Print

Správné postupy při střežení strojů zvyšují ergonomii a bezpečnost

-- 23.02.2011

Některé stroje, jako jsou prostřihovací lisy, představují pro obsluhu a okolní pracovníky zjevné riziko. Úrazy související se špatnou ergonomií, tedy ty, které jsou způsobeny například repetitivním spouštěním stroje nebo zdviháním těžkých předmětů, jsou méně zjevné a často jsou přehlíženy. Přesto může špatná ergonomie vést k závažným následkům, jako je:

● ušlá práce z důvodu úrazu,

● zhoršená morálka pracovníků,

● vyšší závazky pro zaměstnavatele a neplnění bezpečnostních norem.

Konkrétní předpisy týkající se ergonomie provedení strojů poněkud chybí – mnoho bezpečnostních norem se omezuje pouze na doporučení, že ergonomii je nutno brát v úvahu. Avšak zařízení pro střežení strojů, jako jsou obouruční ovládací prvky a bezpečnostní světelné závory, lze využít také pro zvýšení ergonomie a zmírnění stresu operátorů stejně jako jejich zaměstnavatelů.

Obouruční ovládací prvky

Obouruční ovládací systém sestává ze dvou tlačítek, aktivovaných do 500 ms po sobě, která spouštějí cyklus stroje. U strojů se schopností zastavit uprostřed cyklu pak uvolnění jedné nebo obou rukou zastaví chod stroje. Toto uspořádání zajišťuje řešení střežení s několika přínosy. Zaprvé chrání před nechtěným spuštěním cyklu stroje. Navíc během chodu stroje zaměstnává obě ruce pracovníka, přičemž jej udržuje v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného pohybu stroje. Kromě toho je obouruční ovládání obvykle dobrým ergonomickým řešením střežení. Avšak obouruční ovládání může také vytvářet ergonomické problémy.

Ovládací tlačítka musí být nainstalována tak, že spuštění jednou rukou a loktem. Toho se obvykle dosahuje fyzickým oddálením dvou tlačítek na vzdálenost více než 550 mm v jednom lineárním rozměru, což je vzdálenost, která může být pro obsluhu nepohodlná. Použitím fyzických bariér nebo montáží tlačítek na různé plochy namísto montáže v jedné řadě mohou uživatelé zmenšit vzdálenost na ergonomicky příznivější hodnotu. Také stiskací odpor mechanických pružinových tlačítek může způsobovat ergonomické problémy. Dříve byla tato tlačítka konstruována s tlakem pružiny až 4,5 kg. Technická zpráva o ergonomii ANSI B11.

TR1 doporučuje, aby pro snížení úrazů z nadměrného stresu, jako je syndrom karpálního (zápěstního) tunelu, byl použit stiskací odpor menší než 2,25 kg. Ještě větší snížení stiskacího odporu, až na pouhý dotyk, může maximalizovat ergonomické přínosy náležitě instalovaného obouručního ovládacího systému. I když však mohou obouruční ovládací systémy chránit operátora, nabízejí jen malou ochranu ostatních osob v blízkosti stroje. To je klíčový faktor, který je nutno brát v úvahu při výběru řešení střežení stroje.

Bezpečnostní světelné závory

Pro ochranu operátora a ostatních pracovníků v blízkosti stroje lze použít spřažené zábrany k ochraně před přístupem k nebezpečným částem stroje, k izolaci zmetků a vyřazeného materiálu a k zajištění přístupu tím, že dovolí přemístění fyzické bariéry. Spřažené pevné zábrany však mohou trpět několika nedostatky, včetně vysokých nároků na údržbu, problémů s viditelností procesu i včetně špatné ergonomie. Ergonomický problém vyplývá z toho, že jde o těžká, na manuální přemístění náročná zařízení, a z požadavků na opakované přemisťování zábrany v aplikacích vyžadujících častý přístup. U aplikací, kde je nutno chránit mnoho osob, kde riziko procesu nevyžaduje izolování a stroj lze zastavit rychle, může bezpečnostní světelná závora nebo také zástěna představovat lepší řešení střežení.

Bezpečnostní světelná závora vytváří neviditelné snímací pole využívající infračervené paprsky a umožňuje stroji běžet jen v případě, kdy se v tomto poli nenacházejí žádné překážky. Pokud jeden nebo více světelných paprsků blokuje neprůhledná překážka, například ruka operátora, světelná závora detekuje její přítomnost a signalizuje stroji, aby zastavil. Toto provedení zajišťuje skvělou ergonomii: přerušení světelné závory vyžaduje minimální nebo žádné fyzické úsilí, a je proto ideální pro aplikace vyžadující častý přístup operátora a vizuální monitorování cyklu stroje. Ačkoli funkce střežení u bezpečnostních světelných závor nevyžaduje žádné fyzické úsilí, umístění snímacího pole může vytvářet ergonomické problémy.

Aby bezpečnostní světelná závora účinně chránila, musí být umístěna v určité minimální vzdálenosti (označované jako „bezpečnostní“ nebo „separační" vzdálenost) od rizika, aby stroj měl čas na zastavení, jakmile je zjištěna přítomnost objektu. Je-li tato vzdálenost příliš velká, může způsobovat ergonomické problémy z důvodu nadměrné námahy obsluhy při vkládání nebo vyjímání dílů na tuto velkou vzdálenost během výrobního procesu. Pro snížení této vzdálenosti na minimum lze podniknout tři kroky: použít světelnou závoru s krátkou reakční dobou, zajistit, aby bezpečnostní systém dokázal detekovat osobu dříve, než může zajít příliš daleko do snímacího pole, a zkrátit dobu potřebnou pro zastavení stroje.

První dva kroky závisejí na zvoleném modelu bezpečnostní světelné závory. Moderní bezpečnostní světelnou závoru s rozlišením (detekční schopností) 14 mm lze umístit o 15 cm blíže k riziku než starší systém s rozlišením 32 mm a delší reakční dobou. Posledním krokem při snižování ergonomických problémů souvisejících s nadměrným pohybem obsluhy je zajistit, aby stroj dokázal zastavit rychleji. Vzorec používaný pro určení umístění snímacího pole pracuje s „konstantou rychlosti ruky“ 1 600 mm/s. Reakční doba bezpečnostní světelné závory, jakýchkoli zařízení rozhraní a doba zastavení stroje jsou touto konstantou vynásobeny.

Náležitým připojením rozhraní bezpečnostní světelné závory lze snížit množství energie (např. elektrické), kterou je nutno rozptýlit pro odstranění rizika, a tím je možno zkrátit i čas. Pokud jsou například bezpečnostní kontakty světelné závory umístěny do obvodu nouzového zastavení, pak v případě, že někdo přeruší snímací pole, „všechno“ vypadne. Může trvat až půl sekundy (500 ms) nebo déle, než se nouzového zastavení dosáhne, protože bude muset být rozptýlena všechna elektrická energie uložená v cívkách relé, elektromagnetech ventilů, a dokonce i ve vedení. Pokud jsou kontakty umístěny elektricky „blíže“ k akčnímu členu způsobujícímu nebezpečný stav, jako je spojka / brzda, dobu potřebnou pro zastavení lze zkrátit na polovinu nebo i více.

Mike Carlson je marketingový manažer pro bezpečnostní produkty společnosti Banner Engineering

Autor: Mike Carlson, Banner Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI