Print

Mezinárodní konference Údržba 2017 již počtrnácté

-- 06.12.2017

Tradiční mezinárodní odborná konference věnovaná údržbě proběhla již počtrnácté, tentokrát 11.–12. 10. 2017.

I přes skutečnost, že ve stejných dnech probíhal Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, se na zámku Akademie věd ČR v Liblicích sešlo na odborné konferenci pořádané Českou společností pro údržbu 117 účastníků a 14 vystavovatelů.

Nosným tématem konference byl management a inženýrství údržby výrobních zařízení při respektování výzvy Průmysl 4.0.

Program konference obohatilo vystoupení Ing. Vladimíra Sochora, ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO, jehož přednáška byla koncipována na téma snižování nákladů na spotřebu energie v souvislosti s prováděním energetického managementu. V tomto příspěvku účastníky upoutaly hlavně příklady týkající se úspor energií. S velkým zájmem byla vyslechnuta prezentace Mgr. Zděnka Petzla, výkonného ředitele společnosti AUTOSAP, který přítomným představil poslání a činnost Sdružení automobilového průmyslu a seznámil je s výsledky automobilového průmyslu za rok 2016. Není proto žádným překvapením, že mezi účastníky bylo téměř 30 % zástupců automobilového průmyslu. Tato skutečnost potvrzuje významné postavení údržby v managementu výrobních společností. Z přednášek probíhajících v průběhu obou dnů vzbudila největší zájem přednáška prof. Ing. Václava Legáta, DrSc., z Technické fakulty ČZÚ Praha na téma perspektivy managementu a inženýrství údržby. Jako druhá nejlepší byla hodnocena přednáška o inovačním potenciálu informačních systémů pro řízení údržby vedená Ing. Lubomírem Slámou, Ph.D., ze společnosti Act-in Maschine services, s. r. o. Zajímavá byla rovněž praktická prezentace Ing. Miloše Bubeníčka ze společnosti IVECO Czech Republic, a. s., který přítomným představil aplikaci iniciativy Průmysl 4.0 v praxi. Toto téma bylo následně doplněno Jaroslavem Horákem z koncernu ŠKODA AUTO, a. s., úvahou související s životností strojů a zařízení v návaznosti na Průmysl 4.0. Některé další náměty, jako SKF řešení pro Průmysl 4.0 autora Ing. Jana Klementa a výklad Ing. Jana Škarky popisující systém údržby robotického pracoviště, jen podtrhly důležitost tohoto tématu.

Bouřlivá panelová diskuse na konci prvního dne jednání prezentovala zájem přítomných o problematiku řízení procesu údržby s využitím nástrojů tzv. 4. průmyslové revoluce.

Z ankety uspořádané v závěru konference vyplynulo, že kromě získání nových kontaktů, poznatků a přístupů v řízení údržby z pohledu teoretického i praktického byly největším přínosem hlavně ukázky řešení problémů z praxe a následný návod, jak se vypořádat s problematikou hospodaření s ND. Téměř všechny upoutaly příklady vlastního využití IT technologií a digitalizace přímo v údržbě výrobních zařízení.

Panelová diskuse byla pro pořadatele zároveň impulzem pro volbu tematiky následující konference. V návaznosti na názory, podněty a přání zúčastněných bude zaměřena na témata týkající se:

  • diagnostických metod;
  • procesů preventivní a prediktivní údržby pro bezporuchový provoz;
  • managementu rizik a bezpečnosti v údržbě ve spojení s metodami spolehlivosti FMECA a RCM.

Vlastní program konference a informace o kurzech manažerů, techniků a mistrů údržby, stejně jako údaje o všech pořádaných seminářích je možno nalézt na webové stránce ČSPÚ.

www.udrzba-cspu.cz

Autor: Ing. Jan Škarka, ČSPÚ


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

PROMOTIC Semináře
2018-10-23 - 2018-10-23
Místo: Trnava
ÚDRŽBA 2018
2018-10-24 - 2018-10-25
Místo: Liblice
PROMOTIC Semináře
2018-10-24 - 2018-10-24
Místo: Praha
Školení pro uživatele kalibrátorů a kalibračního software Beamex
2018-10-30 - 2018-10-31
Místo: Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI