Print

Kultura mazání

-- 30.11.2015

Zásadní procesy bývají mnohdy přehlíženy a nedoceněny.

Projektantům zařízení se často nedaří začlenit náležitý postup mazání do systémových procesů a jeho zásadní význam si neuvědomují do té doby, dokud se něco nepokazí. Mazání je často jednou z posledních záležitostí, o které se uvažuje při tvorbě rozpočtu projektu, i když se ve skutečnosti jedná o jeden z nejdůležitějších aspektů k dosažení trvalé funkčnosti a integrity daného systému. I přes tuto známou skutečnost bývá proces mazání běžně považován za méně důležitý a při navrhování systému bývá často odsouván do pozadí.

I když se tento přístup může zdát jako prosté nedopatření ze strany mnohých profesionálních projektantů zařízení, dívat se přezíravě na proces mazání a zanedbávat jej je ve skutečnosti velmi rozšířená firemní praxe. Tyto neblahé poměry často vedou k nesprávné činnosti zařízení, čemuž by bylo možné předejít, pokud by byl sestaven pravidelný plán údržby a zodpovědní provozovatelé zařízení by byli ochotni správně řešit proces mazání a dokázali ocenit hodnotu stability a spolehlivosti.

Mazání je natolik nedílnou součástí úspěchu mnoha podnikových procesů, že je vůbec obtížné si představit, jak je možné je přehlížet, ale skutečnost je taková, že mnozí si již zvykli mazání ignorovat, a tak tento hodnotný proces jednoduše vůbec nefiguruje na seznamu priorit pro pravidelnou údržbu.

Níže je uvedeno několik skutečností, které negativně ovlivňují kulturu mazání v průmyslových aplikacích. Tyto záležitosti se týkají průmyslového odvětví jako celku, stejně jako jednotlivých zaměstnanců a provozovatelů zařízení. Pokud se v praxi budou realizovat zlepšení v každé z těchto oblastí, mohou provozovatelé zařízení očekávat výrazný pokles míry selhání podnikových procesů, jejich zaměstnanci budou mít lepší pocit z vykonané práce a tvorba rozpočtových plánů bude přesnější, jelikož bude ubývat nepředvídaných požadavků na údržbu v důsledku nedostatečného mazání.

Nadměrná spokojenost (se stávajícím procesem mazání)

Na problematiku mazání někteří pohlížejí jako na tzv. partyzánskou činnost. Někdy je vnímána jako něco tajemného, něco, co evokuje nepříjemné vzpomínky a pachy ve fantazii a pro některé nebývá vítaným tématem rozhovoru. To je jeden z důvodů, proč se někteří touto problematikou zabývají pouze okrajově. Tento postoj nadměrné spokojenosti se stávajícím procesem mazání v daném podniku byl mnohými přijat a způsobil nedostatek znalostí mezi odborníky, co se týče významu mazání, vhodných metod aplikace maziv, postupů a výcviku specializovaných pracovníků.

Společným výsledkem tohoto obecně rozšířeného postoje přehnané spokojenosti se stávajícím procesem mazání je to, že systém mazání bývá často prvním objektem, na nějž se svaluje vina, když dojde k poruše systému. Mnozí nechápou princip fungování olejového systému, nemají dostatečné vzdělání na to, aby byli schopni zasvěceně posoudit, které součásti systému se vlastně porouchaly. Poté je nejjednodušší svalit vinu na ten bod procesu, který je nejméně žádoucí nebo o němž je toho nejméně známo, čímž ve většině případů bývá mazací systém.

Navíc pokud jde o pravidelnou údržbu, mazání je často jednou z nejnižších priorit navzdory tomu, že pravděpodobně hraje tu nejdůležitější roli, pokud jde o celkovou funkčnost systému. Tento postoj lze opět přičítat kultuře přehnané spokojenosti, se kterou se setkáváme v souvislosti s problematikou mazání.

Vezměme si například hydroelektrickou přehradu nacházející se ve městě Folsom ve státě Kalifornie, která využívá velká, ložisky ovládaná přepadová vrata, jimiž udržuje provoz vlastní nádrže. Dne 17. července 1995 byla hydroelektrická přehrada dočasně vypnuta, takže tok nedaleké řeky American River mohl být nadále udržován pomocí přepadových vrat na přehradě. Ve chvíli, kdy se přepadová vrata otevírala, čep ložiska se zadřel v důsledku nadměrného tření, což způsobilo přerozdělení zátěže, a celá přepadová vrata toto nadměrné zatížení nevydržela a došlo k jejich zborcení.

V důsledku této poruchy bylo uvolněno téměř 40 % vody z jezera Folsom Lake do zálivu u San Francisca, což mělo za následek, že někteří lososi a mořští okouni nesprávně změnili své migrační chování.

Vyšetřování později prokázalo, že technici ručící za provoz této přehrady ignorovali v mnoha hlediscích svou zodpovědnost za náležitý proces mazání ložisek před samotným selháním. Zaprvé personál údržby uvažoval o implementaci nového systému mazání ložisek přibližně pět let před touto havárií, ale později se proti tomu postavil. Kdyby tehdy zavedli nový systém mazání, s největší pravděpodobností by k havárii přepadových vrat vůbec nemuselo dojít.

Záznamy odhalené po tomto incidentu rovněž ukázaly, že úroveň pravidelné údržby a mazacího plánu měla postupně klesající tendenci po celou dobu životnosti přehrady kvůli rozpočtovým omezením, což mělo za následek, že údržba ložisek definitivně zmizela z plánu oprav. Nakonec údržbářský tým přestal používat správné mazivo a rozhodl se aplikovat mazivo, které bylo nedostatečně odolné vůči působení vody. Kvůli tomu se začala v ložiscích hromadit voda, která způsobila korozi, jež nakonec vedla k selhání přepadových vrat. 

Z tohoto příkladu lze obecně vyvodit několik závěrů o údržbě přehrad, ale z hlediska kultury mazání je vzkaz zcela jasný.

Technici zodpovědní za provoz této přehrady nepovažovali mazání za důležitou součást správné funkce přepadových vrat. Byli přehnaně spokojeni s prováděním pravidelného harmonogramu údržby a mazání a nevěděli, jaký správný typ maziva by měli používat, což je kombinace, která vyústila v masivní selhání systému.

Nedostatečné ocenění zaměstnanců

Mazací technici mají za úkol dostat se i do tmavých a špinavých míst v podniku, aby mohli vše řádně promazat a tím zajistit a udržet řádné fungování všech systémů. Jejich práce v podstatě spočívá v tom, že musejí udržet zařízení v provozu pomocí kombinace znalostí, odborných schopností a prostředků, které jim poskytují jejich zaměstnavatelé. Na druhou stranu zaměstnavatelé mají za úkol respektovat názory mazacích techniků, pokud jde o požadavky na mazání, a nestavět se k jejich doporučením přezíravě.

Poskytování poradenství a pochopení problematiky je důležitým aspektem funkce mazacího technika, jelikož podniky často disponují nepravdivými informacemi o aplikacích průmyslových maziv a technik je jedinou osobou, která má příslušné znalosti, aby byla schopna navrhnout správné řešení.

Předchozí odstavec je vylíčením zdravého vztahu mezi zaměstnavatelem a mazacím technikem, jenže takto ideální vztah bohužel není někdy reálný. To, s čím se v každodenní realitě mazací technici setkávají, je nedostatek respektu a náležité uznání jejich práce. Toto nedostatečné ocenění zaměstnanců zabývajících se problematikou mazání v podnicích má již nějaký ten čas negativní dopad na kulturu mazání v rámci celého průmyslového světa.

Vyloučení z finančního rozpočtu

Příkladem takové přehnané spokojenosti se stávajícím stavem je to, že provozovatelé podniků často zcela přehlížejí požadavky na mazání zařízení při sestavování svých ročních rozpočtů. Přestože v jejich vlastnictví jsou zařízení v hodnotě mnoha milionů, jejichž správná funkce je závislá na pravidelném a správném mazání, existují společnosti, u kterých tento požadavek vůbec nefiguruje v seznamu potřeb na provoz zařízení. To může vést k provozním katastrofám, prostojům a finančním ztrátám, které se mohou vyšplhat až k několika milionům dolarů.

Při posuzování problematiky mazání si provozní technici skutečně musejí uvědomit důležitost tohoto procesu a v seznamu priorit jej umístit stejně vysoko jako jiné zásadní systémové procesy. Způsob vnímání procesu mazání jako něco špinavého a zbytečného se musí změnit, jednotlivými zaměstnanci počínaje, aby podniky byly v konečném důsledku provozovány na vyšší úrovni efektivity a produktivity. Ř&Ú

Kevin Smay je technický specialista mazacích aplikací a systémů společnosti Valin Corporation. Disponuje více než 25letými zkušenostmi v oblasti průmyslových mazacích systémů.

Autor: Kevin Smay, Valin Corporation


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Konference DOCURIDE 2019 „Nejlepší mix pro Váš úspěch"
2019-10-03 - 2019-10-03
Místo: Hotel Park Holiday, Praha
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI