Print

Konference Baťův odkaz Evropě se uskuteční ve Zlíně 18. září 2019

-- 19.08.2019

Myšlení, způsoby řízení i přístup Tomáše Bati a jeho následovníků k podnikání, vzdělávání a k veřejnému životu pořád zůstává velkou inspirací. Tomáš Baťa řekl: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech. Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“

To platí i v dnešní době. Lidé, jejich znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa jsou klíčem pro úspěšné fungování jakéhokoliv podniku. Nejen podnikatelské myšlenky Tomáše Bati, ale také jeho celoživotní filozofie nepřestávají fascinovat svou nadčasovostí. Ve své představě o ideálním městě dokázal Baťa propojit podnikání, školství, zdravotnictví, sociální oblast a veřejnou správu. Několikrát označil také za jeden ze základních prvků svého podnikání sdílení informací, poznatků a inovací.

Konferenci Baťův odkaz Evropě pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference má dlouhou tradici, pokaždé je zaměřena na jiné téma, které  ve společnosti aktuálně rezonuje. Koná se jednou za pět let, v letošním roce pracuje s tématem: „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“. Konference se uskuteční 18. září 2019 v prostorách Kongresového centra a rektorátu UTB ve Zlíně. Díky tomu, že se organizátorům podařilo získat více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v sedmi sekcích, je ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“.  Tomáš Baťa řekl: „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.“

Prof. Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomiky na adresu konference řekla: „Věřím, že konference bude inspirativní, motivační a opět se nám podaří na půdě univerzity spojit svět podnikání, vzdělávání i veřejného života. V tomto spojení, ve vzájemné konfrontaci i porozumění je možné najít nová, či alespoň lepší řešení otázek spojených s tím nejcennějším co máme – lidmi, hledáním a rozvíjením jejich talentu, schopností, dovedností, poznáním jejich potřeb a postojů. Podařilo se nám oslovit mnoho velmi zajímavých lidí, těším se na setkání s osobnostmi různých povolání, názorů a zkušeností.“ Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka z Nadace Tomáše Bati dodala: „V současné době velmi sílí zájem odborníků, manažerů a majitelů firem o odkaz Baťa, uvědomují si totiž skutečnost, že Baťa dělal něco jinak. Není to už pouhý zájem o to, jak Baťa budoval systém a řídil lidi, ale jak lidi rozvíjel a nechal tvořit. Dnes často zaznívá otázka, jak to firma Baťa dělala, že se lidé stávali její součástí a jejich profesní a osobní život splynul s vizí firmy, aniž by to bylo na úkor rodiny, přátel a vlastních zájmů. Slova Tomáše Bati: „Nejprve vybuduj sebe," získávají i dnes na intenzitě, protože více než kdy jindy si uvědomujeme, že všechny technologie a robotizace bez lidské energie a chtění nemají smysl. Probouzet lidské chtění bylo základem celé personální činnosti ve firmě Baťa. A o tom, jak tyto principy aplikovat i dnes se dozvíte na letošní konferenci Baťův odkaz Evropě.

Konference začne plenárním zasedáním v podobě moderované diskuse. Role moderátora se ujal prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a bude zpovídat významné osobnosti podnikatelského a akademického světa. Mezi řečníky budou např.

  • Ing. Ivan Baťka, generální ředitel, Fosfa a.s.
  • Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
  • Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., UTB ve Zlíně, bývalý viceguvernér ČNB
  • Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin
  • Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel, Continental Barum spol. s r.o.
  • Mgr. Václav Novák, MBA, krizový manažer, vlastník M. L. Moran, a.s.
  • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel Slováckých strojíren, a. s.
  • prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D., UTB ve Zlíně, Fordham University, NY, USA

Hlubší seznámení s problematikou a zapojení se do diskuse nabídne konference účastníkům v sekcích. Sekce jsou rozmanité, bude si z čeho vybrat. Zkušené osobnosti podnikatelského či akademického světa budou moderovat diskuse se zástupci firem, škol i veřejné správy o aktuálních otázkách a problémech ve vzdělávání, jak ve firmách nastavit systém, který napomůže sdílet znalosti, jak reagovat v turbulentním podnikatelském prostředí a jaké podnikatelské modely v rychle se měnícím světě jsou životaschopné. Jak na sdílení znalostí, kapacit a nových trendů se zaměří sekce pro rozvoj strojírenství. Řeč bude také o otázkách rozvoje kraje a města – vše v kontextu lidí, jejich talentu, rozvoje, uplatnění, moderních technologií.

Sekce:

1. „Moudrý se učí od každého“ (Tomáš Baťa)

A) Vzdělávání pro budoucnost

B) Jak a proč sdílet znalosti

2. Podnikatelské výzvy, lidé a digitální svět

A) Jak držet krok a neusnout na vavřínech

B) Podnikatelské výzvy a nové business modely

3. Město a lidé v odkazu Tomáše Bati

A) Baťův odkaz pro strategický rozvoj města a kraje

B) Od Baťova Zlína ke smart city

4. Sdílení znalostí, kapacit a nových trendů ve strojírenství

Konference nebude pouze o znalostech a výměně zkušeností. Obohatí ji bohatý doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou.

Podrobné informace o konferenci Baťův odkaz Evropě najdete na http://batuvodkazevrope.cz.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
Digitální transformace - příběh firem
2020-03-12 - 2020-03-12
Místo: Malý svět techniky, U6, Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno
Amper 2020
2020-03-17 - 2020-03-20
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI