Print

Kdo stanovuje bezpečnostní normy ve vašem podniku?

-- 08.03.2016

Bezpečnost, jak bylo na tomto místě uvedeno již mnohokrát, není ve výrobě bodem určeným k vyjednávání. Jedná se o základní a nedotknutelné lidské právo. Není to něco, čeho by se pracovníci měli usilovně dožadovat, je to něco, co vedení podniku musí bezpodmínečně zajistit každý den a v každém okamžiku.

Během mých cest po výrobních závodech bývá bezpečnost a ochrana zdraví při práci první záležitostí, na kterou se zaměřuji, a první skutečností, se kterou bývám obvykle konfrontován. Od nejobyčejnějšího požadavku na nošení ochranných brýlí až po obsažná pětiminutová bezpečnostní videa pro návštěvníky, než jim je dovoleno vstoupit do podniku, to vše jsou faktory, díky nimž lze konstatovat, že bezpečnost práce představuje srovnávací měřítko téměř pro všechny velké a kvalitní výrobce.

Takže když jsem se setkal se situací, jaká panuje ve společnosti na zpracování kuřecího masa Case Farms ve Winesburgu v Ohiu, musel jsem se vnitřně ujišťovat, že tento případ je opravdu výjimkou v pravidlech bezpečnosti práce. Přesto se člověk po přečtení inspekční zprávy vypracované vedoucím pracovníkem agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA Dr. Davidem Michaelsem musel na chvíli zamyslet, zda se mu to nezdá, protože vládní úředníci obvykle nejsou zase až tak tvrdí a neoblomní.

Výrobna Case Farms byla obviněna z 55 přestupků proti pravidlům bezpečné práce, proto Michaelsovo tvrzení, že společnost nahlíží na bezpečnost práce s naprostým despektem, bylo nezpochybnitelné. „Podnik Case Farms je neuvěřitelně nebezpečným místem pro výkon práce,“ konstatoval Michaels v tiskové zprávě, kde byla rovněž uvedena výše pokuty udělené dané společnosti (861 500 USD). „Za posledních 25 let jsme proti společnosti Case Farms vznesli více než 350 obvinění z porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navzdory závazkům a slibům vůči agentuře OSHA, v nichž se firma Case Farms zavazuje eliminovat závažná rizika spojená s výkonem pracovních povinností, je i nadále ohrožována bezpečnost a zdraví jejích zaměstnanců. To musí jednoduše skončit.“

Společnost Case Farms byla obviněna z porušování norem týkajících se ochrany před pádem, z ignorování povinnosti používat osobní ochranné prostředky (OOP), z nesprávného skladování kyslíkových lahví, z vysokého rizika amputace končetin nebezpečnými stroji a z porušování elektrických bezpečnostních norem. Společnost byla rovněž přidána na seznam největších porušovatelů zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který sestavuje agentura OSHA.

Při pokusu o zpochybnění poslední série pokut a přestupků uvedli zástupci společnosti Case Farms v prohlášení zveřejněném 1. září 2015 ve věstníku Farm and Dairy následující: „Nesouhlasíme s hanlivým hodnocením naší společnosti a osočováním našich zaměstnanců… Přestupky jsou přezkoumávány a budeme spolupracovat s OSHA, tak jak jsme již v minulosti spolupracovali, abychom problémy popsané v inspekční zprávě vyřešili.“

Je naprosto zřejmé, že mezi prohlášením Davida Michaelse a obhajobou společnosti Case Farms je evidentně velký rozpor, s výjimkou té části, ve které se říká, že „budeme spolupracovat s OSHA, tak jako jsme spolupracovali v minulosti“. Všichni souhlasí s tím, že to není poprvé, co OSHA a Case Farms vzájemně diskutovaly o správných postupech při dodržování bezpečnosti práce. Za zmínku stojí i poněkud ironicky znějící motto společnosti Case Farms, které je uvedeno na domovské stránce: „Jádrem závazku kvality společnosti Case Farms je zajištění dobrých životních podmínek a zdraví našich kuřat.“

Příběhy, které se dějí v provozovnách Case Farms a jim podobných (viz statistika úmrtnosti) jsou důvodem, proč máme a neustále vyvíjíme další bezpečnostní normy. Agentury OSHA a NFPA reprezentují skupinu organizací, které studují klíčové záležitosti ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Normy, jež řeší danou problematiku, se budou i nadále vyvíjet. Nikdo není spokojen s úrovní bezpečnosti práce na pracovišti, protože ne každý je v bezpečí. Úsilí, které tyto a jiné agentury vynakládají pro zvýšení úrovně bezpečnosti na pracovišti, musí neustále pokračovat a musí být nekompromisně přijímáno a prosazováno.

Avšak s dodržováním bezpečnostních norem a pravidel nesmíte čekat, až se na vás zaměří agentury typu OSHA, NFPA apod. Začíná to u vchodových dveří vašeho podniku. Vy a vaši zaměstnanci si nastavujete normy pro zajištění vlastní bezpečnosti. Nikdo by neměl mít možnost stanovit vám bezpečnostní normu, jež je vyšší než ta, kterou požadujete, a žádná přísná prohlášení či obrovské pokuty nebudou moci zmírnit škody, pokud se vám tuto normu nepodaří splnit. Ř&Ú

Autor: Bob Vavra, Plant Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4
MSV Nitra 2019
2019-05-21 - 2019-05-24
Místo: Agrokomplex Nitra
Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI