Print

Řízení životního cyklu výrobků se stává dostupnější pro stále více podniků

-- 14.03.2013

Poněkud mylně je někdy pojem PLM (Product Lifecycle Management) vztahován pouze na tzv. PDM software, který je využíván v dílčích fázích PLM procesu zejména pro správu dat strojírenského návrhu a komunikaci mezi konstruktéry. Dnešní PLM systémy jdou mnohem dále a zdaleka nejsou určeny jen pro vyvolené. 

Definice PLM, jako softwarového řešení, by měla zahrnovat hladce spolupracující infrastrukturu počítačových aplikací používaných k práci s daty o výrobku v průběhu celého jeho života, jehož počátkem chápeme zaznamenání první myšlenky o podobě či funkci produktu do systému. Jako takový pokrývá PLM systém veškerou správu dat o produktu a elektronickou komunikaci mezi všemi zainteresovanými subjekty, včetně zákazníků dodavatelského řetězce a všech potřebných zdrojů. Tento článek vychází ze čtenářské ankety a z hovorů s dodavateli a mapuje současný stav na trhu těchto systémů v České a Slovenské republice.

Hračka nejen na velká pískoviště

Historie PLM řešení by mohla nutit myslet si, že jde o něco, co je určeno pouze pro několik vybraných gigantů. Důvodem je, že prvopočátky PLM můžeme vysledovat zejména v provozech velkých výrobců automobilového či leteckého průmyslu. Důvody není těžké složitě hledat, přeci jen už stará pravda říká: Za vším hledej peníze.

„Do nedávna bylo PLM opravdu tématem výlučně pro velké korporace. Problémem tradičních PLM systémů je zejména to, že vyžadují nejenom investice do robustní a dobře zabezpečené IT infrastruktury, ale také mnoho služeb souvisejících s konfigurací systému a přizpůsobováním pro potřeby konkrétního klienta, navíc většinou do IT prostředí, které je v každém výrobním podniku pochopitelně odlišné,“ vypočítává obtíže při zavádění starších systémů PLM David Palas, ředitel společnosti Autodesk pro střední a východní Evropu.

Nicméně i menší výrobci s omezenými zdroji mají zájem využívat hlavních výhod zapojení těchto systémů. V nabídce většiny dodavatelů tak dnes naleznete řešení, které by mohlo obstát i v tržních podmínkách menších a středních podniků. „Dostupnost systémů PLM, speciálně navržených pro malé až středně velké společnosti, pomohla zmírnit obavy, že je PLM spojeno s neúnosnými počátečními a dlouhodobými náklady, a otevřela dveře malým až středně velkým výrobním podnikům, aby mohly snadněji využívat PLM a realizovat stejné výhody jako jejich větší partneři v podnikání,“ vysvětluje Chuck Cimalore z Omnify Software.

Pozn.: Celý článek s názvem „Pět způsobů, jak mohou výrobci těžit z PLM“, jehož úvod naleznete na str. 51 a plné znění pak na www.udrzbapodniku. cz, vypočítává 5 hlavních důvodů, proč by společnosti měly alespoň uvažovat o implementaci těchto systémů.

Z dat získaných v čtenářské anketě je také patrné, že systém PLM je již zaveden nejen v podnicích, které by sami respondenti označili za velké, ale i v těch menších. Validaci těchto výsledků pak přidává zástupce dalšího českého dodavatele Jindřich Vítů, PLM konzultant společnosti Technodat, CAE-systémy, s. r. o.: „PLM rozhodně proniká do středních i menších podniků, což můžeme doložit množstvím našich zákazníků z této oblasti. Způsobuje to jednak interní potřeba bezpečně spravovat a řídit stále přibývající množství výrobkových dat a duševního vlastnictví organizace, jednak konkurenční tlak; tyto firmy většinou dodávají své výrobky finálním výrobcům a ti při výběru dodavatelů logicky upřednostňují ty, se kterými mohou komunikovat právě prostřednictvím PLM platformy.“ Slova Jindřicha Vítů potvrzuje také zástupce firmy, jejímž certifikovaným partnerem společnost Technodat je. „PLM určitě není určené jen vyvoleným. Volba PLM je důležitým strategickým rozhodnutím, které ve výsledku podpoříkonkurenceschopnost, inovaci a dané firmě výrazně ušetří náklady,“ utvrzuje myšlenku pronikání PLM systémů do menších podniků také Ján Gajdoš, ředitel pro Českou republiku, Dassault Systèmes.

 

Z nuly na trh za…

Čas – proměnná, u níž ve výrobě jen málokdy najdete pochopení pro známou teorii relativity. Zatímco prodejci nejluxusnějších automobilů nejen z kategorie závodních se schovávají za to, jak rychle „to udělá na sto“, stejně tak i úspěšnost prodeje výrobku z různých průmyslových sfér je závislá na tom, jak rychle a pružně dokáže výrobce reagovat na tržní poptávku. Není proto překvapivé, že se v dnešním vysoce konkurenčním světě snaží každý být s něčím první. A právě za tímto stojí základní myšlenka nasazování PLM systémů. „Integrovaný návrhový proces je pojem pro vývoj výrobku metodou, kterou označujeme jako digitální prototypování. Ta zkracuje a zlevňuje vývoj výrobku. Digitální prototyp je výsledkem procesu spolupráce týmů a specialistů zahrnující designéry, konstruktéry, výpočtáře, technology a řadu dalších,“ vysvětluje Palas, co je podmínkou akceptace PLM systému jako nástroje pro zkracování jednotlivých etap, jak je to u výrobce očekáváno.

Pozn.: Společnost Autodesk se dlouhodobě bránila použití termínu PLM v označení svých produktů a raději volila označení integrovaného vývoje produktu. Tento odmítavý postoj pramenil z neustálené definice. Jaké důvody přiměly Autodesk k označení nového produktu, který spadá do série řešení pro integrovaný vývoj produktu, se můžete dozvědět v online verzi tohoto článku na www.udrzbapodniku.cz, která obsahuje celý rozhovor.

„Získání kontroly nad klíčovými obchodními procesy, jejich zefektivnění, zpřehlednění a zapojení většího okruhu pracovníků do informačního toku těchto procesů – takto by se daly shrnout nejvážnější důvody nahrávající pořízení systémů PLM,“ vypočítává hlavní výhody Vladimír Michl ze společnosti CAD Studio a.s., která patří mezi přední dodavatele řešení společnosti Autodesk. Pokud bychom hledali nejdůležitější faktory, jež u podnikových manažerů naklánějí pomyslnou misku vah na stranu pořízení systému,dle našeho průzkumu by mezi hlavní důvody patřilo zpřehlednění procesů, možnost zapojit větší počet pracovníků do integrovaného vývoje produktu nebo získání kontroly nad klíčovými procesy.

Výhod však jistě existuje více. Díky novému použití dílů z již existujícího vývoje, kreativnímu přenosu úspěšných myšlenek do nových aplikací a znalosti řízení v celé společnosti jsou uživatelé PLM i ve středně velkých společnostech připraveni splnit požadavky zvyšujícího se tlaku na inovace. Pokud bychom šli pro příklad k jednomu z našich blízkých zahraničních sousedů, Albert Handtmann Maschinenfabrik v Biberachu (Německo) je jedním ze světových výrobců vakuových filtrů a dávkovacích systémů pro potravinářský průmysl. „K získání maximálních ekonomických výhod z našich inovací jsme trvale snižovali čas na vývoj,“ říká IT manažer Erwin Mueller, který si za použití produktů společnosti Siemens PLM Software pochvaluje také možnost propojení s jinými již existujícími zabudovanými IT systémy (zejména ERP), což již bývá u většiny dodavatelů samozřejmostí.

Pozn.: Více o možnostech spolupráci mezi systémy ERP a PLM naleznete u článku na www.udrzbapodniku. cz nebo nalistujte prosincové vydání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku z roku 2012.

Další životní cyklus PLM?

Pokud jsme výše uváděli, že klíčovým faktorem pro rozvoj systémů PLM je cena, můžeme si ještě říct, že peníze opravdu najdeme téměř za vším; ne vždy je však odpověď až tak jednoduchá. Velkým pomocníkem při nasazování systému je rozvoj mobilních technologií a také stále větší oblibě těšící se cloud computing. Možná nebudu tak úplně vedle, když si tipnu, že někteří z Vás čtou právě tento článku prostřednictvím některého z mobilních zařízení, která jsou pro cesty, odpočinek i práci stále oblíbenější. A právě s rozvojem mobilních technologií jsou manažeři daleko otevřenější myšlenkám vzdálených datových úložišť, které samozřejmě ve filozofii PLM nacházejí své místo.

„Nemám křišťálovou kouli, přesto si dovolím odhadnout, že během několika let se celá řada aplikací, jež jsou dnes uživatelé zvyklí instalovat na své počítače, přesunou na cloud,“ uvádí Palas a dodává ujištění, že pro PLM aplikace jsou v závislosti na výše uvedených výhodách systémů zajímavým nástrojem. „Aplikace na bázi cloudu mají zabudovány mechanismy pro spolupráci, sdílení dat, komunikaci a podporu mobilních uživatelů. V kombinaci s velmi jednoduchou a rychlou implementací a celkově velmi nízkými náklady – to je myslím jedna z hlavních věcí, které budou pro firmy rozhodující.“

O důležitosti cloud computingu mají jasno i v Dassault Systèmes; sama společnost promítá důležitost mobilních technologií také do jedné ze svých nových platforem. „Budoucnost PLM vidíme v propojení projektantů a designérů, konstruktérů, marketingových manažerů i zákazníků v rámci podniku založeného na sociálních sítích – social enterprise. 3D zkušenost umožňuje všem zúčastněným stranám se přímo podílet na inovačních procesech a zvyšuje tak hodnotu výrobku pro koncového zákazníka,“ popisuje Gajdoš jednu z možných cest, na níž se vydají systémy PLM.

Stejně tak i ostatní dodavatelé se shodují na tom, že faktorem rozvoje systémů je vyšší mobilita pracovníků v průmyslu. Jasným faktem tedy zůstává, že PLM systémy pronikají do rozličných provozů. „PLM čeká jasná budoucnost a mohutná expanze ve všech průmyslových i neprůmyslových odvětvích. Prostě všude tam, kde se vytváří jakýkoliv inovativní výrobek a kde si výrobní organizace váží svého mnohdy těžce nabytého duševního vlastnictví,“ domnívá se Michl a debatu ukončuje Vítů: „Zpřístupnění PLM systémů menším a středním podnikům povede k demokratizaci těchto řešení a otvírá velký prostor pro další rozvoj.“ 

Tento článek jen stěží dokáže shrnout komplexní stav trhu PLM. Mírné rozšíření však naleznete v jeho digitální podobě na www.udrzbapodniku.cz, kde mimo jiné naleznete kompletní odpovědi zapojených dodavatelů řešení dostupných na našich trzích.

Dle zjištění průzkumu společnosti CIMdata by měl každý zájemce o pořízení PLM získat odpovědi na deset klíčových otázek. Tyto otázky a odpovědi některých dodavatelů naleznete u článku na www.udrzbapodniku.cz

 

Autor: Lukáš Smelík, redaktor


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI