Print

Kombinací technologií dosáhnete efektivní analýzy mazacího oleje

-- 21.09.2018

Analýza výkonnosti

V rámci problematiky analýzy mazacího oleje se výkon daného zařízení řadí mezi základní faktor, který bývá často zanedbáván.

Máme na mysli porovnávání skutečných provozních statistik s původními parametry výrobce (obvykle umístěnými na typovém štítku stroje). Tyto statistiky jsou také k dispozici v příručce zařízení, on-line nebo prostřednictvím zástupce výrobce. V kombinaci s analýzou mazacího oleje dokážou dodatečné metody monitorování aktuálního stavu rozpoznat převážnou většinu problémů se zařízením, ještě než ovlivní samotný provoz. Pokud jedna metoda detekuje anomálii, odborníci doporučují použít druhou technologii k potvrzení stanovené domněnky. 

Kontrola aktuálního stavu zařízení poskytovaná zákazníkovi jako placená služba: 6 způsobů pro zajištění úspěchu

Monitorování zdravotního stavu klíčových strojních zařízení je důležitou součástí strategie provozní dokonalosti. Poskytovatelé služeb, které jsou zaměřené na spolehlivost zařízení, nabízejí možnosti zahrnující údržbu, poradenství i služby zaměřené na spolehlivé provozování zařízení, školení a personální zajištění. Rovněž implementují a integrují programy analýzy mazacího oleje.

Monitorování stavu zařízení poskytované zákazníkovi jako služba (CMaaS – Condition Monitoring as a Service) zahrnuje soubor komponentů, řešení a podpory, které napomáhají k prodloužení životnosti zařízení a zvýšení ziskovosti. CMaaS snižuje úsilí při shromažďování kontrolních dat a integruje je do jediného analyzovatelného formátu. Kontrolní data uložená v centrálním systému, integrace spolehlivostního inženýrství, údržba na základě aktuálního stavu a podávání zpráv vytvářejí prostředí, ve kterém mohou dodavatelé, zhotovitelé a interní pracovníci spolupracovat. Tím se zvyšuje konkurenceschopnost výrobních zařízení, roste kvalita výrobků a výrobní kapacita, prodlužuje se provozuschopnost a díky tomu dochází ke snižování nákladů. Níže je uvedeno šest úkonů, které můžete očekávat od poskytovatele služby CMaaS:

1. Revize strategie údržby. Tento proces zajišťuje, že zákazník provádí správnou údržbu na správném zařízení v optimálním čase a pomocí nejlepších zdrojů. Konečné cíle zahrnují:

 

 • sladění úsilí v oblasti údržby s potřebami podniku;
 • snižování počtu poruch a ztrát na zařízení;
 • zvyšování dostupnosti a spolehlivosti zařízení;
 • snižování celkových nákladů na údržbu udržitelným způsobem.

 

2. Naplánování činností v rámci běžné údržby. Poskytovatel služeb zaměřených na spolehlivost zařízení nakonfiguruje, podpoří a rozvrhne plánovanou běžnou údržbu zařízení. Výhody můžeme spatřovat ve zvýšené produktivitě zdrojů, ve větší spolehlivosti a v prodloužení doby provozuschopnosti, včetně větší pravděpodobnosti splnění výrobních a obchodních cílů. Účinné plánování a rozvržení činností má za následek efektivní plánovanou údržbu.

3. Plánování a rozvržení práce. Plánování a rozvržení každodenní údržby je zásadní součástí každé průmyslové výroby. Dobře strukturované a aktuální plánování snižuje náklady a má pozitivní dopad na bezpečnostní a environmentální programy, jelikož pomáhá předcházet neočekávaným událostem.

4. Spolehlivost, dostupnost a udržovatelnost. Tyto faktory poskytují integrovanou analýzu očekávaného výkonu systému založeného na návrhu, provozu a údržbě. Jedná se o klíčovou součást programů životního cyklu a správy majetku.

5. Kontrola rizik. Zahrnuje definování vhodné kontrolní techniky a frekvence na základě důsledků poškození a pravděpodobnosti selhání. Zkoumání rizik umožňuje nasazení optimálních inspekčních programů.

6. Analýza kořenové příčiny. Pomocí ní bývá určena hlavní příčina selhání a jsou stanovena opatření, která mají zabránit opakování problému. V samotném procesu jsou zkoumány tři příčiny selhání:

 

 1. fyzikální nebo technické;
 2. lidské chyby;
 3. organizační systémy – provozní postupy a rozhodovací procesy.

 

Takže u většiny zařízení je analýza mazacího oleje nákladově nejúčinnějším způsobem určení zdravotního stavu zařízení a kapaliny. Analýza oleje se stává exponenciálně účinnější, když je spojena s nějakou doplňkovou technologií, jako je např. termografie nebo analýza vibrací. Organizace, které dosud nemají zavedený program pro analýzu oleje, mohou buď nastavit několik jednoduchých kroků, nebo se rozhodnout využít služeb externího poskytovatele, který jim navrhne potřebný program a zároveň bude jeho správcem.

„Analýza oleje, termografie a analýza vibrací – každá z těchto metod představuje nástroj pro monitorování stavu zařízení, což při vzájemné kombinaci s ostatními může poskytnout plnější obraz o aktuálním zdravotním stavu daného zařízení,“ připomněl Doyle. „Výzvou při použití těchto různých nástrojů je možnost kombinovat informace takovým způsobem, že jedna data doplňují ostatní a jsou snadno srozumitelná jak pro koncového uživatele, tak i správce podnikových aktiv.“ 

Analýza oleje pomocí měření vibrací

Analýza vibrací představuje klíčový nástroj pro sledování stavu rotujících zařízení. Vyniká přesným určením hrozících poruch u vysokorychlostních ložisek. Jakmile se u komponent blíží konec jejich životnosti, začnou výrazněji a zřetelněji vibrovat. Průběžná analýza vibrací tyto příznaky signalizuje dostatečně včas, ke značnému poškození by tedy dojít nemělo. Obvyklé režimy selhání, které jsou detekovány prostřednictvím analýzy vibrací, zahrnují:

 

 • nevyváženost;
 • nesouosost;
 • kavitaci;
 • prasklé/zlomené ozubení;
 • uvolněné řetězy nebo celé konstrukce;
 • opotřebení převodovek;
 • vady valivých prvků ložisek;
 • rezonanci;
 • ohnuté hřídele;
 • ostatní problémy s ložiskem;
 • házivost řemenice;
 • problémy v oblasti elektro;
 • problémy s průtokem kapalin a vzduchu.

 

Analýza mazacího oleje a analýza vibrací se navzájem téměř doplňují: analýza oleje sleduje a kontroluje kvalitu a kontaminaci maziv; vibrační analýza monitoruje a kontroluje vyváženost, uvolněnost a souosost.

Co se týče vozových parků, v této oblasti patří analýza mazacího oleje mezi primární technologie, protože zde převládají dieselové motory. V průmyslových aplikacích, zejména při výrobě elektřiny a v petrochemie, je analýza vibrací technologií výběru. Obecně platí, že v rámci průmyslového zpracování kovů, buničiny, papíru atd. jsou používány obě metody společně. 

Analýza oleje pomocí termografie

Myšlenka stojící za technologií termografie vychází z názoru, že nárůst teploty naznačuje selhávání komponent. Termografie detekuje teplotní zákonitosti a měří teplotu elektrických a mechanických součástí. Oblasti, které identifikuje, mohou zaznamenávat zvýšení elektrického odporu či nadměrné tření. Je také ideální pro identifikaci tepelných ztrát. Termografie může navíc odhalit problémy s vlhkostí, tloušťkou, propojením, kapacitním odporem a třením.

Termografie je schopna odhalit anomálie vyskytující se v motorech, spojkách, ložiscích, pásech a řemenicích, parních lapačích, výměnících tepla a elektrických systémech/součástech.

Termografie detekuje problémy, které analýzou mazacího oleje nejsme schopni zachytit, což je stav válců, výška nahromaděného sedimentu ve skladovacích nádržích a stav vysokorychlostních ložisek a spojek. 

Analýza oleje pomocí čidel

Zavádění čidel pro monitorování aktuálního stavu do strojního zařízení se stává běžnou záležitostí. „Růst průmyslového internetu věcí (IIoT), který se týká on-line sledování reálných dat, by měl být v nadcházejících letech obrovský,“ předpovídá Matt Spurlock ze společnosti Allied Reliability. „Čidla jsou využívána více než deset let, ale až do nedávné doby bylo jejich pořízení finančně náročné. Představte si sadu čidel, která sledují údaje o vibracích, stavu oleje, znečištění a opotřebení; tato čidla neustále posílají data do cloudu, kde algoritmy pro strojové učení umožňují spouštět alarmy ve chvíli, kdy je detekována jakákoli změna stavu; po odhalení anomálie ihned následují doporučení, jaká nápravná opatření je nutno provést. Ten den již nastal, je tady.“

„Z technologie analýzy oleje se během let stal velký byznys. Existuje silná konkurence uvnitř laboratorního světa a každý chce získat od koncových uživatelů maximum zakázek,“ dodal Spurlock. „Kromě toho se zdá, že analýza oleje je jedním z nejméně pochopených nástrojů pro monitorování stavu zařízení. Myšlenka in-line monitorování by měla pomoci zmírnit oba tyto problémy a ukázat skutečné přínosy komplexního monitorování stavu a multitechnologické integrace.“

Analýza oleje pomocí ultrazvuku

Ultrazvuk je definován vysokofrekvenčními zvukovými vlnami nad 20 kHz a až do 300 kHz a je jednou z flexibilnějších technologií monitorování stavu. Obvykle se používá pro detekci úniku (stlačeného plynu) a pro mechanické a elektrické kontroly. U poslední jmenované kontroly lze ultrazvuk použít jako bezpečnostní nástroj k identifikaci oblouku, bludného proudu a korony.

Ultrazvuk se spoléhá na digitální měřiče, které měří vysokofrekvenční signály a zobrazují výsledky v decibelech na mikrovolt. Výstupní trendy poukazují na potenciální závady způsobené kontaktem, jako je drhnutí a tření. Použití ultrazvuku doplňuje metodu analýzy vibrací, což ještě vylepšuje analýzu mazacího oleje.

Autor: Jeanna Van Rensselarová, Society of Tribologists and Lubrication Engineers


 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno
MSV TOUR 2019
2019-10-07 - 2019-10-10
Místo: MSV, Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI