Print

Průzkum trhu: Autodesk

-- 27.03.2013

Průzkum trhu: Product Lifecycle Management

Otázky pro dodavatele


Odpovídá: David Palas, ředitel společnosti Autodesk pro střední a východní Evropu

1) Považuje trh PLM stále za něco, co je určené pro vyvolené nebo již proniká do menších a středních podniků? Pokud ano, co to způsobuje?
Do nedávna bylo PLM opravdu tématem výlučně pro velké korporace. Problémem tradičních PLM systémů je zejména to, že vyžadují nejenom investice do robustní a dobře zabezpečené IT infrastruktury, ale také mnoho služeb souvisejících s konfigurací systému a přizpůsobováním pro potřeby konkrétního klienta, navíc většinou do IT prostředí, které je v každém výrobním podniku pochopitelně odlišné.

Naproti tomu nasazení systému Autodesk PLM 360 se vyplatí firmě jakékoliv velikosti. Je tomu tak ze tří důvodů: jednak proto, že zásadní výhodou cloudového řešení je nezávislost výkonu systému na IT infrastruktuře zákazníka. Za druhé proto, že aplikace a moduly systému jsou konstantně online a ve stavu připraveném k okamžitému používání odkudkoliv a kdykoliv. Uživatel nemusí řešit výkonnost, stabilitu a zabezpečení IT infrastruktury. Celá škála přípravných kroků souvisejících s implementací systému v IT prostředí podniku zcela odpadá a celková implementace je tak řádově rychlejší než v případě tradičních PLM řešení. A v neposlední řadě je to také výhodný cenový model a celkově nízká investice do provozování systému, která naše PLM řešení dělá skutečně dostupné nejen velkým nadnárodním korporacím, ale také menším a středním podnikům.

 

2) Jak velkou roli hraje pronikání Cloud Computingu do většího podvědomí a hlavně do podniků?
Obchodní a ekonomické přínosy cloud computingu jsou dnes již natolik evidentní a všeobecně známé, takže věřím tomu, že naprostá většina podnikových IT manažerů se otázkou využití cloud computingu v té či oné oblasti velmi vážně zabývá. Nemám křišťálovou kouli, přesto si dovolím odhadnout, že během několika málo let se celá řada aplikací, jež jsou dnes uživatelé zvyklí instalovat na své počítače, přesunou na cloud. Podívejme se, kolik lidí má dnes smartphone nebo iPad a pracuje na cestách mimo kancelář. Tito lidé najednou přicházejí na to, že s sebou nemusejí nosit těžké notebooky a velké disky, protože mají data bezpečně uložena na cloudu. Navíc se k nim dostanou odkudkoliv a kdykoliv nejen oni, ale také všichni, kdo s nimi spolupracují.. A že navíc vidí to, kdo si který dokument prohlédl, stáhl či okomentoval a kdy se tak stalo. Aplikace pracující na cloudu mají zabudovány mechanismy pro spolupráci, sdílení dat, komunikaci a podporu mobilních uživatelů. V kombinaci s velmi jednoduchou a rychlou implementací a celkově velmi nízkými náklady je to myslím jedna z hlavních věcí, které pro firmy budou rozhodující.


3) Jaký je Váš postoj vůči Kodexu otevřenosti PLM (Codex of PLM Openness)?

 

4) Jaká budoucnost čeká v nejbližších letech PLM? Dá se očekávat nějakou mohutnou expanzi?
Z našeho pohledu se dá očekávat stále se zvyšující zájem o cloudový koncept PLM ze strany malých a středních firem. U našich zákazníků budou v souvislosti s PLM vystupovat do popředí témata týkající se lepší koordinace a využití návrhových dat v klíčových obchodních procesech, jak ve výrobě tak například v oblasti marketingu, prodeje nebo servisu. Firmy dnes potřebují systémy dodávající úplné, přesné a včasné informace, ale také velmi vysokou flexibilitu. Systém PLM musí být schopen začít podporovat nový pracovní proces v řádu dní nebo týdnů, nikoliv měsíců.
Doplňující otázky
a) Dlouhou dobu jste se bránili striktnímu označení PLM a spíše jste se klaněli ke koncepci nazvanou „integrovaný návrhový proces“. Mohl byste to trochu vysvětlit?
Integrovaný návrhový proces je pojem pro vývoj výrobku metodou, kterou označujeme jako „digitální prototypování“. Ta zkracuje a zlevňuje vývoj výrobku. Digitální prototyp je výsledkem procesu spolupráce týmů a specialistů zahrnující designéry, konstruktéry, výpočtáře, technology a řadu dalších. Už od počátečních fází návrhu umožňuje zkoumat a analyzovat funkční, estetické, environmentální, cenové a mnohé jiné parametry budoucího výrobku a optimalizovat jeho návrh na základě komunikace týmů. Smyslem digitálního prototypování je posílit schopnost vývojářů zachytit všechny relevantní vstupy, promítnout je do návrhu pro opakovatelné využití těchto znalostí i při následných inovačních cyklech, a také zásadně zredukovat nutnost výroby fyzických prototypů na absolutní minimum. V řadě segmentů je pak možné potřebu výroby fyzických prototypů zcela odstranit. Tento koncept má relevantní aplikaci ve všech výrobních odvětvích.
Problémem termínu PLM donedávna bylo, že existovala řada jeho odlišných definic. Někteří dodavatelé softwaru dodnes používají nálepku PLM pro řešení standardních problémů správy inženýrských procesů a dat, často relativně jednoduchých, a prezentují je jako revoluci. Navíc – v kontextu softwarových řešení – byl tento termín historicky spojován s nákladnými implementacemi něčeho, co ne vždy přineslo na konci kýžený efekt. Vůči tomu jsme se vymezovali. Chtěli jsme, aby bylo jasné, že náš přístup takový nebyl.

b) V loňském roce jste přišli s produktem PLM 360, proč přišla tato změna a označení již nese ono „PLM“?
Dospěli jsme k názoru, že přestože tradiční PLM systémy zdaleka nenaplňovaly to, co po mnoho let slibovaly, používání termínu PLM se na trhu postupně ustálilo jako označení širokého spektra obchodních procesů doprovázejících život výrobku. Problém nebyl v onom označení, ale ve filozofii dosavadních řešení.

c) Ve kterých oblastech strojírenství se cítíte být nejsilnější?

Spektrum uživatelů digitálního prototypování společnosti Autodesk je velmi rozsáhlé a zahrnuje snad všechny segmenty výrobního průmyslu, které si lze vůbec představit. V České republice máme myslím velmi dobrou pozici ve všech významných segmentech, jako je energetické strojírenství, výroba strojů a výrobních linek, výroba stavebních prvků a technického vybavení staveb a samozřejmě také automobilový průmysl, v němž držíme např. téměř výhradní podíl v oblasti koncepčního designu.

d) Mohli byste jmenovat nějakou úspěšnou implementaci Vašeho řešení?
Od prvního uvedení systému PLM 360 na trh v březnu loňského roku má Autodesk na svém kontě přes 850 úspěšných projektů, a tento počet velmi rychle roste. Uvádím zde dva nedávné příklady: prvním je Beaver Group, skupina podnikající v segmentu digitálních médií. Peter Critchley, ředitel společnosti Beaver Group k implemenaci řekl: „Zoufale jsme potřebovali systém projektového řízení, který by okamžitě mohly využívat všechny strany zainteresované na projektu, tj. – návrháři, technici, externí dodavatelé a externí partneři jako například architekti, projektanti a dodavatelé – bez dodatečných nákladů či komplikovanosti typické pro jiné systémy na trhu. Řešení Autodesk PLM 360 poskytuje všem zúčastněným přesný přehled o průběhu projektů a zvyšuje transparentnost naší práce.“ 
Dalším příkladem je Roulunds Braking, jeden z předních světových výrobců komponent pro automobilové brzdy. Společnost úspěšně využívá software pro správu životního cyklu Autodesk PLM 360 jako svůj centrální zdroj informací pro rozšíření svého podnikání. Jak uvedl Mark Lawrence, vývojový technik ve společnosti Roulunds Braking: „Je to jediný dostupný produkt svého druhu. Možnost systém rychle nasadit a poskytnout všem uživatelům přístup k průběžně aktualizovaným datům podstatně omezila množství chyb a urychlila vývoj. Systém Autodesk PLM 360 můžeme nakonfigurovat přesně podle našich představ, aniž bychom k tomu potřebovali zkušenosti s vývojem softwaru nebo služby externího poradenství.“
Ve spolupráci se společností CAD Studio, prvním českým partnerem Autodesku, jenž loni na podzim získal specializaci pro prodej PLM 360, již pracujeme na přípravě prvních implementací PLM 360 v České republice.

 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI