Print

Nízkozdvižné vozíky nabízejí flexibilní možnosti manipulace s materiálem

-- 01.06.2013

Výrobní prostory podniku jsou místem, kde se všechno odehrává. V těchto prostorách jsou oddělené kusy materiálu transformovány do produktů, které jsou nezbytné pro každodenní život a spotřebu. Toto prostředí, kde vše probíhá rychlým tempem a chvilkové zaváhání nese dalekosáhlé důsledky, vyžaduje neustálou oddanost společnému cíli: vytvářet vysoce kvalitní výrobky natolik efektivním způsobem, jak je to jen možné. Jak výroba postupuje, velké množství zboží, od surovin až po hotové výrobky, se přesouvá po celém výrobním zařízení. Vše musí být provedeno v časovém limitu tak, aby bylo zajištěno, že výroba šlape jako dobře promazaný stroj. Z tohoto důvodu je zavádění odpovídající manipulační techniky základem pro dosažení kontinuální produktivity a bezpečnosti.

Obr. Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu nabízejí proaktivní přístup, aby bylo dosaženo požadavků, jaké jsou kladeny na manipulaci s materiálem, a zároveň jsou schopny udržet krok se současnými cíli a trendy v oblasti produktivity a bezpečnosti práce. Obrázek poskytla společnost Power Pusher. 

Vzhledem k tomu, že manipulace s materiálem může po zaměstnancích vyžadovat přesouvání nákladů vážících i několik tun, dochází u pracovníků k přetížení organismu a svalovým křečím. Využití nízkozdvižných vozíků s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu k přesunu nákladů v rámci podniku představuje efektivní a bezpečnou alternativu lidských zdrojů, vysokozdvižných a paletových vozíků.

Nízkozdvižné vozíky jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální přehled a kontrolu při přepravě zboží a umožňovaly, aby byl jediný pracovník schopen přesunout náklad vážící tisíce kilogramů bez nadměrného úsilí a vytváření dopravních zácp ve výrobních provozech. Díky vlastní stabilitě jsou nízkozdvižné vozíky schopny přizpůsobit se nerovným povrchům bez překlopení a jsou zkonstruovány tak, aby maximálním způsobem zjednodušovaly manipulaci s materiálem.

Nízkozdvižné vozíky nabízejí proaktivní přístup, aby bylo dosaženo všech požadavků, jaké jsou kladeny na manipulaci s materiálem, a zároveň jsou schopny udržet krok se současnými cíli a trendy v oblasti produktivity a bezpečnosti práce a v konečném důsledku snižují náklady, a to jak z hlediska úrazovosti, tak z hlediska účinnosti. Cílem tohoto snažení je dosáhnout vyššího potenciálu zisku.

Bezpečnost provozu

Tradiční řešení, mezi něž řadíme lidské zdroje, vysokozdvižné a paletové vozíky, zastupují běžné možnosti manipulaces materiálem, ale i tak představují několik bezpečnostních problémů. Například použití pouhé fyzické síly k přesunu těžkých předmětů vystavuje zaměstnance velkému riziku přetížení organismu a poškození svalového či kosterního ústrojí, což by mohlo vést až k absenci v práci.

V souvislosti s hrozbou rizik a se zajištěním požadavků na bezpečnou manipulaci s materiálem zvažuje mnoho pr ůmyslových odvětví výhody, které poskytují právě nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem.

Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu jsou navrženy takovým způsobem, aby rozložily zatížení a maximalizovaly točivý moment pro zajištění bezpečnější alternativy přesunu velkých břemen. Jelikož tato technologie obsahuje speciálně navržené převody, převádí účinným způsobem rychlost na předepsaný moment, což umožňuje operátorům minimalizovat úsilí potřebné k tažení nebo tlačení nákladu. Tělo přístroje působí jako klín, jenž mírně zvedá náklad pod úhlem a přenáší celou váhu na hnací kola, která následně umožňují točivému momentu pohánět zařízení dopředu. Vzhledem k tomu, že nízkozdvižné vozíky dokážou účinným způsobem rozložit působící zatížení a přemístit náklad opatřený koly dosahující hmotnosti až 150 000 liber, mohou uživatelé přepravovat tisíce liber s absolutní kontrolou a nízkou fyzickou zátěží.

Obr. Řádné řízení postupů manipulace s materiálem v rámci podniku je naprostou nutností vzhledem k vysoké úrovni prováděných činností a velmi omezenému prostoru, kde je možné případně chybovat. 

Některé nízkozdvižné vozíky rovněž zahrnují prvky, které zabraňují náhodnému zranění během provozu. Jsou vyprojektovány tak, aby došlo ke snížení výkonu, jakmile je uvolněn pedál akcelerátoru. Kromě toho jsou některé vozíky konstruovány tak, že před samotným uvedením do provozu je nutné, aby uživatel ručně zatáhl a podržel rukojeť, aby bylo možno zapnout přístroj. Tyto funkce slouží k tomu, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění zařízení.

V řídicím systému vozíku je velmi důležité mít zahrnutou funkci reverzního přepínače, jelikož nízkozdvižné vozíky mohou být taženy nebo tlačeny podle aktuální potřeby operátora. Pokud u zařízení dojde během jeho provozu k přímému kontaktu s tělem operátora v době, kdy je daný předmět tažen opačným směrem, nouzový vypínač automaticky posune vozík dopředu a zastaví stroj, čímž zabrání, aby došlo k přimáčknutí uživatelů.

Podle statistiky amerického úřadu práce z roku 2010 činily úrazy zad 50 % všech svalových a kosterních poruch (dále v textu SKP) a vyžadovaly průměrnou absenci sedm dní, avšak u nejzávažnějších úrazů souvisejících s prací se doba neschopnosti prodloužila až na 21 dnů. Dodatečné náklady rovněž tvoří náklady na úraz, mzdy vyplácené zraněným pracovníkům, výdaje spojené se ztrátou produktivity, prostředky na zajištění náhradní pracovní síly a s tím související výlohy na administrativu.

Činnosti zahrnující manipulaci s materiálem představují vážné riziko vzniku SKP. Mezi nejčastější příčiny těchto úrazů patří nesprávné zvedání, tlačení, tažení předmětů; dále zvedání, tlačení nebo tažení předmětů, které jsou příliš těžké, a také samotné vibrace plynoucí z činnosti strojů a zařízení. Zajištění metody převozu těchto materiálů, aniž by zaměstnanci byli vystavováni účinkům vedoucím k výskytu SKP, snižuje absenci zaměstnanců v práci a zvyšuje celkovou produktivitu podniku.

Flexibilní manipulace s materiálem

Spolu se začleňováním provozních bezpečnostních prvků mohou být tato zařízení konstruována tak, aby se zlepšila jejich ergonomie. Například zařízení s ergonomicky řešenými rukojeťmi chrání ruce a prsty před poraněními, která hrozí při prudkém manévru v zatáčkách. Snadná manévrovatelnost s nízkozdvižnými vozíky s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu snižuje výskyt bolestí v zádech a ramenou, které často zakoušíme při nesnadné manipulacis paletovými a vysokozdvižnými vozíky. Díky tomu, že operátoři mohou být fyzicky blíž nákladu, poskytují nízkozdvižné vozíky tohoto typu lepší přehled o celkové situaci a zabraňují tak kolizi se zařízením a dalšími pracovníky.

Každá aplikace manipulace s materiálem má své vlastní požadavky a specif ika. Stejným způsobem mohou být nízkozdvižné vozíky konstruovány tak, aby vyhověly specifickým potřebám pro manipulaci s materiálem.

Nízkozdvižné vozíky pro manipulaci s materiálem mohou být vybaveny bezpečnostním příslušenstvím a specifickými doplňky. Použitím bezpečnostních klaksonů a majáků namontovaných na zařízení signalizují operátoři ostatním pracovníkům pohyb zařízení po provoze, aby nedošlo ke kolizi; tato signalizační zařízení by měla být dostatečně výrazná dokonce i ve velmi hlučných prostorách.

U nestandardních nákladů s nestandardními rozměry a tvary mohou být nízkozdvižné vozíky vybaveny příslušenstvím, jež je navrženo k tomu, aby doplňovalo individuální požadavky provozu. Můžeme mít např. provedení pro přepravu a vyklápění sudů, dvojitý zdvih pro přepravu dvou palet najednou, rozšířené nosné nohy umožňující přepravu atypických břemen, provedení pro přepravu svitků, provedení „tahač“ umožňující tahání přívěsných vozíků atd. Tato příslušenství poskytují ideální funkční schopnosti pro bezpečnou a efektivní přepravu prakticky jakéhokoli nákladu.

Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem používané v provoze

Zatímco vysokozdvižné a paletové vozíky jsou zcela běžným jevem v továrnách a výrobních zařízeních, nabízejí nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem alternativní možnost, která může vyřešit mnoho rozmanitých úkolů v souvislosti s přepravou prakticky jakýchkoli nákladů pomocí snadného a jednoduchého ovládání. Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu umožňují jedinému pracovníkovi rychle a bezpečně převážet tyto náklady. Například při přepravě zboží pomocí klasických vozíků nebo kontejnerů s koly mohou mít operátoři velké problémy s jízdou po nakloněných trasách mezi výrobními zónami. V těchto případech je prospěšné mít vlastní řešení adaptérů. Vozíky mohou být vybaveny rozmanitými nástavci vyrobenými na míru nebo specifickým mechanismem řízení, jenž umožňuje jednomu pracovníkovi ovládat náklad za ztížených podmínek.

Dalším příkladem, kdy nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem přijdou na provozech velmi vhod, je, když je zapotřebí manévrovat s materiálem v uzavřených prostorách. Vzhledem k tomu, že jsou tyto vozíky menší a lze je jednodušeji ovládat, nepředstavují stísněné prostory pro operátory žádnou větší námahu.

Řádné řízení postupů manipulace s materiálem v rámci podniku je naprostou nutností vzhledem k vysoké úrovni prováděných činností a velmi omezenému prostoru, kde je možné případně chybovat. Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu, určené pro manipulaci s materiálem, nejenže splňují specifické požadavky dané aplikace, ale jsou rovněž schopny podporovat dosažení cílů v oblasti produktivity a bezpečnosti a zajistit tak proaktivní přístup při ochraně ziskovosti každé společnosti.

Scott Lorch je prezident společnosti Power Pusher. 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové
Výroba nové generace - Lokální průmysl na globální úrovni
2019-04-24 - 2019-04-24
Místo: MSIC Ostrava
Digitální výroba 2019
2019-05-14 - 2019-05-16
Místo: Brno
Digitální logistika 2019
2019-05-14 - 2019-05-14
Místo: Hotel Avanti, Brno
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI