Print

Servis a údržba budoucnosti: smart výrobky, řešení a služby

-- 06.02.2017

Oblast průmyslu se stále hlouběji a šířeji propojuje se světem informačních technologií – hovoří se o čtvrté průmyslové revoluci, tj. o fenoménu Průmysl 4.0, o vzrůstající automatizaci či digitalizaci. Tento vývoj se samozřejmě projevuje i v oblasti údržby a servisu, kde se stále častěji uplatňují takové koncepce, jako je prediktivní údržba či inteligentní servis, a to v celém spektru průmyslových segmentů včetně energetiky. Jedním z produktových segmentů, jimž se v oblasti energetiky věnuje velká pozornost, jsou elektrické motory. Cílem je zde nejen zajištění jejich maximálně energeticky efektivního chodu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí, ale také účinné a účelné údržby a servisu. 

Inteligentní monitorování stavu motoru 

Až do nedávné doby bylo například monitorování a prediktivní údržba nízkonapěťových motorů velmi časově i finančně náročné. Neefektivní byl ale rovněž provoz motorů bez monitorování – motory byly často příliš nebo nevhodně zatěžovány, měly vysokou spotřebu energie a jejich následné poškození často vedlo k dlouhým prostojům. Nová technologie, kterou společnost ABB představila v právě uplynulém roce, ale mění tyto jednoduché motory v inteligentní stroje schopné samostatně zjišťovat a oznamovat nejvhodnější čas pro servisní zásah. Základem této inovativní technologie je inteligentní senzor schopný bezdrátově poskytovat informace o provozních parametrech a aktuálním stavu motoru, jako jsou vibrace, teplota, přetížení či spotřeba energie. 

Získaná data analyzuje speciálně vyvinutý software, který je poskytuje provozovateli ve formě grafických výstupů vhodných pro plánování údržby; výstupy jsou opatřeny údaji o datu a čase pro analýzu trendů. Takto účinně naplánovaná údržba dokáže snížit prostoje až o 70 procent, prodloužit životnost motoru o 30 procent a spotřebu energie až o 10 procent. Díky těmto parametrům se tak investice do této inovativní formy sledování stavu motoru vrátí za méně než jeden rok.

Chytrý senzor umožňuje sledovat stav motorů kdykoli pomocí chytrého telefonu nebo PC. Klíčovým prvkem řešení je štítek s chytrým senzorem a bezdrátovým komunikačním rozhraním. Tento štítek lze během několika málo minut umístit na jakýkoli motor – ať už nový, či starý – značky ABB či jiného výrobce.  Pokud systém zjistí problém, odešle varování operátorovi a signalizuje tak potřebu údržby. 

Vzhledem k tomu, že senzor není elektricky připojen k motoru, nenarušuje aplikace tohoto senzoru kybernetickou bezpečnost. Získaná data jsou vysílána bezdrátově pomocí zabezpečených protokolů a k jejich analýze je využíván speciální algoritmus. Také servery využívající cloudovou technologii splňují přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost, dokonce i data uložená v těchto cloudech jsou patřičně zakódována.  

Jak uvedl Jonas Spoorendonk z ABB Německo, je zpětná vazba prvních uživatelů, kteří měli možnost senzor vyzkoušet, velmi pozitivní. Oceňován je nejen objem poskytovaných informací, ale také fakt, že vedle celkového přehledu o provozu poskytuje senzor údaje o konkrétních oblastech či motorech.

LEAP… velký skok v hodnocení podmínek statorového vinutí 

Dalším unikátním nástrojem, který vyvinula společnost ABB, je program LEAP určený pro analýzu

podmínek izolace statorového vinutí u elektrických strojů.  Lze jej využít pro identifikaci, charakteristiku a kvantifikaci poruch, k nimž může dojít u izolačních systémů, a tudíž také k následné optimalizaci plánu údržby stroje. 

Standardní program ABB LEAP obsahuje měření stejnosměrným a střídavým napětím. Na základě výsledků těchto měření je pro zákazníka vypracována závěrečná zpráva, jež obsahuje např. informace o znečištění vinutí, stárnutí izolačního systému (pryskyřice či impregnačního laku), stavu namáhání izolačního systému, stavu ochrany proti korozi, o částečných výbojích v dalších částech statoru či o zbývající době životnosti. Součástí zprávy je také doporučení pro údržbu a stanovení vhodného termínu další kontroly. 

Přínosy programu LEAP

Je-li program ABB LEAP používán v kombinaci s odhadem času potřebného na opravu nebo výměnu komponentů, umožňuje provozovatelům provádět servis během plánované odstávky, nikoli až během nákladných nouzových odstávek způsobených takovými činiteli, jako je teplota, elektrické jevy, okolní podmínky nebo mechanické stárnutí materiálů.

Program tak umožňuje optimalizovat plánování údržby, výrazně snižuje náklady na údržbu strojů a podporuje rovněž snahu o prodloužení životnosti stroje. Usnadňuje také proces rozhodování jak o termínech krátkodobé či dlouhodobé údržby, tak o případné výměně provozovaného zařízení. V neposlední řadě zajišťuje vyšší návratnost investic a poskytuje důležité informace pro odhad nákladů na dobu životnosti.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI