Print

Snímače

-- 06.11.2019

Snímač je funkční prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce. Je v přímém styku s měřeným prostředím a snímá fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu, kterou dle určitého typu, transformuje na veličinu elektrickou. Snímače jsou nedílnou součástí automatizace každého pracoviště. Slouží nejen jako komponenty bezpečnostních zařízení, ale také ulehčují a urychlují výrobu pomocí samotné detekce stavů jednotlivých procesů pomocí signálů získaných z jednotlivých typů senzorů.

Inteligentní snímače

Díky rozvoji elektroniky a elektronických obvodů pro zpracování signálů došlo k vývoji inteligentních snímačů. Vycházejí z technologie spojení snímačů s navazujícími integrovanými analogovými obvody na křemíkovém čipu. Zpravidla v sobě zahrnují snímač měřené veličiny, obvody pro úpravu signálu, A/D převodník, mikroprocesor, obvody pro obousměrnou komunikaci atd. 

Nejčastěji používané snímače

Jsou snímače polohy. Celá řada automatizovaných systémů závisí na přesném určení polohy při rotačním nebo posuvném pohybu. Typ senzoru volíme podle druhu materiálu sledovaného objektu, podle podmínek prostředí a způsobu detekce (dotykové nebo bezdotykové).

Funkční princip a základní typy bezdotykových snímačů polohy

Nejdůležitějším krokem při výběru snímače zůstává volba správného funkčního principu, u něhož jsou kritickými faktory:

 • materiál snímaného předmětu
 • spínací vzdálenost
 • elektrické připojení
 • cena

U bezdotykových snímačů je důležitým parametrem spínací vzdálenost.
Spínací vzdálenost udává, při jaké vzdálenosti snímaného předmětu od aktivní plochy snímač změní svůj klidový stav.

Základní typy bezdotykových snímačů polohy

 • indukční
 • ultrazvukové
 • magnetické
 • odporové
 • kapacitní
 • optické

Indukční snímače

Indukční snímač obecně slouží pro vyhodnocování přítomnosti kovového materiálu. Snímač lze použít jako bezdotykový koncový spínač na strojích, automatických linkách apod. Je možné ho použít v prostředí prašném i venkovním.

Ultrazvukové snímače

Pracují na principu vyhodnocení doby návratu ultrazvukového paprsku. Ultrazvukové vlny se v reálném prostředí odrážejí od předmětů a tato skutečnost je využita k detekci předmětu nebo vzdálenosti předmětu umístěného v ultrazvukovém poli.

Magnetické snímače

Reagují na vnější magnetické pole, ke své činnosti využívají magnetodiodu, magnetotranzistor, magnetorezistor.

Odporové snímače

Teplotní změna odporu představuje fyzikální princip odporových snímačů teploty. Používají se i kovy a polovodiče. Hovoříme tak o kovových odporových snímačích teplot resp. o polovodičových odporových snímačů teploty - termistorů.

Kapacitní snímače

Detekuje přítomnost (výšku materiálu v nádrži) v nekovových nádobách na základě změny kapacity materiálu. Při přiblížení předmětu k aktivní části snímače, dojde ke změně kapacity kondenzátoru a tím i ke změně kmitočtu oscilátoru.

Optické snímače

Pro zachycení objektu v akční zóně používají světelný paprsek a detekují všechny předměty z libovolného materiálu (v určité vzdálenosti). Reagují, jestliže dojde k přerušení paprsku, popř. k odražení generovaného paprsku.

OEM Automatic, spol. s r.o.

Tel.: +420 241 484 940

www.oem-automatic.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha
Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI