Print

Společnost TRW vsadila na signalizační systém WERMA

-- 22.09.2014

Jasné a efektivní výrobní procesy díky jednoduchému systému hlášení WERMA WIN.

Při získávání komplexního přehledu o neočekávaných prostojích a při http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/Casopis_zari_2014/axima1.JPGrozpoznávání skrytých využitelných kapacit výrobních strojů se společnosti TRW v Blumbergu osvědčil jednoduchý systém sběru dat WERMA. Německý výrobce signalizačních zařízení vybavil závod TRW bezdrátovým monitorovacím systémem WIN (Wireless Information Network) již před několika lety a vzájemná spolupráce se neustále rozšiřuje.

Výrobně-vývojový inženýr Bernd Müller vysvětluje: „Když jsem zde začal pracovat, setkával jsem se často s netransparentností výrobního procesu, protože závod v Blumbergu byl neustále rozšiřován. Během let vzrůstal počet strojních pracovišť a bylo stále obtížnější udržet si přehled o stavu jednotlivých strojů. Dalším problémem byla různorodost řídicích systémů strojů v důsledku jejich nestejného data výroby a uvedení do provozu.“ Na počátku roku 2010 se Bernd Müller zaměřil na signalizaci WERMA, kde se mu podařilo najít to, co postrádal. Začal zavádět do výrobních provozů jednoduchý systém sběru dat z výrobních strojů s názvem WIN, který byl vyvinut výrobcem signalizačních zařízení z Rietheim-Weilheimu.

Náročné výzvy k řešení

Dnes, tedy po 23 letech praxe, je Bernd Müller nezpochybnitelnou autoritou ve výrobní oblasti a má rozsáhlé znalosti z oboru diagnostiky výrobních strojů. Při hledání vhodného systému si byl vědom toho, že na trhu se vyskytuje mnoho velmi nákladných a složitých monitorovacích systémů. Navíc nutně musel nalézt bezdrátový monitorovací systém, protože ve stávající starší stavební infrastruktuře bylo nemyslitelné dodatečně zavádět nákladné kabelové trasy. WERMA Signaltechnik byla schopna se s těmito požadavky aktivně vypořádat.

V tomto gigantu automobilového průmyslu začali sledováním deseti rozhodujících strojů s deseti vysílacími moduly, jež monitorují stav stroje. Použití systému WIN umožnilo získat přesný přehled o stavu těchto strojů v několika minutách. Bezdrátový systém byl snadno a rychle instalován metodou „plug and play“ a byl neprodleně uveden do provozu.

Ve velmi krátké době bylo jasné, že systém WIN splnil všechna očekávání TRW týkající se flexibility, modularity a snadné rozšiřitelnosti systému. Data jsou přenášena bezdrátově do centrálního PC – není tedy zapotřebí složité rozhraní u individuálních strojů, protože systém jednoduše přenáší data ze stávajících signalizačních sloupků výrobních strojů.

Snadná instalace – bez požadavku na znalosti programování

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/Casopis_zari_2014/axima2.JPG„Zaujal mne především software WIN, který je součástí dodávky systému, pomocí něhož lze spolehlivě sestavit bezdrátovou monitorovací síť v několika postupných krocích,“ sděluje Elmar Giner. Na tohoto databázového experta, pracujícího v IT oddělení TRW, zapůsobilo zejména znázornění síťových směrovacích schopností systému ve směrovém modulu. Tento modul znázorňuje strukturu sítě stromovým grafem, ve kterém současně barevné sloupcové diagramy na spojovacích liniích udávají kvalitu signálového spojení mezi jednotlivými komponenty sítě. Tento náhled může uživateli také zdůraznit případná slabá místa sítě, která by měla být zdokonalena s cílem optimalizovat účinné bezdrátové monitorování.

Jako IT specialista klade Elmar Giner velký důraz na transparentnost výrobního procesu. Software WIN umožňuje na PC monitorovat všechny sledované stroje. Snadno lze nalézt a zobrazit poruchové stavy, výpadky ve výrobě, analyzovat produktivitu provozu, a tím přispět ke zvýšení efektivnosti a vyloučení ztrát. Jednoduché a přehledné uživatelské menu umožňuje intuitivní ovládání systému a monitorování strojů.

TRW požaduje ještě něco navíc

TRW má v současné době na sledovaných strojích nasazen impozantní počet 80 vysílacích modulů (WIN slave), přičemž celý systém stále rozšiřuje. Jednoduchá architektura bezdrátového systému umožňuje snadné rozšiřování sítě – další WIN moduly mohou být snadno začleněny do stávající sítě bez nutnosti dodatečné kabeláže.

TRW instaloval ve výrobních halách 5 velkých plazmových obrazovek pro zobrazení produktivity. Řídicí provozní pracovníci, pracovníci strojní obsluhy i obslužných oddělení (zásobování materiálem, mechanická i elektrická údržba) mohou sledovat aktuální stav výrobních strojů a řešit vzniklé problémy včas. Po změně stavu stroje (poruše/výpadku) může být generována e-mailová zpráva, která je automaticky zaslána přímo odpovědným osobám na příslušné lokální PC nebo na „chytrý telefon“. Tak lze rychle reagovat na vyvstalé problémy, což vede k eliminaci prostojů a zbytečných výpadků výroby. Není divu, že IT specialista Elmar Giner chce „něco navíc” – je si vědom flexibilnosti systému WIN a oceňuje, jak rychle a snadno lze doplnit nové funkce i na nové stroje bez komplikované konfigurace.

Rychlé a měřitelné přínosy

Zlepšená transparentnost, zvýšená produktivita, vyšší flexibilita, snížení prostojů a úspora nákladů i času, to jsou jen některé výhody systému WIN. Ve velmi krátké době získali v TRW přehled o nákladnosti výrobních postupů a nevyužitých výrobních kapacitách. Výrobně-vývojový inženýr Bernd Müller se velmi zevrubně obeznámil s metodikou „štíhlé výroby“, která přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobního závodu v Blumbergu.

Systém WIN mu poskytuje řadu klíčových údajů o rozpracovaných zakázkách, množství vyrobených dílců, zmetcích nebo podrobný výpis prostojů a výpadků výroby. Taková informace mu umožňuje analyzovat četnost výpadků a jejich příčiny a následně najít prostředky ke zvýšení produktivity.

Vzájemně prospěšné partnerství

Bez účasti techniků TRW by mnoho funkcí systému WIN nebylo dosud vyvinuto. Například podnět z TRW vedl k vývoji funkce počítání obrobených součástí. Počet kusů může být sledován prostřednictvím signalizačního sloupku, jenž je vybaven modulem WIN slave performance. Tento modul může sledovat až šest různých možných stavů stroje a navíc zaznamenává i výstupní signál úměrný počtu kusů obrobků ze stroje. Tato data jsou odesílána do hlavního modulu připojeného k PC a uložena do databáze.

TRW se stal příkladným uživatelem WIN systému, který poskytuje velmi hodnotnou zpětnou vazbu vývojovému týmu WIN, čímž současně přispívá k rychlejšímu vývoji a zavedení nových modifikací a nápadů v hardwaru i softwaru tohoto produktu do praxe. „Je to otázka vzájemné vstřícnosti,“ vysvětluje Bernd Müller a pokračuje, „jsme velmi rádi, že máme v oblasti průmyslové signalizace partnera, snímž můžeme společně rozvíjet naše myšlenky. Tímto způsobem vlastně získávají obě strany.“

Další významné vlastnosti

Kromě systému WIN používá TRW také další produkty WERMA.

Velmi perspektivními se ukázaly produkty řady Andon. Odborníkům působícím v oboru technologií štíhlé výroby je již dlouho znám japonský výraz „Andon“ (lucerna, výstražné světlo), který se užívá pro zřetelně viditelné signální světlo indikující změnu stavu nebo upozorňující na nutnost bezodkladného řešení indikovaného problému.

Tento princip je nyní využíván v nové aplikaci signalizačních sloupků, v jednoduchém systému hlášení, kde aktivace světelného nebo zvukového signálu vyžaduje okamžitou odezvu, například řešení nedostatku materiálu ve výrobní lince nebo problému s kvalitou výrobku. Operátor aktivující takový signál nemusí dlouho hledat odpovědného pracovníka k vyřešení daného problému. V důsledku časových úspor pak mohou být výrobní procesy štíhlejší a efektivnější.

„Dnes si výrobní provozy TRW Automotive už nelze představit bez signalizačních sloupků WERMA,“ podotýká Bernd Müller. Předpokládá se, že systém WIN instalovaný v provozech se bude v budoucnu dále rozšiřovat. „Přitažlivá je pro nás zejména bezproblémová integrace do stávajícího informačního systému,“ uzavírá výrobní specialista.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/Casopis_zari_2014/axima3.JPG

Přínosy WIN systému:

• Zlepšení transparentnosti
• Zvýšení produktivity
• Vyšší flexibilita
• Snížení prostojů
• Úspora nákladů a času
• Možnost dodatečné integrace do starších zařízení
• Komplexní objektivní monitorovací systém výroby

AXIMA, spol. s r. o., Vídeňská 125, 619 00 Brno
www.axima.cz, www.werma.cz, obchod@axima.cz 

Kontaktní osoba: Ing. David COURAL, tel. 606 704 384, dcoural@axima.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI