Print

SKF a továrna na řešení

-- 31.05.2013

Na počátku května otevřela společnost SKF v rámci své globální působnosti další, již 23. pobočku, tentokrát v polských Katovicích. SKF Solution Factory, jak zní její oficiální název, si klade za cíl zprostředkovat a zjednodušit zákazníkům z oblasti střední a východní Evropy přístup k nejnovějším řešením a službám společnosti – v pěti nejdůležitějších oblastech, jimiž se společnost zabývá: ložiska, těsnění, mazací systémy, mechatronika a služby. Své brány otevřela továrna 7. května 2013 a na tiskové konferenci společnost novinářům představila vize, výzvy a zkušenosti, které chce šířit dále mezi uživatele a zákazníky služeb společnosti SKF.

Úvodní prezentace se ujal Tom Johnstone, prezident a generální ředitel společnosti SKF. Společnost vznikla již v roce 1907, postupem času se etablovala jako partner řady průmyslových oblastí a její globální dosah potvrzuje přítomnost na více než 130 trzích.

„K základním platformám společnosti SKF patří těsnění, ložiska, mazací systémy, mechat ronika a služby,“ vypočítal Tom Johnstone. Okruh působení společnosti však není omezen pouze na obchod, společnost je aktivní rovněž v péči o zaměstnance, životní prostředí a vliv sahá také do oblasti společenské zodpovědnosti. „Každá z nově otevřených SKF SF je něčím unikátní. Před otevřením polské pobočky jsme uvedli do provozu továrnu ve Španělsku, v září 2012 zase v Číně,“ pokračoval Tom Johnstone. „Proniknout na čínský trh bylo obtížné, trvalo nám to téměř 15 let. Vybudovali jsme zde kampus při univerzitě, v současnosti je v Číně zaměstnáno na 400 zaměstnanců a hlavním účelem této pobočky je vyvíjet nová řešení pro tamní, úzce specifický trh,“ dodal Johnstone. Pro zajímavost na českém, resp. československém trhu působí společnost SKF již od roku 1919.

Na generálního ředitele společnosti navázal ve svém vystoupení Priit Haljak, regionální manažer SKF pro střední a východní Evropu. Ten zdůraznil, že má SKF řadu autorizovaných distributorů a certifikovaných partnerů i pro oblast údržby: „Provádějí zejména školení, v regionu střední a východní Evropy evidujeme 63 distributorů a 211 prodejen.“ Priit Haljak také komentoval místo vzniku nejnovější továrny společnosti: „Katovice byly pro nejnovější SKF Solution Factory vybrány také proto, že Polsko představuje ve střední a východní Evropě z hlediska průmyslového zastoupení velmi silnou oblast. Zároveň jsme samozřejmě brali v potaz strategickou polohu Katovic: rozhodující je pro nás blízkost a provázanost všech trhů a průmyslových oborů.“

Na obecné přednášky představitelů společnosti SKF plynule navázaly prezentace úžeji spjaté s konkrétními průmyslovými aplikacemi. Jmenovitě se jednalo o řešení společnosti SKF pro železniční dopravu, potravinářský průmysl a oblast asset managementu. Milan Soukup, manažer SKF pro rozvoj obchodních vztahů v oblasti železniční dopravy, se ve svém příspěvku věnoval oblasti svého zájmu, jejíž součástí je společnost již více než sto let. Uplatnění nachází v oblasti inovací a zajišťuje svým zákazníkům i kompletní servis. „Pokud bych měl shrnout, jaké jsou hlavní požadavky na produkty u zákazníků v železniční dopravě, jde o nároky na rostoucí rychlost, vzrůstající celkový počet najetých kilometrů, prodloužení životnosti, nár ůst bezpečnosti a spolehlivosti; nedílnou součástí jsou také požadavky legislativní, dále nároky na komfort cestujících, interoperabilitu a samozřejmě také na šetrnost k životnímu prostředí,“ shrnul Milan Soukup. Všechny tyto aspekty zohledňuje společnost v tzv. SKF Asset life cycle managementu, o němž se zmínil jeden z dalších vystoupivších řečníků. Aplikace pro železniční dopravu z dílen společnosti SKF demonstroval Milan Soukup např. na vozech Pendolino Českých drah: používají SKF Axletronic senzory monitorující informace o rychlosti vozu a také kuželové ložiskové jednotky (TBUs). Zároveň citoval zhruba šedesát let staré motto společnosti SKF: „Každá aplikace má specifické řešení; vždy vycházíme vstříc požadavkům zákazníka.“

Zástupcem potravinářského a nápojového sektoru byl Danilo Laurenti. Svým příspěvkem zmapoval všech pět hlavních zájmů společnosti SKF a dopad jejích produktů na nejrůznější segmenty potravinářského průmyslu. „Pokud se zaměříme např. na řešení mazacích systémů společnosti SKF, efektivní řízení mazání ložisek a řetězů zvyšuje účinnost linek, snižuje spotřebu maziv a plýtvání energiemi, akceptuje životní prostředí a zvyšuje bezpečnost operátorů,“ uvedl Laurenti příklad z oblasti mazacích systémů. Danilo Laurenti rovněž zmínil případovou studii ve společnosti na plnění lahví, která správným použitím produktů (těsnění, ložiska, mazací systémy) dokázala zabránit korozi strojů a výrazně omezit zásoby dávkovačů maziv.

Posledním „praktickým“ tématem, jemuž na tiskové konferenci věnoval pozornost René Laebel, byl asset management. Přednášející upozornil na nejednotnost definic tohoto termínu; v zásadě však můžeme za asset management neboli správu výrobních prostředků považovat jakýkoli systém, jenž sleduje a uchovává hodnotu věcí. „Na základě zkušeností s poradenstvím ze široké škály průmyslových odvětví poskytuje společnost SKF obšírné spektrum konzultačních služeb,“ zdůraznil Laebel. Společnost v této oblasti využívá pětistupňovou metodiku: strategie (Strategize) – definování a měření úspěchu, zjištění (Identify) – zjištění výkonnosti výrobního zařízení, řízení (Control) – řízení logistiky prací, provedení (Execute) – provedení úkolů údržby a konečně optimalizace (Optimize) – využití naučeného. Výklad o asset managementu završil autor případovou studií zákazníka z papírenského průmyslu.

Posledním ze zástupců společnosti SKF byl Lucjan Kubikowski, který se soustředil na prezentaci katovické pobočky. Představil také všechny možnosti nově otevřené továrny: „SKF Solution Factory má opravdu řešení na vše: provádíme zakázkovou výrobu těsnění, rekonstrukci vřeten obráběcích strojů, rekonstrukci kuželových ložisek pro železnice, umíme opravit a modernizovat hydraulické válce, uskutečňujeme trénink a mechanické služby, zajímáme se také o vzdálený monitoring, diagnostické služby, správu aktiv či mazací systémy,“ zhodnotil stávající situaci Lucjan Kubikowski.

Týž zástupce společnosti se pak stal průvodcem po továrně; návštěvníci měli možnost prohlédnout si jak samotná pracoviště výroby (zaměřená na výše vyčtené aktivity), tak jejich předsálí – minivýstavu s portfoliem produktů. Součástí prohlídky byla také návštěva tréninkové laboratoře pro testování a výcvik uživatelů produktů, které slouží zejména pro potřeby diagnostiky zařízení. „Zákazníci mají možnost pomocí moderních technologií simulovat reálné podmínky. Na našich testovacích přístrojích se naučí zjišťovat a odstraňovat závady,“ popsal nespornou výhodu testovací laboratoře Lucjan Kubikowski.

Tak jako každá jiná SKF Solution Factory ve světě stojí i polská pobočka před výzvou vyhovět požadavkům zákazníka kombinací všech výše uvedených platforem (ložiska, těsnění, mazací systémy, mechatronika a služby). Nespornou výhodou globálního působení společnosti SKF je možnost sdílet nejrůznější specifické zkušenosti a tím obohacovat zejména koncového zákazníka. 

Autor: Barbora Byrtusová, šéfredaktorka


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové
Výroba nové generace - Lokální průmysl na globální úrovni
2019-04-24 - 2019-04-24
Místo: MSIC Ostrava
Digitální výroba 2019
2019-05-14 - 2019-05-16
Místo: Brno
Digitální logistika 2019
2019-05-14 - 2019-05-14
Místo: Hotel Avanti, Brno
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI