Print

Popření některých argumentů proti konsignaci skladových zásob

-- 12.12.2010

Koncept konsignace (komise) není nový a ani zvlášť složitý: na základě vzájemné dohody dodavatel souhlasí s umístěním skladových zásob ve vašem skladě, přičemž zboží není fakturováno do doby, dokud s ním nezačnete disponovat. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit obrat a přitom minimalizovat provozní náklady na skladování a zároveň zajistit dostatečné zásobování materiálem.

Z podniků, které jsem měl možnost navštívit, však tento způsob skladového hospodářství dokázala efektivně využívat méně než polovina, pokud jej vůbec využívaly. Proč by někdo měl mít zájem nevyužít tuto výhodnou nabídku? Pojďme si projít několik obvyklých „důvodů“ (nepodložených argumentů proti), se kterými jsme se setkali, a uvidíme, zda se mi podaří přesvědčit vás, že záležitosti považované za opravdové překážky jsou ve skutečnosti uměle udržované obavy, které lze často velmi snadno rozptýlit.

1. „Nevíme, jaké položky vzít do komise. “

Budiž… Pokud k nastavení priority skladových zásob používáte klasifikaci ABC, potom je nejlepší poohlédnout se po položkách v kategorii „A“, protože u těch se dá předpokládat nejvyšší obrat a výraznější rentabilita vložených investic. Pokud nepoužíváte systém ABC, potom můžete vypočítat obrat pro jednotlivé položky (podíl roční míry využití a průměrných skladových zásob položky) a zaměřit se nejprve na položky s největším obratem. Minimálně byste měli být schopni identifikovat kritické zásoby (položky, které nutně musí být na skladě) a začít u nejdražších položek. To jsou tři adekvátní postupy.

2. „Nedokážeme odhadnout využití.“

Opět pádný argument. Využitelnost mnoha položek pro sektor MRO (údržba, oprava a provoz), zejména pak kritických zásob, nelze snadno odhadnout dopředu. I když použijete klasifikaci ABC, nemáte žádnou záruku, že dřívější využití nějakým způsobem koresponduje s potřebou v budoucnu. Pokud však použijete klasifikaci ABC založenou na využití, nebo alespoň vypočítáte obrat na úrovni položek, můžete identifikovat položky, u nichž lze s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že budou v blízké budoucnosti znovu potřeba.

3. „Pokud materiál nevyužijeme, dodavatel za něj bude chtít zaplatit.“

Pokud materiál nebudete mít v komisi, budete jej muset nakonec stejně koupit. I pokud budete mít konsignační smlouvu, která vyžaduje platit za nevyužité skladové jednotky, jestliže nebudou do určité doby využity (například do šesti měsíců), potom je takové řešení stále lepší, než když byste měli platit rovnou. Položky s největším objemem (které budou ze začátku brány do komise) budete muset pravděpodobně stejně nakonec zakoupit. Takto můžete alespoň na čas odložit platbu provedenou za uskladněné zboží a související provozní náklady na skladování. Při 20% (případně o něco vyšších) nákladech v porovnání se standardními celoročními náklady na provoz skladu se může jednat o výrazné úspory.

4. „Náš systém nepodporuje konsignaci.“

Je to možné. Je ale současně možné, že váš systém konsignaci podporuje, pouze o tom zatím nevíte. V každém případě, pokud máte potíže integrovat evidenci konsignace do vašeho systému, stačí použít aplikaci Excel nebo papír a tužku. Vyplatí se to.

5. „Dodavatelé nám neposkytnou materiál na konsignaci.“

Většinou se jedná o to, že první pokus o konsignační dohodu s určitým dodavatelem nebyl ze strany dodavatele přijat s pochopením, a proto nyní automaticky očekáváte zamítavý postoj od všech dodavatelů. Pokud jste přesvědčeni, že jste se snažili dodavatele dostatečně zainteresovat, a přesto na váš návrh nepřistoupil, potom je nasnadě poradit vám najít si jiného dodavatele. Tím se však váš problém nemusí vyřešit. Budete nejspíš muset garantovat určitou míru budoucí poptávky, nebo dokonce zaplatit vyšší cenu. Byli byste překvapeni, co všechno pro vás vaši dodavatelé udělají, pokud se jim to dostatečně vyplatí. Mohou od vás odkoupit zpět počáteční komisní skladové zásoby, pomoci se zprovozněním konsignačního místa, provádět fyzické inventury a podobně, jen aby vás získali. Pokuste se uzavřít oboustranně výhodnou dohodu, na které vydělají obě strany. Takový kontrakt představuje skutečnou podstatu partnerství s dodavatelem v kontrastu s tradičním modelem vztahu prodejce –
zákazník a je základem efektivní smlouvy o konsignaci.

6. „Zkoušeli jsme to, ale nefungovalo to.“

Je tomu skutečně tak? Možná že jste se dostatečně nesnažili. Často věci vzdáváte hned v počátku, jakmile se objeví problémy? Buďte trpěliví a budete slavit úspěch. Zkoušejte nové skladové položky, nové dodavatele a nové podmínky. Pokuste se aplikovat různé postupy, dokud si nebudete jisti, že jste vyčerpali všechny možnosti. Poté to zkuste znovu.

7. „Konsignaci jsme využívali již dříve, ale nepřinesla očekávané výsledky.“

Vaše očekávání byla možná příliš vysoká. Nebo jste možná špatně rozpoznali potenciální výhody. Co jste čekali, že dosáhnete? Konsignace vám obvykle neposkytne provozní výhody, protože potřebný materiál byste stejně měli na skladě. Výhody konsignace by se měly téměř okamžitě projevit ve snížení investic do skladových zásob (pokud myslíme dohodu o zpětném odkupu nebo konsignaci počátečních skladových zásob) a později ve formě zvýšení obratu (při využití konsignovaného zboží). Co se týče tvrdých úspor, lze jakékoli snížení nákladů na skladové zásoby přímo související s konsignací považovat za snížení nákladů definované součinem hodnoty konsignovaných skladových zásob a procentní hodnoty ročních nákladů na provoz skladu. Tyto hmotné náklady lze eliminovat, pokud budou skladové zásoby převedeny
na konsignaci.

8. „Je s tím příliš mnoho práce.“

Investované úsilí se vám bohatě vyplatí, pokud se vám podaří uzavřít efektivní konsignační smlouvu na správné položky. Pokud máte opakovaně problémy s určitým druhem zboží, nezoufejte a zkuste něco jiného. Pokud investujete příliš mnoho času do zboží nízké hodnoty, jako jsou upevňovací prvky a armatury nebo spotřební zboží, je třeba se seznámit s fungováním systému řízení zásob dodavatelem (VMI) a zvolit odlišnou strategii. Pokud jste uvázli na dohodě podmínek smlouvy o konsignaci, zabýváte se maličkostmi a unikají vám podstatné věci. Uzavření smlouvy o konsignaci nemusí být jednoduché, ale zároveň mu nesmíte věnovat příliš mnoho času a energie, které budete potřebovat jinde.

9. „Nevíme, co má obsahovat smlouva o konsignaci.“

Od čeho tu máme internet. Na internetu naleznete množství šablon, vzorových smluv a formulářů. Stačí do vašeho oblíbeného vyhledávače zadat slovní spojení „konsignační smlouva“. Abych parafrázoval Dr. Wayne Dyera, výmluvy jsou obranné mechanismy, které nám umožňují svalit svou vinu na někoho jiného a vyhnout se tak zodpovědnosti za odvedenou práci. S výmluvami si vystačíte, dokud vás někdo (včetně vás samotných) nepožene k zodpovědnosti. Pokud chcete využívat výhod, které vám poskytuje konsignace, je třeba si na rovinu říci, že zmíněné argumenty proti jsou ve skutečnosti právě výmluvy.

Při správném přístupu, způsobu uvažování a se správnými nástroji může v podstatě kdokoli uzavřít a snadno spravovat efektivní konsignační smlouvu poskytující skutečné výhody tomu, kdo je připraven je využívat. Doug Wallace, CPIM, má více než 30 let zkušeností z provozu dodavatelského řetězce a jako konzultant, přičemž se specializuje na oblast globálního podnikového plánování, výrobu, řízení skladových zásob a materiálně-technické zásobování.

Autor: Doug Wallace, Life Cycle Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI