Print

Průzkum trhu: CAD Studio

-- 27.03.2013

Průzkum trhu: Product Lifecycle Management

Otázky pro dodavatele


1) Jaké řešení nabízíte a jaké jsou jeho největší výhody vůči konkurenci?
V nabídce firmy CAD Studio je řešení Autodesk PLM 360. Hlavní výhodou je jeho koncepce jako cloudového řešení. Podstatně se tak zjednodušuje implementace, údržba a systém je přitom dostupný odkudkoliv, na jakémkoliv zařízení, třeba i mobilním. Náklady na PLM360 jsou přitom jen zlomkem ceny tradičních PLM systémů. Nasadit lze tento systém v řádu dnů, nikoliv měsíců.

2) Považuje trh PLM stále za něco, co je určené pro vyvolené nebo již proniká do menších a středních podniků? Pokud ano, co to způsobuje?
Prokazatelné přínosy pro produktivitu obchodních procesů a zároveň vyšší cenová dostupnost moderních PLM systémů otevírají možnosti nasazení i v menších firmách.
3) Lze ve Vaší nabídce nalézt i tzv. out-of-the-box aplikace?
Ano, součástí PLM 360 je více než 100 přednastavených, konfigurovatelných aplikací z oblasti správy projektů (uvádění projektů, sledování nákladů...), inženýringu (kusovníky, materiály, změnová řízení, revize...), správy dodavatelského řetězce (vyhodnocení, záruky, RFQ, AVL...), řízení kvality (ISO9001, CAPA, správa odchylek, řízení dokumentů...), operací (kalibrace, údržba, nehody, zranění), servisu (stížnosti, vratky, RFI), prodeje a marketingu (správa zákazníků, nabídky...). Zajímavostí je také propojení s Google Maps a s aplikacemi pro myšlenkové mapy.
4) Jak velkou roli hraje pronikání Cloud Computingu do většího podvědomí a hlavně do podniků?
Cloud computing je ve velké části firem vnímán jako cesta pro úsporu nákladů a zefektivnění správy IT. Jeho význam roste i s rozšiřujícím se používáním mobilních zařízení.

5) Vyjmenujte nejdůležitější důvody pro implementaci PLM do podniku.
Získání kontroly nad klíčovými obchodními procesy, jejich zefektivnění, zpřehlednění a zapojení většího okruhu pracovníků do informačního toku těchto procesů.

6) Kdo je Vaším typickým zákazníkem a naopak, můžete uvést příklad podniku, kde by se mohlo na první pohled zdát zavádění PLM nečekaným řešením.
Typickým zákazníkem pro Autodesk PLM 360 je výrobní podnik z oblasti strojírenství nebo stavebnictví. Lze tady s výhodou využít možností propojení PLM s daty z CAD a PDM aplikací.

7) Jaký je Váš postoj vůči Kodexu otevřenosti PLM (Codex of PLM Openness)?
Celý systém PLM 360 je otevřený pro nejrůznější datové zdroje a pomocí API mohou sami uživatelé doplňovat další funkce, takže otevřenost je jeho základním principem.

8) Do jaké míry dovoluje Vámi nabízené řešení kooperaci systému PLM s ERP?
Pomocí zmíněných rozšiřujících funkcí lze PLM 360 propojit s jakýmkoliv dalším podnikovým systémem nabízejícím výměnu dat. Modul Connect nabízí široké možnosti propojení podle potřeb zákazníka.

9) Jaká budoucnost čeká v nejbližších letech PLM? Dá se očekávat nějakou mohutnou expanzi?
Právě zpřístupnění PLM systémů menším a středním podnikům vede k „demokratizaci“ těchto řešení a otvírá velký prostor pro další rozvoj.

10) Prostor pro libovolné doplnění.
Viz http://www.cadstudio.cz/plm

 

Příloha 1 – 10 klíčových otázek zákazníků
Dle zjištění průzkumu společnosti CIMdata by měl každý zájemce o pořízení PLM získat odpovědi na 10 klíčových otázek. Mohli byste našim čtenářům (a tedy potenciálním zájemcům) dodat alespoň stručné odpovědi na tyto otázky? (Odpovídat můžete pouze na vybrané otázky, tam kde je dotaz směřovaný ke konkrétním případům, kde se posuzuje provoz zákazníka, zkuste vyjmenovat nejběžnější požadavky; pozn. redakce).

1. Jak podporujete navrhování strojírenských produktů a změnové řízení v prostředí rozptýlených pracovišť se zapojením více různých CAD systémů?
PLM360 pracuje s produktovými daty na úrovni kusovníků, atributů/metadat a 2D/3D náhledů – nikoliv na úrovni nativních CAD dat a souborů. Může proto spolupracovat s nejrůznějšími CAD systémy a díky web-cloud podstatě je možné jej rovnou využívat pro rozptýlená pracoviště.
2. Jak podporujete integrovaný návrh mechanických (MCAD), elektronických (ECAD) a softwarových komponent a správu konfigurací (t.j. jak podporujete mechatroniku)?

Opět – PLM360 není vázán na konkrétní CAD systém, takže jej lze využívat pro různé kombinace MCAD a ECAD systémů. V nabídce Autodesku jsou ale i CAD a PDM řešení pro obě tyto oblasti.

3. Jak vaše řešení zajistí standardizaci našich firemních procesů a jak může nahradit nebo konsolidovat naše obchodní a IT aplikace?

Pomocí konfigurovatelných přednastavených aplikací lze pokrýt prakticky jakýkoliv firemní proces a díky otevřenosti PLM 360 lze tyto aplikace přizpůsobit a jednoduše napojit na další firemní agendy a IT systémy.

4. Jak může vaše řešení růst souběžně s naším byznysem od základní PLM implementace směrem k pokročilejším PLM schopnostem?

Stále se rozšiřující nabídka vestavěných aplikací tohoto cloud řešení umožňuje snadný růst funkčnosti a otevřenost přispívá ke vzniku pokročilých aplikací integrujících různé firemní agendy.

5. Jaké „nejlepší praktiky“, jež by vyhovovaly našim specifickým potřebám, jsou podporovány v základní verzi vašeho řešení?

Už základní verze obsahuje cca 140 konfigurovatelných aplikací pokrývající typické potřeby firem v oblasti správy projektů (uvádění projektů, sledování nákladů...), inženýringu (kusovníky, materiály, změnová řízení, revize...), správy dodavatelského řetězce (vyhodnocení, záruky, RFQ, AVL...), řízení kvality (ISO9001, CAPA, správa odchylek, řízení dokumentů...), operací (kalibrace, údržba, nehody, zranění), servisu (stížnosti, vratky, RFI), prodeje a marketingu (správa zákazníků, nabídky...).

6. Jak podpoříte zabezpečení spolupráce v našem podniku a napříč dodavatelským řetězcem?
PLM 360 umožňuje zpřístupnit některé části procesů i externím uživatelům. Díky jednoduchosti ovládání pomocí internetového prohlížeče lze do agend zapojit i nevyškolené externí uživatele.
7. Vycházejí všechny vaše PLM aplikace ze stejné architektury, datového modelu a standardů? (A jaké to jsou?)

Cloud aplikace ve většině případů odstiňuje uživatele od problémů architektury systému. Je jednotným prostředím pro všechny aplikační moduly a používá stejný datový model.

8. Jaké nástroje jsou k dispozici, a/nebo jsou nezbytné ke konfigurování a rozšíření datového modelu, uživatelského prostředí, schopností a workflow u vašeho řešení?

Uživatel dostává kompletní nástroje pro přizpůsobení stávajících aplikačních modelů a pro tvorbu vlastních, nových. Konfigurace se provádí přímo prostřednictvím internetového prohlížeče, pro tvorbu nových aplikací slouží prostředí javascriptu a cloud nástroje Autodesk PLM 360.

9. Jak může být navrhované PLM řešení integrováno do našich stávajících obchodních systémů a procesů?

PLM 360 nabízí konfiguraci a API rozhraní umožňující snadné napojení na další systémy a datové zdroje. Integraci lze snadno rozšířit i na další cloud aplikace – např. Google Maps či Mind map.

10. Nakolik je vaše architektura škálovatelná z hlediska měnících se požadavků trhu?

Možnosti přizpůsobení a elastický výkon cloudu umožňuji systém velmi rychle přizpůsobit změnám požadavků – a to přímo na straně zákazníka.

 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI