Print

Konferenční seminář TOP manažerů v Liblicích

-- 31.05.2013

Pomalu se již stává pevnou jarní tradicí pro manažery údržby, technické nebo výrobní ředitele konferenční seminář určený pro TOP manažery, kteří mají přímou vazbu na údržbu strojů a zařízení ve svém závodě nebo podniku, jejž pořádá Česká společnost pro údržbu v zámeckém hotelu Liblice – konferenčním centru Akademie věd ČR. Tato akce probíhá již řadu let, a to každoročně právě v počátcích jarního období, tedy zpravidla v měsíci dubnu. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Tato akce si již získala pevné místo v kalendáři nejednoho manažera údržby, o čemž svědčila i letošní účast, kdy bylo přítomno více než pět desítek zúčastněných.

Letošní okruh témat byl ovšem od uplynulých ročníků poněkud odlišný. Konferenční seminář se v minulosti zpravidla zaobíral tématy směřovanými k údržbě strojů a zařízení. Letos ovšem tomu bylo poněkud jinak. Je sice fakt, že zvolený název semináře se zaměřuje i na zmíněné stroje a zařízení tak říkajíc z globálního pohledu, ale jak jsem se již zmínil, letos přibyl další a řekl bych velice významný tematický okruh. Ostatně sám název akce už ledacos napovídá: „ASSET A FACILITY MANAGEMENT V TEORII A PRAXI – POTENCIÁL PRO PODNIKY“. Záměr začít se zaměřovat i na problematiku facility managementu Českou společností pro údržbu považuji za velice dobrý nápad. Vždyť odborníků zabývajících se touto problematikou má ČSPÚ celou řadu a využít jejich potenciál je jistě krok správným směrem. Kromě toho pokud se podíváme na přístup k facility managementu, jsme nuceni konstatovat, že je tato oblast poněkud opomíjena. V řadě firem je tato problematika více či méně „upozaděna“. Nemovitosti, respektive budovy a jejich součásti sice pro své podnikání potřebujeme, ale zpravidla když nám to funguje, proč se tím nějak důrazněji zabývat. Je také pravda, že řada firem si zajišťuje oblast facility managementu dodavatelsky, vždyť existuje řada ne zrovna nevýznamných společností, které se facility managementem zabývají profesionálně. Bohužel jsme tady ovšem nuceni konstatovat, že řada těchto „profesionálních“ společností přistupuje k facility managementu stejně nebo obdobně, jak jsem už definoval výše. Já sice nechci a ani nemohu polemizovat o tom, zda tato situace vzniká z neznalosti, pohodlnosti nebo snad z úmyslu, to mi nepřísluší, ale v každém případě se jedná o fakt, se kterým bychom se neměli smiřovat. Naštěstí – a tento konferenční seminář to více než naznačuje – ne všichni jsou tací, jak jsem zde poznamenal. Je samozřejmě celá řada společností, které se facility managementem vážně zabývají a cítí, že v této oblasti mají veliký potenciál pro úspory, snižování nákladů, zvyšování efektivity a podobně.

Zcela evidentně ovšem existují mezi dodavateli služeb facility managementu i společnosti, jež přijaly moderní trendy této služby takříkajíc za své, alespoň co se týče přístupů k teoretické rovině tvorby systému řízení údržby v oblastech facility managementu. Proto je tedy možné dodavatele těchto služeb, kteří se prezentovali na semináři, považovat za zástupce té progresivnější skupiny dodavatelů facility služeb. Konkrétně se jednalo o dvě společnosti, jež mělyzastoupení na této akci a prezentovaly zde své přístupy. V první řadě se jednalo o společnost OKIN GROUP a. s. patřící ke skupině těch větších, a nadnárodních společností podnikajících v oblastech facility managementu. A na druhé straně společnost SOME CZ s. r. o., jež zastupuje naopak ty menší, ryze české společnosti, které se taktéž zabývají těmito službami. A evidentně to není pouze o velikosti a síle subjektu, ale především o přístupu k problematice. Obě tyto společnosti prezentovaly svůj pohled na službu zákazníkovi. A lze konstatovat, že takovéto společnosti jsou schopny zhostit se svého úkolu progresivně a zodpovědně, tj. tak, jak bychom si představovali přístup dodavatele k zákazníkovi.

Tradičně špičkovou a profesionálně pojatou přednášku měl prof. Ing. Václav Legát, DrSc., který se zaobírá údržbou a tvorbou jejího systému po teoretické stránce již řadu let a je nezpochybnitelnou autoritou v této oblasti jak u nás, tak i v zahraničí. Prof. Legát pojal svou přednášku jako základní náhled do asset managementu, a jelikož se jedná o metodu a metodiku poměrně novou, ostatně jak sám prof. Legát v úvodu nastínil, domnívám se, že pro drtivou většinu posluchačů byla jeho přednáška výrazným přínosem. Stejně tak i otázka facility managementu v jeho podání mohla být – a předpokládám, že i byla – u většiny účastníků přijata kladně a jako velký přínos. Facility management je v mnoha podnicích poněkud opomíjen a můžeme předpokládat, že Česká společnost pro údržbu se bude snažit ze všech svých sil tento stav zvrátit nebo alespoň ovlivnit, samozřejmě směrem ke zlepšení situace.

Pokud bych měl shrnout hodnocení akce do několika vět, nezbývá mi než konstatovat, že dojem byl veskrze pozitivní. Projev přednášejících byl na vysoké úrovni, i když u některých bylo znatelné, že se nejedná o profesionální řečníky. V těchto případech je to ovšem zpravidla kompenzováno zkušenostmi z praxe, což může být mnohdy víc než bezchybná a profesionální řeč. Samozřejmě také luxusní interiér zámku v Liblicích skýtá velice příjemné prostory, a to jak ubytovací, tak stravovací. Neformální posezení na závěr prvního dne semináře přináší zpravidla velice zajímavé a v nemalé míře i plodné diskuse a debaty. Uzavírá se řada vzájemných spoluprací, formálních i neformálních. A v neposlední řadě na každou takovouto akci přijede řada nových posluchačů i přednášejících, což značí, že aktivity tohoto rázu stále oslovují nové a nové zájemce.

www.kondur.cz 

Autor: Jiří Klán, KONDUR CZ


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové
Výroba nové generace - Lokální průmysl na globální úrovni
2019-04-24 - 2019-04-24
Místo: MSIC Ostrava
Digitální výroba 2019
2019-05-14 - 2019-05-16
Místo: Brno
Digitální logistika 2019
2019-05-14 - 2019-05-14
Místo: Hotel Avanti, Brno
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI