Print

Šetrite energiu a prírodné zdroje so syntetickými vysoko výkonnými mazivami

-- 11.05.2016

Ochrana životného prostredia, rovnako ako aj čo najvyššia energetická účinnosť, sú už dlhší čas veľmi dôležitými pojmami v rámci riadenia a údržby každého podniku. Výrobcovia hľadajú rôzne spôsoby zníženia spotreby surovín a energie, aby zlepšili bilanciu oxidu uhličitého. Vďaka tomu, že neustále stúpajú náklady na energie, sa tak pre mnoho firiem stávajú možnosti ich úspor stále atraktívnejšími. Spoločnosť Klüber Lubrication vám v tomto smere ponúka riešenie: KlüberEnergy.

KlüberEnergy

Využitím profesionálneho projektu KlüberEnergy, ktorý na základe svojich skúseností z oblasti tribológie a mazív vyvinula spoločnosť Klüber Lubrication pre úspory energie, sa vám nutné investície vrátia už v krátkom časovom horizonte a v porovnaní s inými projektami v oblasti energetickej účinnosti sú relatívne zanedbateľné.

Všetky tribologické projekty energetickej účinnosti sú založené na výbere a použití vhodného maziva, pomocou ktorého možno príslušné úspory energie realizovať. Na základe mnohých rôznych meraní u zákazníkov a na skúšobných zariadeniach v spoločnosti Klüber Lubrication bolo zistené, že vysoko kvalitné syntetické mazivá tejto spoločnosti poskytujú v mnohých aplikáciách skutočne veľmi dobrý základ pre projekty v oblasti zlepšovania energetickej účinnosti. Dosažiteľné úspory energie sa môžu dať do priamej súvislosti so zmenou používaného maziva v nasledujúcich prípadoch:

  • "Pri aplikáciách v oblasti medzného alebo zmiešaného trenia vám pomôžeme dosiahnuť úspory energie predovšetkým znížením trenia", radia odborníci spoločnosti Klüber Lubrication. Zníženie trenia je dané tak použitým syntetickým základovým olejom, ako aj prímesou správnych aditív.
  • "V prípade aplikácii, kde dochádza ku kvapalinovému treniu, vám pomôžeme dosiahnuť energetické úspory predovšetkým zmenou viskozity v pracovnom bode. Lepší viskozitný index syntetických základových olejov znamená väčšiu stabilitu viskozity pri zmenách teplôt, takže potom v mnohých prípadoch možno zvoliť nižšiu priemernú kinematickú viskozitu beztoho, aby pritom došlo k ohrozeniu tvorby nosného filmu maziva aj pri maximálnej teplote", dodávajú.

Energetické poradenstvo (tribosystémy)

Kľúčovým faktorom pre úspech projektov energetickej účinnosti je výber aplikácii, kde možno realizovať úspory a tiež je to použitie vhodného maziva pre konkrétnu aplikáciu (pozrite vyššie). Dokonca aj vysoko kvalitné mazivá môžu pri nesprávnom použití zvyšovať spotrebu energie. Na základe skúseností odborníkov spoločnosti Klüber Lubrication, ktorí už vykonali viac ako 100 projektov KlüberEnergy a ktorých výsledky boli overené na skúšobných zariadeniach, možno úspech projektov na úsporu energie maximalizovať práve pri spolupráci so spoločnosťou Klüber Lubrication. Zásadný význam možno badať už vo fáze konzultácie so zákazníkmi, kedy ich spoločnosť Klüber informuje o tom, kde a ako sa môžu realizovať úspory energie v danom tribologickom systéme.

Meranie energie

Pre určitú aplikáciu má v každom prípade zmysel realizovať poloprevádzkové skúšky. Ak sú už raz tribologické požiadavky, ako aj rozhodujúce faktory známe, môžu sa potom tieto poznatky ďalej využiť. Avšak samotné meranie spotreby energie väčšinou nestačí. Obzvlášť potom pri diskontinuálnych procesoch s ďalšími ovplyvňujúcimi faktormi je dôležité, najprv tieto faktory rozpoznať a merať ich v takom rozsahu, ktorý musí byť stanovený ešte pred meraním spotreby energie. Časť úspor možno vysvetliť príslušnou špecifikáciou strojných dielov, pomocou zlepšenia ich stupňa účinnosti. Početné príklady však ukazujú, že ďalšie úspory možno dosiahnuť aj pomocou projektu energetickej účinnosti, ktorý je založený na tribologických poznatkoch. Skutočné úspory sú preto často vyššie, ako sa očakávalo podľa špecifikovaného stupňa účinnosti strojných dielov.

Vyhodnotenie spotreby energie

Po vykonanom meraní je obvykle k dispozícii veľké množstvo dát. Teraz je dôležité zamerať sa na vyhodnotenie účinkov jednotlivých častí projektu energetickej účinnosti a odfiltrovať ďalšie ovplyvňujúce faktory (napr. meniaci sa objem výroby, zhotovované produkty, teplota okolia). Spoločnosť Klüber Lubrication používa rad najrôznejších metód pre analýzu dát tiež v aplikáciách, kde sa vyskytujú aj ďalšie faktory, ako sú napríklad zmeny objemu výroby. Spoločnosť Klüber Lubrication si necháva patentovať postup vyhodnotenia spotreby energie, ktorý bol vyvinutý na základe medzinárodne uznávaných štandardov.

Výsledná správa

Výsledky projektu energetickej účinnosti predstavuje spoločnosť Klüber Lubrication v prehľadnej prezentácii elektrických výkonových parametrov, z ktorej je možné vyčítať úspory v kWh, ROI  (návratnosť investícií), konkrétne úspory nákladov, ako i významné hodnoty pre znižovanie emisií CO2.

Nájdite potenciál pre úspory energií pri vašich výrobných zariadeniach

Vo výrobnom podniku, kde možno nájsť niekoľko tisíc prevodov, nech sú to už čelné a kužeľové ozubené prevody pre oblasť stredných výkonov, alebo šnekové prevody s veľmi vysokým výkonom (napr. 1900 kW). 

Ak sa namiesto ropného oleja používa špeciálny polyglykolový olej, zvyšuje sa stupeň účinnosti všetkých prevodov v priemere o 5,25 percenta. Obzvlášť pri veľkých prevodoch, ktoré možno nájsť napr. pri tenkovrstvových odparkách, bubnových sušičkách, miešacích zariadeniach a extrudéroch, má prechod na syntetické oleje obrovský zmysel. Ale samozrejme, nielen pri prevodoch možno znižovať náklady na energiu. Aj pri vzduchových kompresoroch či reťaziach prináša prechod na syntetické oleje významné úspory nákladov na energie.

Spýtajte sa odborníkov spoločnosti Klüber Lubrication a tí vám radi ukážu konkrétne príklady.

Autor: Alexander Dörner, Jozef Šiška, Drahomíra Wachtlová, Klüber Lubrication


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Functional Safety Engineer Training v Bratislave
2018-06-26 - 2018-06-29
Místo: Bratislava
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-25 - 2018-09-25
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Olomouc
Fórum údržby
2018-10-02 - 2018-10-02
Místo: Brno, veletrh MSV
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI