Print

Měření teplot jako jedna z metod zkoušení provozního stavu soustav odváděčů parního kondenzátu

-- 21.09.2018

Díky vztahu mezi tlakem a teplotou páry je metoda měření teplot velmi užitečná pro pochopení mnoha rozličných provozních stavů parních komponent v rámci parní a kondenzační soustavy.

Infračervené bezdotykové měření teploty představuje velmi rychlý a všestranný nástroj, který můžeme s úspěchem používat v rámci parních systémů. Zařízení pro testování infračerveným zářením však vyžaduje patřičný výcvik a znalosti, jež následně zajistí úspěšně provedené měření. Všechny diagnostické nástroje mají jak pozitivní vlastnosti, tak i své záporné atributy. Je důležité porozumět těmto atributům, abyste zajistili přesné měření teploty.

Přístroje pro měření teploty musejí být nedílnou součástí zkušebního programu odváděčů kondenzátu (kondenzačních hrnců). Tato zařízení však v žádném případě nepředstavují jediný diagnostický přístroj, který by měl být použit, ale mohou pomoci poskytnout cenné informace, jež by jinak nebyly k dispozici. 

Měření teploty lze použít pro odhad tlaku páry

Pracovníci provozů mohou vyhodnocovat tlak páry a kondenzátu pomocí zařízení pro měření teploty, aby zjistili teploty na parním potrubí vstupujícím do odváděče parního kondenzátu a na odvodňovacím potrubí. Znalost hodnot tlaku páry a kondenzátu v systému pomáhá zkušebním technikům při rychlém vyhodnocení dynamiky systému, která ovlivňuje provoz odváděče parního kondenzátu. 

Zjistěte, zda je odváděč kondenzátu v provozu

Měření teplot umožní zkušebním technikům zjistit, zda je odváděč kondenzátu v činnosti nebo zda je odváděč kondenzátu provozován pod předpokládanou teplotou. Pokud by tomu tak bylo, podnik by měl iniciovat analýzu kořenových příčin, aby odhalila zdroj problému v systému.

Například na obr. 2 je teplota parního potrubí vstupujícího do procesu 299 °F; proto by měla být teplota samotného tělesa odváděče kondenzátu stejná nebo se jen malinko lišit od vstupní teploty.

Toto platí pro 96 % aplikací procesu páry. Existuje však několik výjimek, kdy mají jednotky pro přenos tepla extrémně vysokou rychlost kondenzace nebo když dochází k poklesu tlaku v procesu. 

Příklad 1: Identické teploty

Vstupní a výstupní teploty (proces vs. odváděč kondenzátu) jsou stejné nebo se jen malinko liší.

To znamená, že odváděč kondenzátu je v provozu a může být prováděno další testování. 

Příklad 2: Nízká teplota na výstupu

Na obr. 3 je teplota tělesa odváděče kondenzátu velmi nízká (210 °F) ve srovnání s teplotou vstupní páry do procesu.

Teplota odváděče kondenzátu je nízká a je třeba provést analýzu kořenových příčin, aby se zjistil důvod, zda se jedná o poddimenzovaný odváděč kondenzátu, znečištěné sítko, vysokou hodnotu protitlaku v potrubí kondenzátu nebo o jinou příčinu. 

Zkontrolujte provozní vlastnosti odváděče kondenzátu na základě naměřených teplot

Ačkoli metoda měření povrchových teplot může být velice užitečná pro vyhodnocování různých potenciálních stavů, použití pouze této metody pro testování odváděčů parního kondenzátu bude vykazovat nízkou přesnost, co se týče zkoušení provozních vlastností odváděče kondenzátu. Pracovník provádějící zkoušení odváděčů parního kondenzátu by měl být velmi dobře informován o dynamice parního a kondenzačního systému.

Různé prameny uvádějí, že pokud je napříč soustavou odváděče kondenzátu vysoký teplotní rozdíl, pak je odváděč kondenzátu v dobrém provozním stavu. Pokud nedochází k žádnému nebo jen velmi nízkému teplotnímu rozdílu, odváděč kondenzátu selhal a dochází k vyfukování nebo unikání páry do kondenzačního systému. Měření teplot musí být součástí standardních zkušebních postupů u odváděčů parního kondenzátu, aby byla zajištěna jejich náležitá funkčnost. 

Příklad 3: Velký teplotní rozdíl napříč celou soustavou odváděče parního kondenzátu

Obrázek 5 zobrazuje velký teplotní rozdíl (vstupní teplota je 299 °F a výstupní teplota 214 °F). Odváděč parního kondenzátu však zcela selhal a fouká páru do kondenzátu. Tak proč tam je tak velký rozdíl teplot?

Pokud pára fouká do potrubí kondenzátu, který má nulový tlak, teplota páry foukajícího nebo netěsného odváděče kondenzátu musí mít 212 °F nebo vykazovat teplotu páry při nulovém tlaku. V tomto případě, když pára prochází z vysokého tlaku na nižší tlak, bude generováno přehřátí, ale kondenzát procházející párou udržuje páru v nasyceném stavu. 

Příklad 4: Soustava odváděče parního kondenzátu s nízkým teplotním rozdílem

Obrázek 6 zobrazuje velmi nízký teplotní rozdíl (vstupní teplota je 299 °F a výstupní teplota je 284 °F), což by mělo indikovat, že odváděč kondenzátu selhal a fouká páru do potrubí kondenzátu.

V tomto příkladu existuje protitlak ve zpětném vedení potrubí kondenzátu, což je normální ve většině potrubí kondenzátu v důsledku vlastního konstrukčního řešení, poddimenzování a výškových rozdílů. Tlak v potrubí kondenzátu se bude lišit v závislosti na proměnných. Když je v kondenzačním potrubí přítomen tlak, teplota potrubí kondenzátu by měla být rovna či blížit se teplotě nasycení dle tlaku v potrubí kondenzátu. 

Příklad 5: Nízkotlaké systémy

V rámci takovéto soustavy odváděče kondenzátu se budeme setkávat s nízkými rozdíly teplot pouze na základě nízkých tlaků páry v parním systému a potrubí kondenzátu, jak je znázorněno na obrázku 6.

Odváděč kondenzátu mohl selhat nebo funguje správně; stav odváděče kondenzátu není znám, protože u obou situací se vyskytují podobné teploty páry.

Postupy měření

Měření teploty musí být prováděno v místech před a za odváděčem kondenzátu, aby byl stanoven vstupní tlak páry do odváděče kondenzátu, včetně hodnoty protitlaku kondenzátu.

Pro dosažení reprezentativní teploty nasnímejte neizolované kovové povrchy potrubí před a za odváděčem kondenzátu a v jeho okolí. U některých instalací se můžete setkat s několika odizolovanými centimetry potrubí, zatímco u jiných instalací jsou zpřístupněné pouze potrubní komponenty, jako jsou šroubové spoje, ventily nebo armatury. Zkušební technik musí před započetím měření teploty zvážit, co je na daném místě k dispozici, tak aby vyhodnocení provozu odváděče kondenzátu bylo co nejpřesnější. 

  • Změřte vstupní teplotu potrubí páry/kondenzátu na přívodu do odváděče kondenzátu. Výrazně nižší teplota, než je teplota nasycení v natlakovaném parním potrubí, může indikovat problémy s odváděčem kondenzátu s tím, že může být omezen průtok v důsledku ucpaných armatur nebo sítka, dokonce se může stát, že odváděč kondenzátu je zablokován.
  • Změřte teplotu na vstupu páry do zařízení a srovnejte ji s teplotou, která vstupuje do odváděče kondenzátu. Obecně platí, že by tyto hodnoty měly být velmi podobné (±20 °F / ±11 °C). Nezapomeňte zaznamenat nasnímané hodnoty.
  • Změřte výstupní teplotu potrubí kondenzátu za odváděčem kondenzátu. Mělo by dojít k určitému poklesu výstupní teploty oproti vstupní teplotě. Toto měření lze také použít k určení protitlaku přítomného v potrubí kondenzátu. Opět nezapomeňte zaznamenat všechny nasnímané hodnoty.

Měření teploty je důležitou součástí vyhodnocování činnosti odváděčů kondenzátu, je však pouze jednou z testovacích metod, které musejí být správně využívány, aby mohla být dobře vyhodnocena funkčnost odváděčů kondenzátu.  

Kelly Paffel zastává pozici technického ředitele ve společnosti Inveno Engineering.

Tento článek je první ze série článků. Pokračování naleznete zde.

Autor: Kelly Paffel, Inveno Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4
MSV Nitra 2019
2019-05-21 - 2019-05-24
Místo: Agrokomplex Nitra
Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI