Print

Přeměňte získané informace na strategické aktivum

-- 07.12.2018

Efektivní analýza dat řídí návratnost investic a zdokonaluje provozní činnosti. 

Naléhavé nutkání řídit digitální transformaci přimělo ropný a plynárenský průmysl k tomu, aby se lépe přizpůsobil výhodám, které poskytují data a nástroje pro jejich analýzu. Řada nových trendů řízení dat slibuje, že zjednoduší cestu průmyslu, aby se vyvíjel jako datově řízený (data-driven) prostor. Chcete-li se pohybovat správným směrem, je zapotřebí, abyste se více zaměřili na integraci dat, jejich uniformitu a zabezpečení.

V nedávném průzkumu digitálních trendů v průmyslovém odvětví těžby ropy a zemního plynu téměř dvě třetiny odborníků z průmyslu zdůraznily analytické nástroje zaměřené na data jako něco, co velmi výrazným způsobem pozmění následný vývoj v celém průmyslu. Díky systematickému plánování a strategickým investicím mohou společnosti skutečně přeměnit informace na strategické aktivum a stimulovat návratnost investic (ROI). 

Překážky na cestě

Ve snaze zjednodušit systémy pro správu informací jsou v ropném a plynárenském průmyslu již delší dobu přijímána řešení, která usnadňují sbližování distribuovaných vícevrstvých systémů do jednotné síťové architektury. Tato propojená infrastruktura inteligentních zařízení vytvořila příležitosti pro společnosti, aby shromažďovaly data z kritických procesů, analyzovaly je a pak sdílely s pracovníky, kteří mají právo rozhodovat na nejvyšší úrovni.

Tato infrastruktura se skládá z několika nezávislých systémů, jež spolupracují se samostatnými aplikacemi určenými pro každý jednotlivý proces, včetně řízení kvality a rizika, správy informací, vedení účetnictví, uzavírání smluv, zadávání zakázek, plánování podnikových zdrojů, navrhování zařízení a spolupráce s dodavateli.

Výsledné prostředí s větším množstvím aplikací, které zahrnuje konkrétní řešení pro každý proces, je nákladné a obtížně se udržuje. Navíc patentované, procesově specifické aplikace od více dodavatelů pracující v jednotném prostředí brání uniformitě dat a z tohoto důvodu je integrace a analýza informací napříč podnikem vnímána jako velmi nudný a otravný úkol. 

Jak se snadněji vyznat v záplavě dat

Vzhledem k tomu, že v různých procesech se nachází obrovské množství dat, je nutné, aby každé odvětví hledalo taková řešení, která by usnadnila bezproblémovou integraci a sdílení informací pro všechny zúčastněné strany. Jedná se například o ucelenější architekturu správy dat, která obsahuje řešení sjednoceného datového agregátoru, což může pomoci společnostem snáze se vyznat v záplavě dat, zjednodušit integraci aplikací třetích stran a umožnit společnosti úplný přístup k datům vloženým do jakýchkoli následných aplikací nebo analytických nástrojů.

Data generovaná ropným a plynárenským průmyslem obvykle zahrnují historické pracovní záznamy a informace z provozu, jako je historie řízení výroby, konstrukční dokumentace zařízení a pracovní postupy údržby. Začlenění inteligentního řešení agregátoru dat založeného na správě životního cyklu podniku za účelem shromažďování, ukládání a analýzy takovýchto masivních datových souborů generovaných z mnoha zdrojů může společnostem pomoci přijímat informovaná rozhodnutí a získávat podíly na zisku.

Díky využití výše popsaného řešení mohou provozovatelé zařízení vytvořit úložiště klíčových informací o životním cyklu podniku, které se týkají provádění projektů, spolupráce na různých projektech, konfigurace sítě, správy požadavků a řízení změn. Tato data mohou být k dispozici napříč celým podnikem, aby pomohla zúčastněným stranám plánovat, provozovat a provádět změny podnikových činností snadněji a s minimálními finančními dopady.

Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto modelu správy dat je to, že umožňuje opětovné využití konstrukčních a procesních dat z jednoho úspěšného projektu ve druhém. Ve skutečnosti může pomoci provozovatelům zařízení vymýtit složitost při navrhování nových i dodatečných projektů díky:

 

  • neustálému ověřování, obohacování a sladění dat napříč různými zdroji v reálném čase v průběhu celého životního cyklu aktiv;
  • podpoře úplného datového toku a zjednodušení auditování dat pro všechny zúčastněné strany, včetně dodavatelů, partnerů v oblasti projektování zařízení a poskytovatelů řešení pro správu zařízení;
  • ulehčení integrace vysoce výkonné aplikace digitálního dvojčete s platformou pro správu dat a vytvoření digitální repliky celého podniku a jeho odpovídajících datových aktiv. 

Zřetelným aspektem technologie digitálních dvojčat je její všudypřítomnost v celém životním cyklu podniku. Bez ohledu na to, jak složitým se podnik ve své datové architektuře stává, digitální dvojče automaticky sladí a aktualizuje informace o požadavcích na návrh, výrobu a servis zařízení. To odkrývá nebývalé možnosti, které ohlašují novou budoucnost průmyslu. 

Anand Chordia je hlavní konstruktér ve společnosti L&T Technology Services.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI