Print

Procesní implementace IS MAXIMO v UNITED ENERGY a. s.

-- 21.06.2010

V roce 2008 se management UE rozhodl pro implementaci systému IBM Maximo Asset Management (dále jen Maximo), který je určen ke správě a údržbě majetku organizace. Důvodem nasazení tohoto systému v UE byla zejména snaha o podchycení a sjednocení postupů při provádění údržby na výrobních zařízeních a převodů dat do elektronické podoby. Neméně důležitým faktorem byla i možnost provádět analýzy údržbových činností a sledovat náklady na údržbu dle různých kritérií. Pro nasazení takového systému byla vybrána společnost IDS Scheer ČR, která se odlišuje od ostatních softwarových dodavatelů užitím tzv. procesní implementace. Dodavatelský tým společnosti IDS Scheer tak netvořili pouze zkušení konzultanti z oblasti IT, ale i experti se znalostmi z oblasti business procesů, kteří pro svou práci využívají nástroje řady ARIS z vlastního portfolia společnosti. V nástroji ARIS Business Architect je možno provádět řadu aktivit směřujících k zavádění procesního řízení, ale i tzv. procesní analýzy, vhodné i pro implementaci ERP systémů. Kvalitní produkt, tým zkušených konzultantů, dlouholeté zkušenosti, špičkový analytický nástroj ve spojení s ověřenou metodikou zaručují úspěšnou realizaci projektu.

V první etapě projektu byl proveden „prostý“ popis procesů údržby a oblastí s tím souvisejících - například nákup a skladové hospodářství, nákup služeb a několik procesů z oblasti financí a controlingu apod. Práce probíhaly podle přesně stanoveného harmonogramu formou workshopů s pověřenými zaměstnanci UE. Výsledkem byl vypracovaný model procesů v nástroji ARIS Business Architect, a to do úrovně činností. K těm byly definovány vstupy a výstupy (dokumentace), role činnosti provádějící nebo na nich spolupracující a aplikační i datová podpora. Ve vztahu k informačnímu systému Maximo tím získal konzultant přesný přehled o skutečném průběhu procesů a jejich návaznostech na „okolí“.

Další etapa byla realizována plně v režii poradenského týmu systému Maximo. Konzultace probíhaly věcně nad procesním modelem formou diskusí o vlastním budoucím využití systému. V průběhu těchto diskusí vznikla celá řada řešení, která vedla např. k eliminaci „papírové“ dokumentace nebo ke změnám ve vlastním průběhu procesů či ke sjednocení a optimalizaci rolí apod. Hlavním výstupem byla Implementační studie. Dokument, který popisoval, jakým způsobem jsou procesy zvolené oblasti implementace realizovány (stav AS-IS), a návrhy změn, které lze díky implementaci informačního systému Maximo provést (stav TO-BE).

Následující připomínkové a schvalovací řízení bylo realizováno s velkou mírou efektivity. Požadované změny byly ihned zaznamenány v modelu procesů v nástroji ARIS a tím bylo následující „kolečko“ zkráceno na minimum. Při samotné implementaci bylo nutné provést také několik změn v procesech. Tyto změny byly rovněž zohledněny v modelu procesů, aby dokumentace nastavení systému zůstala aktuální.

Ani v tomto projektu bohužel nebylo vše růžové. Samotná doba implementace mohla být kratší, kdyby nenastala problematická spolupráce a komunikace s dodavatelem předchozího, již nevyhovujícího systému pro správu a údržbu. To se ukázalo jako zásadní nepředvídatelná komplikace, na kterou nebyl implementační tým dobře připraven.

Přínosy procesní implementace systému Maximo v UE lze shrnout následovně:

- vzájemné porozumění obou stran od začátku projektu do konce, - snadné schválení Implementační studie zákazníkem, - malý počet změn po vlastní implementaci, - významná úspora času v rámci přípravy i vlastní implementace, - beze zbytku naplněné očekávání zákazníka.

Na základě těchto dobrých zkušeností byl následně realizován projekt popisu procesů UE. UE zvažuje možnost pokračovat navazujícím projektem optimalizace procesů. Jedním z kroků při optimalizaci je i využití nástroje ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM), který byl v UE úspěšně vyzkoušen v rámci pilotního projektu analýzy pracovních činností, které si zaměstnanci vykazují (interní „report systém“). Při optimalizaci této oblasti tak byly odhaleny nedostatky ve sběru dat a slabá místa, na která je nutné se zaměřit (například aktualizace pracovních činností dle procesního modelu přímo v návazných aplikacích). Připojením ARIS PPM na stávající provozní a „živé“ IT systémy byl v řádu dnů rozkryt současný „AS-IS“ stav procesů. V případě interního report systému člověkodnů (pracovních dnů vykázaných konkrétním zaměstnancem), včetně jejich grafické reprezentace. Toto velmi přehledné a rychlé znázornění reálného průběhu procesů provozovaných IT systémů je prvním benefitem nasazení analytického a controllingového nástroje ARIS PPM. Ten zároveň funguje jako základní pilíř samotné optimalizace díky sledování definovaných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), trendů, odchylek i prováděním analýz (např. „What If“) nebo provozováním systému včasného varování a dalších výhod. Pro vedení společnosti UE a odpovědné pracovníky jsou data vždy přehledně prezentována pomocí manažerského „dashboardu“, který je top vrstvou celé controllingové platformy a poskytuje okamžité údaje nutné pro řízení společnosti.

Vilém Umlauf, Libor Sitko a Jiří Mareš IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz

Autor: Vilém Umlauf, Libor Sitko a Jiří Mareš, IDS Scheer ČR, s.r.o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI