Print

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

-- 06.06.2009

Je neuvěřitelné, že se bavíme o nedostatku schopných pracovníků ve výrobě poté, kdy jsme v roce 2008 zaznamenali úbytek 793 000 pracovních míst. Nicméně zdá se, že o tom stále častěji všichni mluví, a nedostatek zkušených pracovníků ve výrobě začíná být v USA skutečností. A zbytek světa na tom není podle všeho o nic lépe.

V lednu se uskutečnila dvě na sobě nezávislá setkání, jejichž úkolem bylo přilákat mladé pracovníky do výroby a přimět výrobce ke spolupráci s vedoucími podnikatelskými osobnostmi, s osobnostmi z občanského života a vedoucími pracovníky ze školství, kteří mohou mezi obyčejnými lidmi zahájit kampaň zaměřenou na odstranění tohoto problému.

Některé z těchto kampaní již probíhají:

• Kampaň Národní asociace výrobců „Dream It Do It“ („Splň si svůj sen“) vznikla v červnu 2005 rozšířením projektu „Plant Engineering“ z Kansas City do dalších patnácti míst.

• Dean Kamen, vynálezce dvoukolového elektrického vozítka „Segway“, byl v čele první národní robotické kampaně „FIRST Robotics campaign“ zaměřené na předání technických zkušeností studentům nižších a středních škol. Kampaň měla působit jako inspirace k tomu, aby studenti vynalézali stroje potřebné k plnění specifických úkolů.

• V říjnu proběhl v Houstonu „YAPFEST“ jakožto součást výroční konference „ISA“. Setkání mladých odborníků z oblasti automatizace do 30 let věku se zaměřilo na vytvoření pocitu sounáležitosti a poskytnutí příležitosti pro mladé lidi, kteří mají zájem o automatizaci výroby. Po celé zemi bylo dosaženo mnoha úspěchů tam, kde obec a vedoucí pracovníci z výroby pojali pracovní místa ve výrobě v budoucnosti jako příležitosti pro odborně vzdělané mladé pracovníky, kteří mají schopnosti pro práci s počítačem a analytické myšlení. Nicméně v nevhodném pracovním prostředí považují lidé pracovní kariéru ve výrobních profesích stále za nejistou.

Měnící se přístup

Sdělit výrobcům, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků je třeba akceptovat jako skutečnost, není těžké. Oznámení takové zprávy podezřívavé veřejnosti, zvláště pokud jde o studenty a jejich rodiče, je mnohem méně příjemné. Nicméně každý souhlasí s tím, že tuto zprávu je třeba zveřejnit. „I když jsme v ekonomické recesi, starší pracovníci neodcházejí,“ řekl Rob Glasier, vedoucí provozu AVEVA v USA. „Musíme tlačit na vzdělávací instituce, aby nám pomáhaly dát dohromady programy, které potřebujeme. Vrátili jsme se k učňovským programům. Najdeme několik skutečně chytrých lidí a pomůžeme jim v odborném růstu. Řekneme jim, že za tři čtyři roky budou světová třída a podle toho jim zaplatíme. A bude to.“

Hlavní myšlenkou, prezentovanou na konferenci ProMat pořádané v lednu v Chicagu, je zaměřit se na výchovu pracovních sil v budoucnosti. Účastníci diskuze se shodli na tom, že přístup k lákání mladých lidí do výroby se musí změnit stejně tak, jak se změnila sama výroba. „Pracovní místa pro staré pracovníky ve výrobě už žádná nejsou,“ řekl Josh Dennie, manažer pro řízení výroby v Optimax Systems v Rochesteru. „Chtějí mít pocit, že někam patří. V Optimaxu jsme angažovali každého člověka v organizaci z hlediska vlastnictví (abychom jim tento pocit umožnili).“ „To nejsou žádní příležitostní nádeníci,“ dodal Sharon Carrell, vedoucí programů vývoje prodeje a provozu pro McKesson Corp. „Zvyšují si kvalifikaci a chtějí se dále učit. Musíte s nimi držet krok.“

Partnerství a vztahy

Každý, kdo se zúčastňuje programu, souhlasí s tím, že se jedná o vztah mezi výrobou a výchovou, který hraje hlavní roli při budování úspěšné výrobní pracovní síly. Konkrétně vyšší střední školy hrají klíčovou roli při vývoji výcvikových programů zaměřených na potřeby výroby. Grainger se zaměřil na potřebu spojení výcvikových programů se studenty vyšší střední školy. Jeho program „Nástroje pro řemesla“ nabízí stipendia studentům vyšších středních škol a absolventům programu, kteří při příležitosti ukončení studia dostávají úplnou soupravu nářadí. V lednu proběhla v Orlandu v režii společnosti Grainger akce Total MRO (údržba, opravy a provoz).

Při této příležitosti oznámil Mike Pulick, vedoucí provozu této společnosti pro USA, že společnost by měla znásobit počet vyšších středních škol i počet stipendií. V roce 2009 jich bude nabídnuto 100. Pulick je rovněž aktivní v programu „Junior Achievement“ v Lake County (Illinois), kde má společnost Grainger ústředí. Pullick uvedl: „Chceme začít s investicemi do těchto dětí v době, kdy jsou v nižších a vyšších středních školách.“ Společnost Grainger podnikla ještě další krok. Požádala o spolupráci Mike Rowea, což je protagonista pořadu Dirty Jobs (Špinavá zaměstnání) na kanálu Discovery, aby pomohl u široké veřejnosti vytvořit povědomí o tom, jak potřebná jsou řemesla i výrobní profese.

Rowe o tom rovněž mluvil při zmíněné příležitosti v Orlandu a poznamenal, že diskuze o tomto problému jsou hlasitější uvnitř výroby než v zemi jako celku. „Každý to slyšel už mnohokrát. Kážeme tady pořád dokola,“ připomněl Rowe na radnici účastníkům schůze o nedostatku kvalifikovaných pracovníků, která byla organizována společností Grainger. „V souvislosti s pořadem Dirty Jobs jsem si uvědomil, že lidé s diplomem z nejlepších univerzit jsou na ulici a že tento pořad brnká na demografickou strunu tak, jak jsme to nikdy nečekali.“ „Dostáváme zprávy o tom, že jsme udělali skutečnou hloupost,“ dodává Rowe. „Byla to válka vedená proti práci v Americe. Postupné znevažování řemesel. Už si těžké práce nevážíme. Místo toho teď máme americké ‚idoly‘.“

Ze šedé na zelenou

Experti z průmyslu se shodli, že existují tři důležité kroky k náhradě chybějících pracovních sil a obnově potřebného počtu zkušených pracovníků.

• Zajistěte si studenty – V průběhu pěti let očekáváme nejtvrdší dopad krize vyvolané nedostatkem zkušených pracovníků. Noví zaměstnanci, na které se čeká, jsou momentálně na vyšší střední škole. Teď nosí iPod, hrají Wii a komunikují prostřednictvím Facebooku. Je nutné nové generaci sdělit důležité zprávy. Jednou z takových zpráv je i ta, že z absolventa čtyřleté střední školy se nemusí vždy stát dospělý chlap. „Možnosti dalšího vývoje zkušených pracovníků jsou značné,“ tvrdí Pulick. „Když student střední školy pomýšlí na dráhu řemeslníka, má v mnohých případech naději na vyšší plat než někdo, kdo má diplom po absolvování čtyř let studia.“

• Získejte spolupráci obce – Něco tak jednoduchého, jako je Den otevřených dveří spojený s piknikem, schůze Obchodní komory v továrně nebo exkurze studentů a rodičů do továrny, může poskytnout příležitost ukázat, jak to ve skutečné výrobě vypadá, a odstranit negativní předsudky týkající se práce dělníků. Je nutná spolupráce s vedoucími osobnostmi z občanského života a politickými vůdci, která posílí ekonomickou hodnotu zřizování a udržování pracovních míst v místním měřítku.

• Získejte instruktory – Spolupráce se systémem vyšší střední školy poskytne vynikající možnost k zavedení programů pro školení pracovních sil, specificky šitých na míru pro potřeby dané společnosti, před přijetím do zaměstnání a v jeho průběhu. Představa dělníka, který si buduje svoji kariéru a ovlivňuje směr jejího vývoje, je důležitá k tomu, aby dělníci měli pocit stability.

Glasier konstatoval, že AVEVA hledá přístup k tomuto problému, který je možno nazvat „ze šedé na zelenou“, jak pro svoje klienty v oblasti těžby a zpracování ropy a plynu, tak i pro jejich vlastní organizaci. „Mohu to udělat tak, aby se systém dal používat intuitivně, ale aby pracoval, vyžaduje to více odborných znalostí.“ Existují jiné problémy, na které je možno se zaměřit. Jedním z nich je hledání cest k rekvalifikaci dělníků, kteří byli z výroby vyřazeni v důsledku recese. Jiným problémem je rozšíření výcviku tak, aby zahrnoval i veterány, kteří mají více technických zkušeností, ale momentálně jsou nezaměstnaní v míře, jež značně přesahuje celostátní průměr.

A jak si Glasier všiml, nedostatek zkušených pracovníků se v různých oblastech USA projevuje v odlišné míře. Podotkl, že Čína a Indie také mají problém s nedostatkem zkušených dělníků. Nezaměstnaných může být hodně, ale nutně to nemusí být zkušení lidé. Problém nedostatku zkušených pracovních sil ustoupil do pozadí, protože špatné zprávy z roku 2008 přitáhly více pozornosti, zvláště pokud jde o výrobce. Experti optimisticky očekávají, že ekonomický stimulační balíček předložený Obamovou administrativou vytvoří nová místa v infrastruktuře a ve stavebnictví, která následně přetečou do výrobních profesí, což pomůže nastartování ekonomiky.

Jestli se prognózy vyplní ukáže sice až čas, jestli se tak ovšem stane, jak pravil Glasier, bude nedostatek zkušených pracovníků ještě víc vidět. „Naše plány na rok 2009 byly založeny na všem, co je stabilní, což znamená také žádný velký růst,“ řekl. „Když ne v tomto fiskálním roce, obrat jednou stejně nastane. A co budeme dělat, když se obnoví růst? Problém stárnoucí pracovní síly nepolevuje.“

 

Nejste v tom sami aneb ven z krize společnými silami

V posledních měsících začínám mít trochu obavy o naši společnost, myšleno globálně. Nejednou jsem se již na různých místech setkal s tím, že lidé začínají bagatelizovat poměrně vážné téma finanční krize a uměle z něj vytvářejí běžné problémy, kterých se nevyvarujeme ani za hladkého běhu ekonomiky. I když je to smutné, přispívá tento nepokoj zejména firmám, které ve vedení nestaví zrovna morálku na první místo. V žádném případě nechci nikoho hanit, ale věřím, že nemálo z vás již okusilo pošetilost mocných a setkalo se s rozhodnutími, která při troše zdravého rozumu nemůže nikdo považovat za „protikrizová řešení“.

Ovšem je naprosto jasné, že proti něčemu takovému, nepočítáme-li i zde s absencí zdravého rozumu, nemůžete veřejně vystoupit. Jak tedy z tohoto začarovaného kruhu ven? Nabízí se několik logických rad. První by určitě zněla: „Staňte se serióznějšími!“ Uvažujte, kde se nějaké problémy objevují z důvodu celospolečenského problému a kde si je děláme pouze sami. A k tomuto může napomoci druhá rada: „Využívejte zkušeností ostatních!“ Jestli jste to ještě nezaregistrovali, žijeme ve světě neskutečných možností. Na jednu stranu je zřejmě pravda, že globální aspekty dnešní reality rozvinuly krizi do rozměrů, ve kterých se v současnosti nachází, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, jaké nám dává vyspělá technika do rukou trumfy.

Pro co nejhladší překlenutí období, kdy se ekonomická sinusoida drží v té méně populární fázi svého průběhu, je důležité být ve spojení. Poraďte se s kolegy z oboru, jaké mají úspěchy s tím či oním. Doba dnes nahrává nezištné výpomoci. Kdo z vás je třeba dneska na facebooku a raduje se z jeho vymožeností, aby se následně mohl pochlubit, kde se s kým skvěle bavil. Kdyby každý využil těch pěti minut, které mu slouží k uploadování nové fotky, k tomu, aby se vyjádřil (a třeba i na facebooku) k něčemu smysluplnému, jaký by to mohlo mít efekt? Jenže ono to půjde jen stěží, protože by to vyžadovalo zásadní změny také v oblasti lidského chování, a to jak známo bez trochy ochoty nelze.

Přesvědčte svého šéfa (nebo sami sebe) o známém faktu, že dnešní úspěšný podnik nedělají nejnovější technologie. Nedělá ho ani nejlepší reklamní slogan nebo reklama na každém sloupu, který míjí potenciální zákazníci cestou domů. Úspěch dnes přináší schopný a hlavně uvědomělý zaměstnanec. Lidské know how je největším kapitálem vyspělého podniku současnosti. Již dávno nemůžeme tvrdit, že žijeme v době čistě industriální, ta dnešní se označuje častěji slovem „informační“.

Takže o čem to dnes vlastně celé je? Diskutujte. Jezděte na různé semináře. Čtěte. Prostě získávejte správné informace. Nic dnes zřejmě nepomůže víc než být tak trochu „chytrý“. Nebojte se poradit s někým, kdo je již krok před vámi, a vy v prvních liniích se zase nebojte ohlédnout zpět a utrousit kus dobré rady. Není vždy jednoduché dělat dobrá rozhodnutí, což víme již z období před krizí. Vždy je ale lepší rozhodovat se na základě nějakých informací než střílet do tmy. To si ostatně uvědomuje již velká část průmyslového světa a mnozí odborníci shodně tvrdí: „Bez vzájemné pomoci to už asi ani nejde.“

Lukáš Smelík

Autor: Bob Vavra, Plant Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24 - 2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti
Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI