Print

Ložiska

-- 12.11.2009

PRŮZKUM TRHU

Krize žene vývoj ložisek směrem k úsporám

Ložiska jsou jedním z nejběžněji používaných prvků při konstrukci strojů. Užívání ložisek ovšem nesouvisí pouze s výběrem správného typu ložiska. Naopak rozhodují zde také jiné faktory související s přidruženými komponenty, jako jsou hřídele nebo volba vhodného maziva. Rozšířenost a variabilita užívání ložisek tak dovoluje, aby na trhu vzniklo rozsáhlé konkurenční prostředí. V průzkumu jsme požádali naše čtenáře o tlumočení jejich zkušeností s užíváním různých druhů ložisek v jejich výrobních zařízeních. Ložiska patří mezi komponenty strojů, které jsou často označovány jako kritické, mající vliv na celkovou spolehlivost strojního zařízení. Z tohoto důvodu také musí být práce a skutečný stav ložisek neustále kontrolovány, k čemuž dochází zejména pomocí senzorů a termografických kamer.

Zájem o znalost skutečného stavu při užívání ložisek přitom potvrdila téměř většina respondentů. Bohužel cena takovýchto metod mnohdy převyšuje skutečnou hodnotu ložisek, proto se také často preferuje preventivní výměna ložisek nebo jejich nahrazování za konstrukční řešení s lepšími parametry. Co se situace na českém a slovenském trhu týče, je nutno přiznat, že okolnosti se v posledním období v tomto směru značně mění. I přesto, že vylepšení energetické náročnosti procesu hraje u většiny respondentů zanedbatelnou roli v porovnání s celkovým zvýšením produktivity a snížením potřeb údržby,pokud jde o novou výstavbu a užívání moderních materiálů pro výrobu ložisek, můžeme zaznamenat velký pokrok.

Nové typy ložisek pro energetickou úsporu

Povlakovaná či hybridní ložiska využívající „keramických“ valivých těles najdete v nabídce největších světových výrobců již několik let. Jejich význam a využití však nabývá na důležitosti s rozmachem využívání frekvenčních měničů a v aplikacích ve větrných elektrárnách, kde efektivní zabránění průchodu elektrického proudu ložiskem vede ke značným úsporám a prodloužení životnosti. V případě nových konstrukčních řešení jsou stále častěji preferována ložiska, které jsou navržena tak, aby při práci spotřebovávala méně energie. Jejich opodstatnění je možné demonstrovat na tom, že podle některých odhadů dosahují v průmyslu každoroční ztráty u motorově poháněných systémů způsobené nedostatečnou účinností motorů až 15 %. Zhruba 20 % je způsobeno mechanickými ztrátami a 20 % souvisí právě s ložisky.

Nová konstrukční řešení zvyšují šanci na dosažení vyšší účinnosti. „Energeticky úsporná ložiska si v současné době hledají cestu k zákazníkům, resp. do aplikací, kde jejich vlastnosti přinášejí nejvyšší výhody,“ potvrzuje aktuální trend Miroslav Hloušek, vedoucí marketingového oddělení společnosti SKF. „Jedná se zejména o oblast elektromotorů, ventilátorů, čerpadel, dopravníků a všude tam, kde ložiska pracují s nižším nebo středním zatížením.“ Na základě této skutečnosti pak roste zájem zejména o ložiska s předem namazaným těsněním, která zaručují postupné mazání během celé doby životnosti. Obecně platí, že prvořadým úkolem těsnění je uchovávat mazivo a chránit tak před vznikem nečistot, a to včetně maziv na bázi minerálních olejů, paliv, olejů a maziv, prachu a vody.

Zakomponováním ložisek s předem namazaným těsněním tak v podstatě odpadá potřeba vnějších těsnění, zjednodušuje se tím uspořádání ložisek, minimalizují se požadavky na údržbu odstraněním potřeby mazání přímo na pracovišti a podporuje se stále oblíbenější zelený provoz na základní výrobní úrovni. Dalším příkladem technického pokroku přinášejícího nové role pro ložiska jsou produkty společnosti Igus® z Kolína nad Rýnem, zvláště jejich systém „Igubal“, což je soustava všech ložiskových prvků vyrobených zcela z plastu, které je tak možno použít i při vysokých teplotách. Jejich operační teplota se pohybuje v rozmezí pokojových teplot až do 200 °C. Mezi jejich další výhody patří výborné tlumení vibrací a technická použitelnost v suchém provozu.

Jsou stálé vůči nečistotám, mohou fungovat v kapalinách, a dokonce i v chemikáliích a jsou zcela odolné proti korozi. Jednou z nových aplikací, která je velice blízká také široké veřejnosti, je řešení společnosti SKF pro nové nízkopodlažní tramvaje pro Prahu, které vyrábí společnost Škoda Electric a.s. „Model nové tramvaje 15T využije Dopravní podnik hlavního města Prahy k modernizaci svého vozového parku, jež má zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy. Nejnovější generaci ložiskových jednotek TMBU pro trakční motory vyrábí SKF v Rakousku. Utěsněné jednotky TMBU s náplní maziva jsou opatřeny keramickými valivými tělesy. Do jednotky jsou zabudovány přesné snímače otáček a polohy, jež budou poskytovat potřebná data řídicímu systému trakčního motoru,“ popisuje aplikaci zástupce společnosti.

„Při užití ložiskových jednotek TMBU si ceníme především prostorové úspornosti. V případě tramvají 15T jednotky beze zbytku splňují nároky na omezené zástavbové prostory. Další velkou předností subsystému je snadná manipulace a montáž,“ dodává Hloušek. „Možná jsme svědky vzniku zcela nové výkonnostní t ř ídy ložisek. V poslední době bylo dosaženo nevídaných zlepšení v oblasti životnosti, zatíženosti, tření, hluku a vibrací, odolnosti vůči opotřebení a rychlosti, přičemž nová konstrukční provedení se týkají většiny velikostí a typů ložisek, které se používají v provozech nejrůznějších odvětví,“ neskrývá nadšení Daniel R. Snyder, ředitel společnosti SKF Industrial Division při SKF USA.

Krize nešetří ani výrobce ložisek

Není se asi čemu divit, že s ohledem na současnou světovou krizi dochází také k mírné destabilizaci na trhu ložisek, což potvrzují také největší producenti ložisek v České republice. „Poptávka po ložiscích na českém trhu je nižší, stejně jako je nižší výkon českého průmyslu. Tato korelace je naprosto zřejmá,“ potvrzuje Miroslav Hloušek z SKF. Také mnoho dalších odborníku z této oblasti se shoduje na tom, že situace před několika měsíci již nemá s realitou příliš společného. Kvůli nestálosti směnných kurzů a výkyvům v poptávce po ložiscích po celém světě je velice těžké odhadovat budoucí vývoj v cenách a celkové produkci v tomto segmentu. Situaci navíc komplikuje pronikání nových výrobců z Číny na evropské trhy.

Zejména jejich nižší ceny způsobují u zákazníků vyšší toleranci ke kvalitě a i pro známé dodavatele bude zřejmě těžkým oříškem přesvědčit klienta, že nižší cena většinou nejde ruku v ruce s vyšším výkonem. Pro největší hráče na českém a slovenském trhu ložisek tak vyvstává mnoho otázek, jak nově naskládané překážky překonat. Je možné, že tento trend prospěje zpomalení nebo úplně zastaví postupnou likvidaci menších distribučních společností, mezi jejichž výhodu patří zejména rychlá reakce na potřeby trhu, nižší provozní náklady a přímý kontakt se zákazníkem. Na druhou stranu komplexnost nabídek zůstává stále výsadou velkých distributorů. V každém případě situace nyní směřuje k přehodnocení a zdokonalení distribučních sítí a zejména ustálení portfolia produktů - v první řadě je potřeba zaměřit se na neustálé zdokonalování technických parametrů.

Pozitivním impulzem zde může být také to, že podle našich respondentů jsou právě technické parametry a zvyšování životnosti hlavním kritériem pro výběr dodavatele, přičemž je tento faktor pro většinu uživatelů klíčovější než právě cena. Jak již bylo výše uvedeno, hlavním aktivem současných největších dodavatelů je široké spektrum nabízených výrobků. V nabídce každého z nich nyní naleznete vše možné, od valivých prvků (kuličkových, válečkových, soudečkových, kuželíkových, jehličkových) přes kluzná ložiska až po méně užívaná magnetická ložiska. Každý typ ložisek má své specifické vlastnosti způsobené zejména v důsledku jejich výstavby ve strojním zařízení. Proto se jednotlivé typy hodí nejlépe pouze pro určité aplikace.

Stejně tak každý průmyslový segment s sebou nese nová úskalí a výzvy pro výrobce. A že jde o rozmanitost opravdu velikou, dokazuje zejména skutečnost, že snad není možné nalézt oblast, kde by ložiska nenašla své uplatnění. „Mezi našimi zákazníky jsou všechny typy společností, které si člověk dokáže představit pod pojmem průmyslový podnik. Od těch největších firem věnujících se masivní prvovýrobě svých strojů a zařízení až po nejmenší dílny věnující se například opravám malých strojů,“ vypočítá Hloušek. Kromě širokého spektra výrobků nabízí také řada podniků spoustu příbuzných produktů a služeb, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s užíváním ložisek. Výjimkou není ani možnost technického poradenství ze strany vydavatele.

Zákazníci tak mohou využít třeba analýzu příčin selhání nebo předčasného opotřebení ložisek a zjistit postupy nutné pro odstranění těchto jevů. Důležitou roli zde hrají také autorizovaní distributoři, kteří zastupují přímo výrobce, a navíc mají již zmíněnou výhodu znalosti konkrétních požadavků svých zákazníků. Naštěstí tyto snahy opravdu nezůstávají zřejmě bez povšimnutí, protože přes 60 % dotázaných v naší anketě uvedlo, že doprovodných služeb (montáže, demontáže, oprav atd.) využívá právě z nabídky dodavatele nebo třetích stran. Navíc celých 76 % dotázaných se shodlo na tom, že současná nabídka na trhu vždy dokázala plně uspokojit jejich požadavky.

Údržba nemůže být vždy stoprocentní

Znovu se sluší připomenout zajímavý signál z trhu. I přes fakt, že nejdůležitější faktor při užití ložisek, kterým je bezesporu zvýšení celkové produktivity, začínají zákazníci pomalu objevovat výhody zvýšení energetické účinnosti pomocí ložisek, zejména pak snížení tření pomocí valivých prvků. Již bylo zmíněno, že důležitou součástí užívání ložisek je oblast jejich mazání, přičemž se stále častěji sahá po předem namazaných těsněních. Ovšem důležité je také zmínit, co s ložisky, pokud nakonec opravdu vypoví službu. Ač dochází stále ke zvyšování životnosti, musíme si uvědomit, že žádné ložisko nakonec nemůže pracovat věčně. Opotřebené ložisko je samozřejmě je možné opravit, ale vzhledem k finálnímu výsledku takovéto operace je téměř vždy toto řešení zamítnuto.

I zde však existují výjimky, a to v případě, kdy ložisko je takové velikosti, že se regenerace jednoduše vyplácí. Odborníci se shodují, že rozhodujícím parametrem pro životnost ložiska je jeho kvalita. Nicméně pro dosažení vysoké trvanlivosti se nevyžaduje pouze použití nejlepších materiálů či nejnovější technologie zpracování. Je důležité si uvědomit, že většina případů poškození a předčasného opotřebení ložisek je kvůli chybám při samotné montáži, kvůli špatnému mazání, nedostatečnému těsnění průniku škodlivin, nepříznivým provozním podmínkám a podobným jevům. Použití ložisek s vysokou výkonností tedy s sebou přináší také nutnost zvýšení kvality doprovodných procesů.

Při aplikaci ložisek si budete tak či tak muset již na počátku zvolit základní ekonomická kritéria pro jejich výběr, stejně tak si musíte připustit, že ne vždy jde dosáhnout bezproblémového chodu. V případě, že ložiska pracují v nepřetržitém provozu, je zařízení vystaveno vysokému zatížení, kde není možné zajistit správnou instalaci. Stejný problém nastává v provozních podmínkách a v oblastech, ve kterých je výměna ložisek obtížná. Trvanlivost ložiska dále není prioritou v případě využití ložiska v agresivním prostředí, korozi, prachu a kontaminovaných zatíženích. Udržitelnost u ložisek tedy můžeme brát jako hodnotu, která je stanovena pro konvenční prostředí a pracovní podmínky. Pro každou konkrétní aplikaci může být skutečná životnost ovlivněna množstvím faktorů.

Prostor pro vývoj neustále existuje

V dnešní době, kdy se stále častěji hovoří o úsporách energie, je nepochybné, že na právě na tuto oblast bude nyní zaměřena největší pozornost výrobců ložisek. Jak se ukázalo, výrobci míří také směrem k vývoji efektivních těsnění a mazacích systému. Nové výrobní postupy a užití netradičních materiálů navíc přináší pro ložiska stále nová využití. Bohužel také vidíme narůstající problém ve výskytu padělků, který je doprovázen pomalým zaplavováním západních trhů dodavateli z Číny. Naštěstí ve většině podniků je technikům jasné, že pro klíčové body jejich strojního zařízení je dobré používat osvědčené výrobky vysoké kvality. V žádném případě to ale neznamená, že by měli dlouholetí tahouni na trhu ložisek polevit. Neustálý technický pokrok slibuje nová uplatnění, jejichž konkrétní podobu odhalí pouze čas.

Pozor, padělky!

SKF Group letos v dubnu asistovala při policejním zásahu proti prodejci padělků ložisek na severovýchodě České republiky. V průběhu razie bylo zabaveno přes 30 tun padělaných ložisek SKF a rovněž padělky dalších značek. Nepoctivý prodejce výrobky odebíral z jiných zdrojů, než je oficiální zastoupení společnosti SKF, a zásoboval jimi koncové uživatele i další prodejce nejen v České republice, ale také za jejími hranicemi, především v Evropě. Toto je jen jeden z případů rostoucího počtu výskytu padělaných ložisek. Výroba padělků a následný obchod v rostoucí míře postihuje všechny známé značky a trhy, což je samozřejmě nejen nezákonné, ale také nebezpe čné. Ohrožuje totiž koncové zákazní ky, kteří výrobek pořizují v domnění, že se jedná o originál, a jako originál ho rovněž používají.

Provoz aplikací s padělky namísto výrobků SKF vystavuje uživatele, zaměstnance a veřejnost v horších případech vážným bezpečnostním rizikům. V méně záva žných případech se uživatelé setkávají s nedostatky, jako je kratší životnost ložisek, podřadná jakost, škody na výrobních zařízeních či ztráty při neplánovaných odstávkách strojů. „Naše odhodlání bojovat proti výrobě a obchodu s padělky nepramení jen z obav o dobrou pověst značky SKF. Chceme zákazníky a veřejnost ochránit před potenciálními bezpečnostními riziky a před nákupem bezcenného plagiátu za cenu originálního výrobku SKF,“ zdůrazňuje prezident a v ýkonný ředitel AB SKF Tom Johnstone. Akce, která proběhla v dubnu, tedy není pr vní ani poslední akcí společnosti SKF v potírání této trestné činnosti.

„Boji proti padělkům se aktivně a vytrvale věnujeme interně ve spolupráci s World Bearing Association a s orgány činnými v trestním řízení. Jde nám o to, aby byli výrobci i prodejci padělků odhaleni a předáni spravedlnosti. V tomto konkrétním případě můžeme s uspokojením říci, že se naše úsilí v yplatilo,“ dodává Tom Johnstone. Ovšem padělky již dávno nejsou jediným problémem, kterému musejí čelit evropští výrobci. Již delší dobu proniká na naše trhy také konkurence v podobě čínských výrobků. Proti padělkům jsou zbraně v rukou výrobců jasné, na jejich straně stojí zákon. Ovšem čínské výrobky nejsou vždy synonymem pro nekvalitní výrobky.

„Myslím si, že evropští výrobci ložisek již tradičně zaspali a např. v Číně je v investicích do výstavby továren na výrobu ložisek dokonale předběhli zejména výrobci ložisek z USA a Japonska, což bude mít později negativní dopad i na výrobu ložisek v Evropě,“ uvádí Miroslav Kňažek zastupující společnost TOBE X Praha a v ysvětluje důvody, proč tomu tak může být: „Kvalitu čínských, chci říct značkových ložisek, ne ložisek bez označení výrobce, bych rovněž nepodceňoval, protože jejich závody v Číně vybudovali ložiskáři z USA (Torrington aj.) a jejich žáci Japonci. Minimálně desítce těchto čínsko-americko-japonských firem evropští výrobci ložisek dnes nemohou konkurovat, a to ani v kvalitě ani v ceně ložisek.“

APLIKACE  V PRAXI

Mazání ložisek Teflonem®

Zvýšit spolehlivost ložisek a tím i celého výrobního zařízení vám může pomoci jedinečná technologie nizozemské společnosti INTERFLON, která je specialistou na mazání Teflonem®. Nejspíš vás ihned napadne otázka: Jak by nám asi INTERFLON, respektive Teflon® mohl zlepšit spolehlivost ložisek našeho výrobního zařízení? Takových už bylo a stejně nakonec zůstalo vše při starém! Ačkoliv mnohé odrazují dřívější špatné zkušenosti s inovacemi, ve většině z vás dřímá snaha jít dál a hledat cesty ke zlepšení chodu výroby. A INTERFLON právě jednu z takových možností zlepšení nabízí. Nejdříve se krátce zmíníme o samotné technologii mazání Teflonem® a potom uvedeme několik příkladů z praxe z různých oborů výroby.

INTERFLON využívá toho, že tef lon má nejmenší koeficient tření ze všech pevných látek na světě. Know how společnosti však spočívá v unikátní úpravě teflonu s cílem vytvořit stabilní mazací film s dlouhou periodou obnovy filmu. Pro úpravu je využíván výhradně Teflon® patentovaný společností DuPont, který je považován za nejkvalitnější na světě. INTERFLON tento Teflon® dále upravuje mikronizací na velikost částeček od 0,02 mikrometru až po 15 mikrometrů, aby se zarovnaly nejmenší nerovnosti povrchu, a dále polarizací tak, aby takto vytvořený teflonový film měl na povrchu co největší stabilitu. U pohybujících se dílů je díky takto upravenému teflonu daleko lépe vymezen styk ploch. V systému se snižuje tření, dokladem je pokles teploty o 15-20 %, a tím pádem i menší opotřebení dílů.

Spolehlivost výrobního zařízení je pak automatickým vyústěním výhod mazání Teflonem®. To znamená, že není teflon jako Teflon®. Na trhu je více firem, které v různé míře a úpravě používají teflon, ale mají ho většinou jen jako aditivum ke zlepšení mazacích schopností olejů a tuků. Jedinečnost zmíněné technologie společnosti INTERFLON spočívá i v tom, že umožňuje skutečné mazání Teflonem® a olej a tuk slouží jen jako dopravce Teflonu® na místo. Ke zvýšení spolehlivosti ložisek přispívají při používání maziv společnosti INTERFLON kromě Teflonu® další dvě důležité vlastnosti. První z nich je schopnost být repelentní vodě slané, teplé, páře, různým kapalinám, ať už chladicím, nebo obráběcím, chemikáliím, kyselinám, zásadám apod. Netvoří s nimi emulzi, ale naopak chrání proti korozi.

Druhou vlastností je, že do sebe nepojímají prach a nečistoty jako klasická maziva. U olejů se jedná o tzv. „suché mazání“, kdy olej dopraví Teflon® na místo a začne se odpařovat. Teflonový film se pak nepojí s nečistotami a je snadné povrch vyčistit ofukem, omytím vodou či párou, ometením apod. = úspora času údržby. U tuků dojde na jeho povrchu k ulpění nečistot, ty však nejsou dále vtahovány do tuku tak, jak je tomu u klasických tuků, ale zůstávají jen na povrchu. Při pohybu výrobního zařízení mají nečistoty odstředivou tendenci, takže se soustřeďují na vnějších okrajích mazaných ploch a nejsou v místě styku.

Nevytvářejí tak „brusnou pastu“. Díky již jmenovaným vlastnostem maziv INTERFLON (polarizace, mikronizace, repelentnost vodě a nevtahování nečistot) lze výrazným způsobem upravovat /prodlužovat mazací intervaly až na 10násobek a více ve srovnání s klasickými mazivy. Když si spojíme výše uvedené dohromady, tj. nižší tření, nižší opotřebení, delší mazací intervaly, dosáhneme nejen vyšší spolehlivosti ložisek, ale i výrazného snížení nákladů na provoz a údržbu ve všech jejích aspektech, ať už ND, náklady na maziva, ale i snížení energetické náročnosti až o 15-20 %. A dnešní doba přece po takových úsporách přímo volá.

Příklady

Za všechnu teorii, která se pěkně poslouchá, ale daleko lépe hovoří praktické výsledky, kterých bylo dosaženo v samotné praxi. Několik jich uvedeme, abyste si mohli udělat reálnou představu o výhodách Teflonu® a následném zvýšení spolehlivosti ložisek ve vaší firmě.

1. Kámen Zbraslav – Lom Bělice

Mazání válečkových ložisek třídičů SDT a KDT. Mazání tukem INTERFLON Fin Grease MP2/3 přineslo prodloužení mazacího intervalu z 1x za 14 dnů na 1x za 2 měsíce, z 10-15 impulzů mazacího lisu na 2-3 impulzy. Životnost ložisek je dnes již na 3násobku původního stavu a pokračuje. V zimě již nedochází při startování třídičů k vyhazování pojistek a třídič lze rozhýbat ručně.

2. Sapeli Jihlava

Ložiska na výrobní lince s trvalou náplní bez možnosti přimazávat měla životnost 3-4 měsíce. Po použití tuku Fin Grease ve spreji (má penetrační vlastnosti), který byl nanesen na boky nových ložisek ve dvou vrstvách, došlo k jejich uzavření před prachem a ložiska mají po této úpravě životnost minimálně 1 rok.

3. ČMC Radotín

Ložiska ventilátorů chladičů. Po přechodu na tuk Fin Grease MP 2/3 došlo k poklesu teploty ložisek ze 75 °C – 95 °C na 65 °C a k její stabilizaci. Při roční kontrole ložiska vykazovala výrazně nižší opotřebení oproti stavu, kdy se tuk Fin Grease MP 2/3 nepoužíval. Interval nastavení automatické mazací hlavice SIMALUBE se snížil z 1 měsíce na 3 měsíce.

Mohli bychom uvést i další příklady. V databázi INTERFLON máme přes 2000 podrobně popsaných konkrétních aplikací, které vám ještě více mohou přiblížit výhody technologie a dále objasnit, co by vám mohla tato technologie přinést ve srovnání s klasickými mazivy pro zlepšení spolehlivosti všeobecně. Chce to ale najít takovou aplikaci, která bude, jak se říká, „ušitá na míru“ pro vaši výrobu.

Máte-li zájem o více informací, návštěvu technického poradce nebo vzorek, napište nám: INTERFLON Czech, s. r. o. Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 Tel./Fax: +420 257 214 169, GSM: +420 604 215 944 e-mail: info@interflon.cz

 

www.interflon.cz

ROZHOVOR

„Není krize jako krize,“ tvrdí ředitel společnosti SKF Ložiska

Na základě vyhodnocení našeho průzkumu je patrné, že pro respondenty je s ložisky bezkonkurenčně nejvíce spjata společnost SKF Ložiska. Její regionální ředitel pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Radek Socha se uvolil k setkání v sídle společnosti, kde byl již na chodbě čilý ruch, podle kterého byste jen stěží hádali, že se průmysl zmítá v nelichotivé části jeho ekonomického cyklu.

I přes značné časové vytížení mne uvedl do své kanceláře a na stůl položil knihu, která shrnuje historiografii společnosti a jejíž objem je přímým důkazem toho, že tyto záznamy nejsou včerejší. Není se čemu divit, však již druhým rokem ukrajuje z druhé stovky let své existence, přičemž letošním rokem navíc slaví 90. let působnosti na našem území. Rozhovor s nejvýše postaveným mužem v české a slovenské pobočce připomene nejen dlouhou tradici organizace, ale jeho odpovědi osvětlí také řadu dalších aktuálních témat.

Dnes již není na trhu ložisek pochyb o věhlasu společnosti SKF. Jaké ovšem byly z historického pohledu klíčové body k tomu, že se mohla společnost stát takto všeobecně dobře známou?

Tím, co stojí za úspěchem naší společnosti, jsou zejména inovace. Firma se vždy snažila a snaží pracovat na zlepšení a posouvání standardů směrem k vyšším výkonům, delší životnosti a větší spolehlivosti. Vývoj průmyslových technologií a potřeby trhu, to jsou hlavní inspirace k vývoji nových řešení. Tyto věty mohou znít příliš vznosně, ale když se podíváte na samotný počátek firmy v roce 1907, tak zjistíte, že SKF existuje právě díky inovaci.

Zakladatel společnosti, švédský inženýr Sven Wingqvist, přišel s řešením, které přineslo značné úspory do procesu výroby v textilce, kde tehdy pracoval. Vynalezl dvouřadé kuličkové ložisko, které v mnohém předčilo nabídku tehdejšího trhu. Když už jej vynalezl a ono fungovalo, snažil se svůj vynález zužitkovat v dalších průmyslových aplikacích. Na základě tohoto vynálezu založil v roce 1907 společnost SKF. Tato inovace a rychlost rozmachu firmy byla na svou dobu impozantní, vždyť za prvních 25 let měla SKF své pobočky ve 40 zemích světa.

A toto vedlo ke vstupu společnosti také na území současné ČR. Jaké byly záměry společnosti, když v roce 1919 zakládala svou první pobočku pod názvem Kuličková ložiska SKF?

Máte pravdu. Onen trend rozšiřování výroby vedl k tomu, že v roce 1916 byla nejprve založena filiálka ve Vídni, kde dostal Ferdinand Mašek za úkol obsluhu českých zemí, a krátce po vzniku samostatného Československa zahájila svou činnost také SKF v Praze. Důvod byl poměrně jednoduchý. V tehdejší Evropě byla naše země jedna z nejprůmyslovějších, takže bylo jasné, že je potřeba mít zajištěnu dobrou výrobu ložisek pro místní průmysl. Naše společnost tady začala obchodovat a později také koupila továrnu v Černýši u Perštejna, což nám zde vytvořilo velice dobrou základnu.

Když se ovšem vrátíme o kousek zpátky...tvrdil jste, že největší podíl na stálosti úspěchu společnosti jsou inovace. Mohl byste zmínit nějaké další konkrétní příklady?

Zajímavé na naší firmě je například už to, že pokud se podíváte na klasické značení ložisek, tak vlastně všechny tyto související normy, které dneska fungují, jsou založeny na zkušenostech firmy SKF. Stejně tak trvanlivost ložisek a její rovnice vznikl také na základech našich znalostí. Takže my se vlastně snažíme dávat těmito inovacemi nějaký standard ložiskářské branži. To je jeden z důvodů, proč takto úspěšně fungujeme doposud.

Jakou inovaci z posledních let byste rád zmínil?

Ve stejném roce, kdy společnost slavila svých prvních sto let existence, jsme trhu představili energeticky úsporná ložiska – jinak také známá pod označením E2. Tato ložiska dokážou až o 30 % snížit tření oproti standardu, který se normálně vyskytuje. To bych uvedl zřejmě jako poslední z inovací, která nám na trhu pomáhá.

Zvyšování energetické účinnosti se v poslední době všeobecně zdá být jako všelék vhodný pro snižování nákladů v průmyslu. Vnímáte toto jako impulz, kterým směrem byste se ve výrobě měli nyní pustit?

Aktuálně rozjíždíme druhou vlnu uvedení na trh. Zatím se naše nabídka týkala malých kuličkových ložisek a nyní se pouštíme do středních a vyšších řad. Do budoucna se tato inovace dotkne i dalších typů ložisek. Ovšem snížení tření je naše mise, která trvá od počátků společnosti SKF, a v tomto směru se snažíme postupovat stále vpřed. Ale určitě to není z naší strany vše.

Například v záležitostech ekologie je zajímavý náš program Beyond Zero. Zjednodušeně řečeno, je to náš závazek, kdy právě díky snížení tření a energetickým úsporám dochází ke stavu, že množství CO2, které ušetříme našim zákazníkům, musí být větší, než kolik vyprodukujeme při výrobě našich ložisek. A tento program je pro nás momentálně stěžejní a podle mého názoru v sobě ideálně kombinuje obchodní záměr a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Současné nabídkové portfolio se od toho z roku 1919 ovšem značně liší. SKF dnes nabízí mnoho dalších výrobků, ale i doprovodných služeb, například v oblasti údržby. Kterou z činností dnes vnímáte jako nejdůležitější?

Tímto se možná poněkud lišíme od konkurence, protože společnost SKF se již před lety rozhodla, že nebude investovat do budování další výrobní základny v oblasti ložisek, ale naopak se bude snažit o doplňování nabídky produktů a služeb. V současné době stále přetrvává, že většinu naší obchodní činnosti tvoří ložiska. Naší ambicí je udržet si pozici v této oblasti, ale zároveň dynamicky růst v doprovodných činnostech. Naše portfolio produktů a služeb rozdělujeme do pěti hlavních skupin, kterým říkáme platformy.

Jedná se o ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, mechatroniku, mazací systémy a odborné služby. Již od roku 1999 intenzivně nabízíme služby, kde je naší ambicí poskytnout zákazníkovi informace o každé části procesu užívání ložisek. Řekneme mu, jaké ložisko použít, kdy ho má vyměnit. Můžeme jej sami namontovat nebo demontovat a po celou dobu služby jeho stav monitorovat pomocí naší diagnostiky nebo poskytnout přístroje pro přímé monitorování. Ctižádostivost v tomto směru je veliká.

Pro naše čtenáře je zajímavá zejména oblast optimalizace efektivnosti technologických zařízení, která patří také do škály nabízených služeb. Jakou pomoc v oblasti údržby poskytujete?

Ve své podstatě se snažíme začínat tam, kde tradiční programy správy technologických aktiv závodu běžně končí. Snažíme se zákazníky přesvědčit o tom, že je důležité věnovat se oblasti údržby nějak dlouhodobě a systematicky. Domníváme se, že tak v minulosti se razil zejména trend reaktivní údržby. Ovšem my dokazujeme zákazníkům, že každý pokročilejší typ údržby má něco do sebe, přičemž zdůrazňujeme, že také není dobré z reaktivní údržby přecházet přímo ke spolehlivosti řízené operátorem. V tomto směru je užitečné stanovit plán údržeb na základě auditu kritičnosti zařízení. Nejdůležitější je vzbudit samotné povědomí o tom, že je potřeba se údržbě věnovat. Není tolik důležité, jestli formou outsourcingu nebo ve vlastní režii.

Přejdeme ke globálnějším problémům. Ve své nedávné plošně šířené reklamní kampani jste zvolili slogan „Není krize jako krize… toto společně hravě překonáme.“ Přičemž dalším textem zde narážíte na skutečnost, že SKF přežilo i nacistickou okupaci Československa. Myslíte si, že současná hospodářská situace nemůže otřást základy společnosti SKF?

Osobně si myslím, že SKF velice pečlivě zvažuje všechny své kroky, což dnes ale asi dělá každý. Máme svůj interní program, v němž se snažíme věnovat zvýšenou pozornost aktivitám našich obchodníků na trhu, samozřejmě pečlivě kontrolujeme náklady a soustřeďujeme se také na hlídání našich pohledávek, abychom se vyvarovali problémům s cash flow. Toto nám napomáhá, abychom i nadále byli zdravou společností. Samozřejmě se nás krize dotkla, protože se pohybujeme na stejném trhu jako ostatní, ale stabilita společnosti zůstala nedotčena. Prostě jsme opatrní a zároveň realizujeme opatření pro to, abychom z této krize vyšli lépe než naše konkurence. A proč jsme si vybrali motto „Není krize jako krize“? Když jsme připravovali knihu k našemu devadesátiletému výročí působení SKF v naší zemi, narazili jsme na archivní materiály popisující situaci během války. Jeden z našich kolegů byl dva dny před koncem války popraven ustupující německou armádou. Když se zamyslíte nad tehdejší „krizí“ a vizí budoucnosti, musíte si uvědomit, že není krize jako krize.

Před nedávnem médii proběhla zpráva o zabavení padělaných ložisek společnosti SKF. Jakým způsobem se snažíte proti tomuto stále častějšímu neduhu bojovat?

Máte pravdu, touto problematikou jsme se zejména v nedávné minulosti velice aktivně zabývali. Prioritou naší společnosti ovšem je nabízet zákazníkům kvalitní produkty a služby, a ne neustále řešit kauzy spojené s kriminalitou a ztrácet čas něčím, co není produktivní. Padělatelství je velký problém, který se netýká pouze našich výrobků, respektive překračuje trh ložisek. Recept na to, jak se vyhnout komplikacím s padělky průmyslového zboží, je ovšem velice jednoduchý. Zákazník by měl nakupovat buď přímo od výrobce, nebo jeho autorizovaného distributora. Pokud bych chtěl tuto problematiku ještě trochu zobecnit, vezměme si třeba situaci, kdy si zákazník chce koupit značkové tričko. Vždy máte možnost volby mezi kamenným obchodem s atributy oficiální prodejny, nebo můžete zajít do tržnice a koupit na první pohled stejné tričko za cenu nižší s tím, že se srazí po prvním vyprání. Na závěr jedna obligátní otázka. Proč by zákazníci podle vašeho mínění měli upřednostňovat výrobky a služby vaší společnosti a nechodit ke konkurenci?

Kvalita, spolehlivost, jistota…a samozřejmě tolikrát skloňovaná inovace.

 

 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI