Print

SmartMONITOR – inteligentní a snadná kontrola výrobních procesů

-- 06.12.2017

Na úvod pár slov o údržbě – predikce a zkrácení časů servisního zásahu jdou ruku v ruce s požadavky na vyšší efektivnost výroby. Žádný výrobce si nemůže dovolit prostoje z důvodu poruchy na stroji, nedostatku materiálu nebo kvůli zaměstnanci výroby, který potřebuje pomoc. Včasná informace podaná odpovědnému pracovníkovi (například údržbáři nebo vedoucímu výroby) zkrátí reakční dobu na minimum, což následně zabrání ztrátám ve výrobě způsobeným prostoji (nemluvě o sekundárních škodách vzniklých například opožděným servisním zásahem).

Nyní krátce o samotné výrobě – není asi nutné zdůrazňovat důležitost využití stroje, popřípadě manuálního pracoviště a zajištění plynulého přísunu materiálu. To jsou  jedny ze základních aspektů, které zvyšují efektivitu výroby. Snížení reakčních časů, například při nedostatku materiálu, je jedním z klíčových parametrů výroby.

Oba předešlé odstavce spojuje jedna důležitá skutečnost – včasné a správné předávání informací (nejlépe on-line). Průmyslové firmy se také stále častěji přiklánějí k tzv. Lean production a Lean managementu, tedy výrobě a údržbě s minimem chyb, prostojů a plýtvání. Monitorovací Systém SmartMONITOR umožňuje spojení obou těchto oblastí, tj. údržby i výroby; jednoduchým a efektivním způsobem budete mít obě oblasti plně pod kontrolou a v souladu s požadavky stále častěji zmiňovaného Lean managementu.

Mnozí mohou namítnout, že pořízení systému vyžaduje investici, která je pro malé nebo střední provozy nepřiměřená, neboť její návratnost je neúměrně dlouhá. Jenže opak je pravdou – SmartMONITOR je systém, který využívá v maximální míře již instalované signální systémy (téměř každý stroj či manuální pracoviště jsou dnes vybaveny nějakým optickým či akustickým signálním systémem). V případě systému SmartMONITOR navíc odpadají téměř veškeré náklady a čas vynaložený na instalaci a položení kabeláže napříč výrobními halami, protože jde o systém bezdrátový.

Praxe ukázala, že systém lze díky jeho koncepci a modularitě snadno a rychle instalovat jak v malých provozech, tak ve velkých výrobních podnicích. Námi realizované instalace zahrnují různé velikosti firem a počty strojů od menších provozů, například lisovny plastických hmot o celkovém počtu 10 lisů, až po instalace u velkých společností, jako je TRW, kde se jednalo o více než 100 monitorovaných strojů.

Systém SmartMONITOR se skládá z přijímací jednotky WIN MASTER, která slouží k příjmu bezdrátových informací, a ze tří vysílacích modulárních jednotek WIN SLAVE. Každá z těchto jednotek má své specifické využití. Přenášené informace pak zpracovává a přehledně zobrazuje program na počítačích odpovědných pracovníků. V případě nepřítomnosti pracovníka zašle systém informační e-mail, který lze přijmout například i na chytrém telefonu.

  • Potřebujete „jen“ monitorovat provozní stav stroje nebo manuálního pracoviště? Potřebujete mít přehled o množství zpracovávaného materiálu, popřípadě o počtu zpracovávaných komponent (celků)? Pak to, co skutečně potřebujete, je základní jednotka WIN SLAVE.
  • Potřebujete mít přehled o stavu stroje nebo manuálního pracoviště? Potřebujete mít přehled o množství zpracovávaného materiálu, popřípadě o počtu zpracovávaných komponent (celků)? Navíc potřebujete mít přehled o kvantu vyrobených dílů (kusů, celků) a porovnat si tak plnění plánu výroby v reálném čase? Jednotka s rozšířenými funkcemi WIN SLAVE PERFORMANCE je tím správným řešením.
  • Potřebujete včas předávat správné informace o stavu strojů, plnění plánu na výrobních strojích nebo manuálních pracovištích na ta správná místa a těm správným osobám? Potřebujete nastavit eskalační procesy tak, aby nedocházelo ke kritickým situacím? Jednotka určená pro eskalaci informací o kritických stavech WIN SLAVE CONTROL vám zajistí přesně tyto služby v reálném čase.

Jako bonus umožní systém SmartMONITOR využít získaná a uložená data pro pozdější vyhodnocování. Odhalení chyb, jejich analýza a následné přijetí opatření k jejich odstranění je přece základem úspěšného řízení v každé výrobě.

Skeptikové budou namítat: „A co investice? Tyto prostředky nám mohou chybět jinde… nepočítali jsme s navýšením nákladů…“ K radosti všech finančních ředitelů vám nabízíme řešení pomocí rozloženého financování, čímž přesunete investiční náklady do nákladů provozních.

SmartMONITOR je nástroj pro chytrou a jednoduchou kontrolu procesů výroby. Je to také užitečný doplněk ke stávajícím instalovaným informačním systémům a díky své modulární koncepci poroste s vámi a s vaší výrobou.

AXIMA, spol. s r. o.

Pavel Plhák

OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE – technická podpora

tel.: 547 424 049, mob.: 606 704 384


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

PROMOTIC Semináře
2018-10-23 - 2018-10-23
Místo: Trnava
ÚDRŽBA 2018
2018-10-24 - 2018-10-25
Místo: Liblice
PROMOTIC Semináře
2018-10-24 - 2018-10-24
Místo: Praha
Školení pro uživatele kalibrátorů a kalibračního software Beamex
2018-10-30 - 2018-10-31
Místo: Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI