Print

Pět kroků vedoucích k aplikaci prediktivní údržby v podniku

-- 01.07.2016

Provedení práce náležitě a včas, s minimálními prostoji i výrobními prostředky má zásadní vliv na produktivitu, avšak vyhnout se nákladné neplánované údržbě je také velmi důležitým úkolem. Může být docela drahé odebrat určitý kus zařízení z výroby, provést na něm pravidelnou preventivní údržbu a nakonec zjistit, že údržba diktovaná preventivním programem (Preventive Maintenance – PM) nebyla nutná. Prediktivní údržba (Predictive Maintenance – PdM) je založena spíše na provozních podmínkách zařízení a na nastavených parametrech vlastní funkce než na preventivní údržbě, která staví na časových či kalendářních harmonogramech.

Následující kroky vycházejí z předpokladu, že všechna zařízení v daném podniku byla identifikována v rámci fungujícího programu PM, který používá počítačový systém řízení údržby (CMMS) a který dopodrobna zahrnuje veškeré plánované i neplánované činnosti údržby, pracovní a materiálové náklady. 

1. Sledujte, kam proudí vaše finance

Nejprve je nutné zjistit, kde jsou nejvíce zatěžovány finanční a lidské zdroje, a jednotlivě rozepsat zařízení, která jsou životně důležitá pro váš proces. Soustřeďte se nejdříve na zařízení, která nemají žádnou náhradu. Výroba letadel je jedním z mála odvětví, kde se můžeme setkat s mnoha záložními zařízeními. Pravděpodobně zde narazíte např. na několik záložních čerpadel pro kritické procesy. Ale nikdo si nemůže dovolit mít k dispozici nečinnou výrobní linku jen pro případ, že se něco porouchá na hlavní lince.

S využitím dat získaných z CMMS identifikujte vysoké náklady nebo opakované případy, které jsou náročné na rozpočet údržby a generují ztrátu produkce. Analyzujte data z posledních dvou až tří let, abyste si byli jisti, že jste zahrnuli všechny potenciální problémy. Zakalkulujte náklady na ušlou výrobu, ať už jde o kusy, krabice, galony nebo tuny. Mnohokrát jsou tyto náklady zanedbávány ve výpočtech a důležitá součást výdajů je kvůli tomu ztracena. V některých případech jsou náklady na ušlou výrobu vyšší než samotná oprava. To, že má porucha nízkou míru výskytu, ještě neznamená, že by měla být odpočítána z programu PdM. 

2. Proveďte analýzu

Jakmile jste identifikovali činitele zodpovědné za zvyšování nákladů a frekvenci poruch, proveďte analýzu, čímž si prověříte střední dobu provozu mezi poruchami (MTBF), a určete, zda má tato střední doba rostoucí nebo klesající tendenci. Možná že jste již provedli několik opatření k nápravě a vylepšili jste hodnotu MTBF u konkrétního zařízení. Nicméně nehoďte tyto poruchy pod stůl, i když jejich počet klesá. Čas a náklady mohou být natolik vysoké, že ospravedlňují řádné vyšetření jejich příčin. 

3. Určete, u kterých zařízení se bude aplikovat PdM

Některá zařízení jsou a vždy budou lehce nahraditelná, lze je proto provozovat až do doby, kdy se porouchají. Napadá mě např. motor o výkonu ¼ hp v dopravníkové sekci. Tyto motory jsou pravděpodobně vždy na skladě nebo je lze získat snadno a rychle. Nicméně DC motor o výkonu 200 hp instalovaný na vratné předválcovací stolici v ocelárně bude hlavním kandidátem pro PdM, stejně jako jeho převodovka.

Záměrem je identifikovat ta zařízení, která by měla katastrofální vliv na daný proces, pokud by neočekávaně selhala. Zatímco některá zařízení se nám vybaví okamžitě, nesmíme zapomínat na ta, u nichž není zrovna snadné hrozící poruchu odhalit.

Aby bylo možno lépe pochopit, kde by měla být PdM aplikována, měla by být provedena analýza příčin poruch a jejich následků (failure mode effects analysis – FMEA) a zároveň by měl být vytvořen žebříček, v němž budou zařízení seřazena podle náchylnosti ke vzniku poruchy na základě kritéria závažnosti a výskytu. Výstupem bude číslo priority rizika, podle kterého seřadíme zařízení dle jejich důležitosti. Pro sestavení takového žebříčku budeme potřebovat přesné údaje z CMMS, abychom byli schopni dohledat poruchy, k nimž došlo v minulosti. 

4. Definujte technologie, které mají být použity

Ne všechny stroje musejí být zařazeny do strategie PdM. Nicméně rotační zařízení, převodovky a komponenty elektrických rozvoden jsou primárními adepty pro uplatnění PdM. Monitorování vibrací, analýza stavu oleje, analýza otěrových částic a termografie patří mezi nejrozšířenější používané strategie PdM, bez ohledu na průmyslové odvětví. Analýza teploty ložiska je rovněž běžně aplikovaným nástrojem. Porucha, kterou se snažíme u provozovaného zařízení předem detekovat, má vliv na výběr použité technologie.

Je zřejmé, že se nevyhneme počátečním nákladům na zakoupení potřebné technologie a nástrojů pro provádění PdM. Samozřejmě je zapotřebí řídit se zdravým rozumem a postupovat s prozíravostí. Například stačí pořídit jen jednu infračervenou kameru pro termografická měření, protože může být použita v rámci celého podniku. To samé platí pro monitorování vibrací, protože přenosná jednotka může sloužit v celém objektu. Obecně platí, že analýza oleje se provádí mimo pracoviště, a to společností specializující se na tribologii; někdy nám tuto službu může poskytnout vlastní dodavatel oleje.

K dalším faktorům, které musíme mít na paměti, patří školení a výcvik zaměstnanců v používání nástrojů pro shromažďování a analýzu dat. Získávání dat je naprosto bezvýznamné, pokud neexistuje vyškolený personál, jenž výsledky analyzuje a interpretuje, a nejsou přijímána opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků. Jestliže podnik není schopen zajistit náležité vyškolení svých zaměstnanců či využívat získaná data a informace, pak by se mělo přistoupit k outsourcingu služeb PdM. 

5. Aplikujte pořízené nástroje 

Poté, co došlo k zakoupení nástrojů a vyškolení příslušných pracovníků v jejich používání, je zapotřebí získat výchozí základní data, shromáždit výsledky do sledovacího programu a srovnat je s výkonnostními standardy stanovenými podnikem nebo výrobcem. Tyto výsledky by měly být neustále vyhodnocovány ve tvaru křivky znázorňující postupné zhoršení účinnosti zařízení. Pro tyto činnosti je na trhu k dispozici mnoho softwarových balíčků. Mějte na paměti, že správnost výše popsaného modelu zhoršení účinnosti zařízení je založena na přesnosti a spolehlivosti zadávaných údajů.

Když je detekována blížící se porucha, je třeba vytvořit akční plán pro řešení daného problému ve vhodnou dobu, a to s ohledem na aktuální stav produkce, obchodní podmínky a rozsah odhaleného poškození.

Technologická strategie pro dnešní high-tech zařízení spočívá ve zdravém přístupu k problematice udržování zařízení  a v minimu výrobních ztrát. Aplikací programu PdM jsme schopni snížit náklady a prostoje během provádění inspekcí, jelikož jsou využívány neinvazivní nástroje a postupy, kdy není nutno přerušit výrobu. Zařízení, která jsou řádně sledována a udržována prostřednictvím PdM, zřídkakdy selhávají a nevytvářejí neplánované odstávky. PdM v sobě skrývá potenciál, jak uspořit asi 30 % výdajů na údržbu. Nedochází k situacím, kdy je údržbě věnováno příliš málo nebo příliš mnoho času a úsilí, zaměstnanci mohou vykonávat jiné důležité činnosti, jako je snižování počtu nevyřízených objednávek, nebo se mohou věnovat dalším investičním projektům.

Posuďte sami výhody PdM, nezní to úplně špatně, co říkáte? Ř&Ú

Mike Johnston, CMRP, zastává pozici senior konzultanta ve společnosti  T. A. Cook.

Autor: Mike Johnston, CMRP, T. A. Cook


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Brno, Veletrh Amper
Perspektivy e-mobility XI
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Výstaviště Brno, sál P1

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI