Print

Komplexní řešení preventivní, autonomní, prediktivní a proaktivní údržby

-- 20.06.2010

Současné směry v údržbě se chýlí k chaosu. Když slyšíte ty různé směry a zkratky, tak se vám vlasy ježí hrůzou. Každá liška chválí svůj ocas. Jedni i druzí říkají: ,,Naše – CMMS anebo TPM atd. – je ze všech církví nejcírkvovatější.

Jak to vidím já? Pravda je někde jinde. Jedna strana říká, pojďme a implementujme Japonce do našich podmínek… Nikdy se vám to nemůže povést. Japonská mentalita a dělník jsou o něčem jiném než my. Druzí říkají… počítače a SW vyřeší všechno… Omyl, bohužel jen to, co jsme jim dali na vstupu.

Moderní trend je zavádět do údržby počítačový systém řízení (CMMS). Nicméně vynaložené miliony zdaleka nemusí přinést očekávaný užitek. I tady platí jako ve statistice... smetí dovnitř – smetí ven. Pokud nevyřešíte otázku vstupů do systému, výsledky budou nedostatečné. V praxi vidíme podivné hybridy, když je všude všechno řízeno svatým IT. Ale v dílnách a v provozech visí na nástěnkách nakonec mraky papírů… inspektoři, provozáci běhají a sbírají informace na papírech, technici a střední management kontrolují a ťukají informace z hor papírů do PC, všichni hledají všechny kvůli podpisu, schvalování… A po zpracování ve svatém PC zase tisknou haldy papírů pro údržbáře, inspektory, aby je zase vyplnili… tiskli papíry na nástěnky… Kde je ten zádrhel? Jak na to?

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba znamená plánovanou preventivní, prediktivní nebo proaktivní údržbu, kterou provádí specialisté útvaru údržby s operátory strojů. Náplní plánované údržby jsou především preventivní inspekce a preventivní opravy. Preventivní opravy jsou prováděny na základě zjištěných skutečností v průběhu preventivní inspekce a jsou zaměřeny na snížení pravděpodobnosti výskytu poruchy nebo vypovězení funkčnosti zařízení. Cílem plánované údržby je předcházet poruchám včasným odhalením a odstraňováním možných příčin vzniku poruch.

Preventivní údržba

Preventivní údržba je činnost, která se provádí před výskytem poruchy, aby se předešlo hrozícímu selhání – jedná se o činnost obsahující úkony, jež ukazuje obrázek. Tato údržba zahrnuje plánované aktivity založené na znalosti chování porouchaných součástek a podmínek a je prováděna buď za účelem vylepšení systému nebo aby se předešlo chátrání zařízení.

Preventivní údržba je údržba stroje nebo zařízení prováděná podle předem stanoveného časového plánu prohlídek. Má za cíl předcházet poruchám včasným vyhledáváním a odstraňováním možných příčin jejich vzniku a sestavení harmonogramu dalších kroků v rámci preventivních oprav. Je navržena tak, aby udržovala a zvyšovala efektivní využití výrobních kapacit, a sleduje tři hlavní zásady prevence:

■ Zachování normálních podmínek.

■ Včasné odhalení abnormalit.

■ Rychlá reakce.

Preventivní údržba vyžaduje provedení následujících kroků s ohledem na individuální stroje a zařízení:

■ Vytipovat stroje a zařízení pro program preventivní údržby.

■ Definovat činnosti, které budou v rámci preventivní údržby prováděny.

■ Stanovit časové intervaly mezi definovanými činnostmi.

■ Stanovit systém efektivního plánování dílčích činností preventivní údržby.

■ Vytvořit standardy pořizování a řízení dokumentace plynoucí z preventivní údržby.

Preventivní údržba se provádí prostřednictvím prohlídek, oprav a renovací. Činnosti, jež jsou během preventivní údržby vykonávány, spadají do těchto tří typů:

Typ 1: Pravidelná péče o běžné součásti a systémy (mazání, čištění, doplňování paliva, seřizování atd.).

Typ 2: Pravidelné prohlídky vedoucí k odhalení podmínek, jež by mohly vést k poruše stroje či k náhlému selhání.

Typ 3: Údržbové práce zahrnující seřizování, opravu, odstraňování a nahrazování součástek a prvků, které jsou zatím v relativně raných stadiích hrozícího selhání.

Nevýhodou preventivní údržby jsou odstávky strojů, které je nutno většinou uskutečnit, a tím dochází ke ztrátám času. A právě z tohoto hlediska je důležité správné plánování preventivních prohlídek a oprav. Myšlenky jsou vynikající, ale ten lidský faktor! Pokud je to možné, tak ho musíme zobjektivizovat a vyloučit jeho selhání.

TPM (Total Productive Maintenance)

TPM rozvíjí přístupy preventivní a prediktivní údržby v USA a Evropě a zavádí nové prvky, jako je zavedení autonomní údržby, zapojení malých týmových skupin, vizuální management či prvky bezpečnosti na pracovišti.

Mezi základní pilíře TPM patří autonomní údržba – operátor zařízení provádí samostatně inspekce, čištění, mazání, samostatné provedení menší údržby.Autonomní údržba neznamená převedení povinností údržby na obsluhu stroje a její zastupování, ale vykonávání vybraných opravárenských a kontrolních činností. Mezi další úkoly obsluhy patří: poznání zařízení; čištění strojů a zařízení a opatření proti zdrojům znečištění; tvorba standardů pro čištění, mazání a kontrolu zařízení; monitorování a identifikování zdrojů poruch; zlepšování zařízení a další.

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba je metoda testování strojů, která nalézá chyby ve stavech strojů na základě diagnostických metod. Testování strojů se většinou provádí bez nutnosti odstávky stroje, která je obvykle nezbytná v případě programů preventivní údržby. Dobře zpracovaný program prediktivní údržby využívá dostupné a ověřené technologie testování, jako je analýza vibrací, infračervená termografie, analýza oleje a částic opotřebení, ultrazvukové testování atd.

Přínosem správně zavedeného programu prediktivní údržby je především fakt, že odstraňuje z údržby nutnost pouhých dohadů. Testovací zařízení umožňuje identifikovat problém včetně jeho potenciální příčiny a kvalifikovaní technici jsou tak mnohem lépe schopni doporučit ty nejvhodnější postupy a zásahy pro odstranění opakujících se problémů, zabránit neplánovaným prostojům, prodloužit životnost stroje a zvýšit celkový výkon operací a zařízení závodu.

Programy prediktivní údržby jsou méně nákladné a spolehlivější než tradiční preventivní údržba založená na daných intervalech prohlídek stanovených na základě počtu provozních hodin nebo časového plánu.

Z pohledu výrobních strojů a zařízení je náplní programu prediktivní údržby:

■ Testování provozuschopnosti stroje.

■ Zjištění místa, příčiny výskytu poruchy stroje.

■ Predikce další provozuschopnosti.

Tento článek je převzat z e-novin Údržba a diagnostika, které si můžete objednat zdarma na portálu údržby a diagnostiky www.cmms.cz.

Autor: RNDr. Ondrej Valent, CSc., CMMS s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Cyklus školení prediktivní a proaktivní údržby
2018-04-23 - 2018-04-25
Místo: Praha
Praktické TPM
2018-04-25 - 2018-04-27
Místo: Penzión PARS, Žilina
EX prostředí
2018-05-15 - 2018-05-15
Místo: Brno
Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
EPLAN Efficiency days
2018-05-22 - 2018-05-22
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava – jih

Katalog

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI