Print

Prediktivní údržba 4.0: Nesmysl, nebo nezbytnost?

-- 06.02.2017

Současný trend digitalizace nabízí zcela nový přístup k poskytování služeb údržby. Od senzoru až po cloud představují data z výroby jedinečnou možnost deklarovat reálnou přidanou hodnotu práce údržby. Termín prediktivní údržba s všemocným označením 4.0 se objevuje na trhu stále častěji. Jde však pouze o snahu dodavatelů těchto řešení přiživit se na módní vlně, nebo je údržba skutečně klíčem k prosazování principů Průmyslu 4.0?

První podnět pro další redakční exkurz do hlubin duše průmyslového podniku přišel již loni na veletrhu Hannover Messe, který věnoval tématu Prediktivní údržba 4.0 značnou část rozsáhlé výstavní haly. Řešení, jež se pod tímto tematickým zařazením skrývala, samozřejmě představovala řadu zajímavých myšlenek, jak využít digitalizace v oblasti údržby. Pro redakci sledující toto téma již od roku 2008 (kdy vznikl časopis Řízení a údržba průmyslového podniku, pozn. red.) však neznamenala nic, o čem by se již dříve nehovořilo. Mediální bouře kolem všech 4.0 řešení však napomohla, že také na tuzemském trhu lze koupit takto „sofistikovaná“ řešení i pro údržbu. Se zvídavostí naší redakci vlastní jsme se tedy rozhodli, že se na téma podíváme zblízka, a oslovili jsme naše čtenáře se souhrnem tematických otázek.


Prediktivní údržba včera, dnes a zítra

První fakt, který je nutné před analýzou výsledků redakčního průzkumu zdůraznit, je, že prediktivní údržba není koncept nikterak nový. Každý z techniků údržby dnes chápe, že spoléhat se pouze na reaktivní údržbu či zavést plán preventivní údržby k úspěchu nestačí. Zavádění programu prediktivní údržby však má již řadu let celou škálu stejných úskalí, která se ale postupně daří odstraňovat. A na paměti je třeba mít také reálné důsledky přechodu na prediktivní údržbu, kdy ne každé chování ne každého stroje má smysl predikovat. To by však bylo na delší povídání (doporučujeme nahlédnout do archivu časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku, kde se tématu často věnujeme, pozn. red.).

Jaký je tedy současný přístup k údržbě napříč tuzemskými podniky? Respondenti obvykle uvádějí, že i přes jejich častou ekonomickou nevýhodnost a velká úskalí stále ve velké míře provádějí opravy až dojde k poruše, ale stejně rozšířené jsou dnes i programy údržby preventivní. Ovšem samotný program prediktivní údržby již deklaruje slušných 55 % účastníků ankety. Co je však pro další vývoj zajímavější, je následující otázka, která si kladla za cíl zjistit, zda je ze strany podniku citelný větší tlak na zavedení prediktivní údržby. A tyto tendence opravdu pozoruje celých 82 % dotázaných, přičemž celá polovina z nich tento trend nepřisuzuje novým náladám na trhu, ale připisuje jej spíše dlouhodobému vývoji nežli náhlému rozmaru.

Základní tezí průzkumu bylo zjistit, zda a jak tyto trendy ovlivňuje Průmysl 4.0. Zde téměř 40 % odpovědí přisuzuje rostoucí význam úseků údržby právě principům zavádění tzv. čtvrté průmyslové revoluce. A většina z nich si pak svorně myslí, že v největší míře to souvisí s pokyny pro zavádění prediktivní údržby.


Projekt pro Průmysl 4.0: Koho zavoláte?

„Krotitele strojů,“ znělo by pokračování lehké filmové parafráze. S redakčními kolegy jsme v posledních dvou letech navštívili nejednu konferenci, která se věnovala zavádění Průmyslu 4.0 v českých podnicích. Ano, bez nadsázky lze říct, že takových projektů je opravdu jako šafránu, co jsme však vysledovali, nás v počátku trochu překvapilo. Většina podniků s nadnárodní působností, která dostala pokyn připravit koncepci slučitelnou s Průmyslem 4.0, musela začít projektem souvisejícím s implementací principů prediktivní údržby.

Je to však logické.  Dobrý systém prediktivní údržby se neobejde bez podpory v účinném informačním systému, což je páteří všech myšlenek týkajících se Továrny 4.0. Toto s sebou přináší jednu poměrně zajímavou výzvu. Zatímco v době čekání na poruchu dokázali pracovníci IT, výroby a údržby jednat poměrně izolovaně, dnes nic takového nepřipadá v úvahu. To, že budou muset tato oddělení najít společnou řeč, se snažil dokázat i náš průzkum. Celých 65 % respondentů souhlasí, že další rozvoj práce údržby souvisí s rozvojem spolupráce s dalšími odděleními, zejména výrobou a IT.

Zajímavé je sledovat také odraz v nabídce dodavatelských firem. Není ojedinělé, že řada IT firem, které si dříve s výrobní sférou spojoval málokdo, vede velice důmyslné marketingové kampaně, které ukazují užitečnost jejich nástrojů právě ve výrobě. Stejný trend pozorujeme řadu let také u dodavatelů automatizační techniky; dnes v podstatě jen těžko najdete takového dodavatele, který by ve své nabídce po boku řídicích systémů opomíjel prvky condition monitoringu a přidružených údržbářských disciplín.

Když nechybí peníze, chybí pro změnu lidi

Na počátku jsme tvrdili, že koncept prediktivní údržby není žádnou neznámou, ale často jej do firem nepustí stávající okolnosti. Mezi ty nejčastější patří logicky cena a neochota vedení – což by šlo často také sloučit. Nejde pak jen o výdaje na zavedení systému údržby, ale také o jeho další fungování, které na rozdíl od dřívějších, méně frekventovaných zásahů představuje jinou fixní nákladovou položku. Stop stav však může pro prediktivní údržbu nastat kvůli nevhodnosti principu z hlediska složitosti výrobních procesů či celkové neaplikovatelnosti v některých podnicích.

Když už se vám podaří přesvědčit vedení o nesporných výhodách zavedení prediktivní údržby a ustojíte složitá cenová vyjednávání při nákupu nutných zařízení, může záměr ztroskotat jinde. Mezi nejčastější příčiny selhání při zavádění programu prediktivní údržby řadí účastníci průzkumu nedostatek zkušených pracovníků. Problém zde často spočívá v jednoduché kalkulaci, kolik zaměstnanců je potřebných pro vyrobení jednoho výrobku, ale v řadě případů je problém i ve znalostech současného úseku údržby.

A právě tento problém nás vrací na čtvrtou (tečka nula) úroveň problematiky. Nejednou jsme sami psali o tom, že oblast péče o hmotný majetek bude ve větší míře ovlivňovat rozvoj internetu věcí v průmyslu. I když projekty spjaté s větší komunikací strojů mezi sebou jsou v tuzemských podnicích ještě stále ve značné minoritě, jedná se o trend, který jde ruku v ruce s již zmíněným sbližováním úseků automatizace a údržby.

Zkušenost nahrazovaná znalostí

Eliminovat znalostní bázi na straně zaměstnanců lze pouze vývojem sofistikovanějších nástrojů, kdy právě dodavatelé, kteří byli dříve zaměřeni na sféru automatizace, mohou mít částečnou výhodu. Tam, kde chybí zkušení pracovníci, kteří dokážou z měřených dat vyhodnocovat potřebu dalších zásahů, musí nastoupit budování znalostní databáze samotných strojů.

Sledování stavu strojů, které umožňuje současná dostupnost dat přímo na internetu, dovoluje jejich uživatelům stále častěji využívat data shromažďovaná přímo u výrobce. Není tak neobvyklé, že stroje společně se sofistikovanými autonomními systémy mohou samy predikovat intervaly údržby. Se strojem tak již není potřeba dodávat plány preventivní údržby, ale jeho systém dokáže dle samotného zatížení ve výrobě upozornit na aktuální potřebu.


Údržba na cestě Průmyslu 4.0?

Výhody prediktivní údržby byly zřejmě nezpochybnitelné dříve, než jste stihli dočíst nadpis tohoto článku. Otázka však nebyla položena v této rovině. Spíše nás zajímalo, zda bude potřeba dávat jí nějaké přídomky, aby bylo jasné, že patří do současného šílenství 4.0.

Je evidentní, že řada lidí bude Průmysl 4.0 stále považovat za populistický termín, kterým bezesporu je. Na druhou stranu… jestliže se chce něco přiživit na vlně komerční zajímavosti, pak to ještě neznamená, že je to automaticky k ničemu. Tento text jsme zcela záměrně umístili do redakčního speciálu, který je dostupný čtenářům obou našich časopisů – jak Control Engineeringu Česko, tak i Řízení a údržby průmyslového podniku. Zatímco o zvyšování míry automatizace není v konceptu Průmyslu 4.0 pochyb, stále ještě existují tací, kteří oddělení údržby nepřikládají stejnou důležitost. Ale můžete mít ve výrobě robotů, kolik chcete, pokud se vám o ně nebude nikdo starat (s podporou IT systému či bez ní), s tímto přístupem před konkurencí moc dlouho neobstojíte. 

Zavádění systému prediktivní údržby samozřejmě bude snadnější v podnicích vznikajících na zelené louce, ale snaha o propojování s historickým vybavením, ke které dochází, je podnětem hledat znovu prostor, jak na tento systém údržby přejít.

A jestli při dokumentaci projektu použijete atribut 4.0, tak to už není vůbec důležité. Ale jedno mějte na paměti! Před několika lety přišlo z Hannover Messe jiné 4.0, kterému mimo Německo nikdo moc nevěřil. Takže zvýšení výstavní plochy pro Prediktivní údržbu 4.0 na letošním ročníku veletrhu nám říká, že by bylo dobré si na toto označení zvyknout…


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha
Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI