Print

Prodloužení životnosti olejů a bezporuchovost systémů

-- 07.12.2017

Jednou z hlavních příčin poruch a havárií zařízení s olejovou náplní jsou mechanické nečistoty obsažené v oleji. Dlouhodobým zkoumáním bylo zjištěno, že až 70 % nečistot má velikost nižší než 1 mikrometr (obr. 1). Tyto částice pod 1 mikrometr se nazývají měkké kaly a hodnotí se pomocí MPC analýzy.

V rámci prediktivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, které může způsobit právě vysoké znečištění olejového systému. V praxi proto snižujeme znečištění olejů na co nejnižší úroveň. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter, který má s tímto produktem výborné zkušenosti. Například na vstřikolisech dochází vlivem těchto malinkatých částeček obsažených v oleji k tvorbě úsad, ke špatnému chodu hydrauliky a k přicpávání proporcionálních ventilů. Tím dochází k vyšší zmetkovitosti výrobků, k neplánovaným prostojům a ke ztrátám ve výrobě. V následujících řádcích vám představíme dva reálné příklady z praxe.

Kapilární filtrace v papírenské výrobě

U našeho klíčového zákazníka v papírenství provádíme pravidelnou tribodiagnostickou kontrolu olejů na hydraulických systémech a převodovkách.

Popis systému: Papírenský stroj, Carter EP 220, objem náplně 930 l

Po pravidelné letní odstávce byl zaznamenán špatný chod řídicí hydrauliky. Docházelo tím k nečekaným prostojům a vysokým ztrátám ve výrobě. Zákazník se rozhodl okamžitě vyměnit celou olejovou náplň, čímž předpokládal, že dojde k vyřešení potíží. V olejovém systému jsou zabudována jemná, 3mikrometrová sítka, která se i po této výměně oleje začala ucpávat. Naší laboratoří byla provedena analýza oleje, z níž vyplynulo vysoké znečištění dle MPC a kódu čistoty. Poté došlo k nasazení filtrační jednotky Europafilter. Po 3 dnech byl odebrán vzorek oleje a díky filtraci došlo ke snížení hodnoty MPC. Avšak přibližně po týdenním provozu zaznamenal kontrolní vzorek opět zvýšené hodnoty MPC. Stále docházelo ke špatnému chodu hydrauliky (vysoké tlaky a ucpávání sítek). Proto byla zahájena kapilární filtrace technologií Europafilter na delší dobu, tak aby došlo k vyčištění nejen oleje, ale i celého olejového systému, včetně úsad na stěnách nádrže a ze záhybů (pro řádné vyčištění všech nečistot i z poměrně velkého hydraulického okruhu). Filtrace probíhala po dobu dvou měsíců s pravidelnou analýzou hodnoty MPC (obr. 2). Docházelo k průběžnému snižování hodnoty MPC. Tímto opatřením byly odstraněny potíže chodu hydrauliky. Na obr. 3 je patrné zanesení filtru měkkými kaly.

Vzhledem k bezporuchovému provozu papírenského stroje je doporučena trvalá instalace na tento problémový hydraulický okruh.

V rámci prediktivní údržby byly navrženy a nainstalovány jemné vzduchové filtry. Zákazník dosud prováděl nalévání nového oleje bez použití filtrace. Vzhledem k tomu, že i v novém oleji se vyskytují mechanické nečistoty, tzn. že nový olej lze považovat za olej znečištěný, není tento způsob nalévání bez filtračního systému vhodný. Bylo doporučeno nalévat i nový olej přes filtrační jednotku.

Výměnou oleje nemohlo dojít ke zlepšení stavu, jelikož byl systém během provozu značně zanesen. Výměnou oleje navíc dojde k regeneraci detergentně disperzních vlastností a k následnému uvolňování nečistot, které mohou způsobit další problémy v chodu hydrauliky. Krátkodobá nárazová filtrace nestačí tento systém vyčistit, pro uvolnění většiny úsad a nečistot je potřeba delší čas.

Praktický příklad filtrace hydraulického lisu

Popis systému: Hydraulický lis 500t, hlavní mazání, objem náplně 200 l, minerální olej Carter EP 100

Jedná se o zákazníka, u něhož provádíme pravidelné půlroční analýzy hydraulických olejů. Ve výsledcích nebylo zjištěno zvýšené množství nečistot. Zákazník zaznamenal kolísání tlaku v hydraulickém systému a zvýšení prostojů. Doporučili jsme proto MPC analýzu (množství měkkých kalů), jež odhalila kritickou hodnotu 43,5 DE (obr. 4). Zákazník okamžitě provedl výměnu oleje a zjistil usazení měkkých kalů na dně a stěnách nádrže (obr. 5); hodnota MPC pak poklesla na 26,5 DE. Tato hodnota je sice stále zvýšená, ale již ne kritická. Po měsíci provozu docházelo k opětovnému kolísání tlaku v hydraulickém systému. Další analýzou byla opět objevena kritická hodnota MPC – 44,8DE. Ihned byla nasazena filtrační jednotka Europafilter, která měla tyto částice pod 1 mikrometr odstranit. Tato filtrace proběhla úspěšně a již po týdnu poklesla hodnota na 8,5 DE, což je výborný stav. Filtrační jednotka byla odpojena. Po této zkušenosti vyžaduje zákazník analýzy – včetně MPC – na všech lisech. Po měsíci provozu bez filtračního zařízení Europafilter došlo k opětovnému navýšení hodnoty MPC 28,3 DE, což je samozřejmě zvýšený stav. Tyto částice se do olejové náplně dostaly z olejového systému uvolněním úsad, kdy přefiltrovaný olej získává zpět svou čisticí schopnost. Z uvedeného příkladu je patrné, že nestačí krátkodobá filtrace (týden), ale je nutno počítat s delší dobou, aby došlo k dokonalému vyčištění nejen oleje, ale celého olejového systému. Tímto krokem odstranil zákazník kolísání tlaku v hydraulickém systému a k prostojům ve výrobě tak již nedochází.

Závěr

Je evidentní a mnohaletou praxí vyzkoušené, že kapilární filtrace je schopna vyřešit nejčastější problémy spojené s oleji a olejovým systémem. Filtrační systém Europafilter umí odstranit všechny druhy kontaminace: nečistoty do 0,1 mikrometru, včetně měkkých kalů, zlikviduje úsady a všechny formy vody. Navíc dlouhodobým provozem a udržováním vysoké úrovně čistoty výrazně sníží degradaci olejové náplně. Tím se zřetelně prodlouží životnost oleje i celých systémů, v nichž je olej obsažen. Další pozitivní zkušenost s aplikací kapilární filtrace Europafilter máme u stavebních strojů, převodovek, turbín, kompresorů, hydraulických lisů či motorových olejů. Výhodou oproti elektrostatické filtraci je nižší pořizovací cena, současná filtrace nečistot i vody (volné i vázané), menší hmotnost, lepší manipulace, bezúdržbový provoz… jen výměna filtračních vložek. Udržení vysoké úrovně čistoty oleje je v proaktivní údržbě na prvním místě. Vyzkoušejte a uvidíte!

Zástupcem společnosti Europa-filter pro Českou republiku a Slovensko je od roku 2016 společnost ESOS Ostrava s. r. o.

Máte zájem o bližší informace? Obraťte se na nás.

ESOS Ostrava s. r. o., Výstavní 3224/51,

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

tel.: 596 624 831–3, obchod@esosostrava.cz 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI