Print

Jedna z cest, jak zajistit spolehlivý chod automatických převodovek = aplikace moderních ATF kapalin

-- 10.12.2018

New modern types of synthetic ATF (Automatic Transmission Fluids)

ANOTACE

Automatické převodovky (dále jen AP) jsou hnací agregáty, které se stále častěji využívají pro pohon osobních a lehkých užitkových automobilů. Pro přenos kroutícího momentu v trakčním systému (spalovací motor – převodovka) se v návaznosti na konstrukční provedení AP vyvíjejí a aplikují speciální typy moderních syntetických ATF (Automatic Transmission Fluid) kapalin, jež zajišťují dlouhodobě spolehlivou hydraulickou a převodovou funkci AP. Některé typy těchto kapalin jsou popsány v následujícím článku.

ABSTRACT

The Automatic Gearboxes (abbrev. AG) are drive equipments more and more used in passenger cars and light commercial vehicles. For the transmission of torsional moment in the tractive system (combustion engine – transmission box) the new modern types of synthetic ATF (Automatic Transmission Fluids) have been developed and applied depending on the AG construction. These fluids ensure in the long term a reliable hydraulic and trensmission function of AG. Some types of these fluids are described just in the following article. 

1. Úvod 

Jak již bylo uvedeno v [1], představují automatické, resp. samočinné převodovky (dále jen AP) významný pohonný agregát s plynulým přenosem krouticího momentu zajišťující komfortní a úsporný režim provozu vozidel. Právě AP se v trakčním systému kromě zajištění spolehlivého chodu převodových mechanismů významně podílí rovněž na ekonomickém (úspora energie pohonu) a ekologickém provozu vozidel (minimalizace emisí).

Je zřejmé, že v návaznosti na konstrukční provedení AP popsaná v [1] se vyvíjejí a aplikují speciální typy ATF, a to na bázi speciálních syntetických kapalin, jež obsahují moderní typy aditiv. Rozhodujícím faktorem kromě zajištění spolehlivého mazání ozubených převodů jsou rovněž třecí vlastnosti ATF podporující samočinnou, resp. robotickou funkci převodů s výsledným efektem plynule měnitelného krouticího momentu. V další části příspěvku budou znázorněny typické parametry ATF kapalin s jejich technickým doporučením pro jednotlivá konstrukční provedení AP. 

2. ATF kapaliny pro AP s hydraulickým násobičem momentu 

ATF kapaliny u takovýchto typů AP musejí zajistit jednak přenos krouticího momentu pomocí hydrodynamického násobiče momentu a jednak spolehlivé mazání převodového planetového ústrojí. Důležitou funkcí kapaliny je rovněž řídicí funkce spočívající v aktivaci spojek a brzd, jež jsou propojeny s planetovými převody a umožňují měnit převodové poměry, včetně změny smyslu otáčení. ATF kapaliny pro tyto AP prošly postupným technickým vývojem od kapalin na ropné minerální bázi známých jako kapaliny typu DEXRON IID, resp. DEXRON IIIE-G až po současné typy moderních syntetických kapalin odpovídajících specifikacím DEXRON III H, DEXRON VI a dalším testům a výkonovým požadavkům výrobců AP a trakčních agregátů automobilů. Typické parametry takovéto syntetické ATF kapaliny jsou uvedeny v tab. 1. Předností je velmi vysoký viskozitní index kapaliny minimalizující závislost změn kinematické viskozity na teplotě, výborné nízkoteplotní vlastnosti a velmi dobrá tepelná a oxidační stabilita zabraňující tvorbě úsad a naopak podporující prodloužené servisní intervaly. Zmíněný typ kapaliny vyhovuje náročným oxidačním testům (ZF 14C: 348 h / 170 oC, resp. TES 295: 600 h / 163 oC) s požadovanými limity změn kinematické viskozity, čísla kyselosti a vytvářených úsad. Kapalinu je možno použít jak u AP osobních a lehkých užitkových vozidel, tak i u těžkých užitkových vozidel. Pro názornost odpovídá např. výkonovým specifikacím požadavků výrobců převodovek:  

 • VOITH 55.6336, ZF TE-ML 04D, 09, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C
 • ALLISON C4, TES 295, TES 389
 • MAN 339 typ V-2, Z-2, Z-3, MB 236.6, 236.91
 • DEXRON III-H, JWS 3309, VW (TL 52162), MAZDA (M-III, M-V), PSA
 • TOYOTA T-IV, HYUNDAI, KIA, NISSAN (matic D, J, K) 

3. ATF kapaliny pro AP typu CVT s plynule měnitelným převodem  

Nároky na ATF vyvinuté a doporučované do převodovek CVT (Continuously Variable Transmissions – plynule měnitelné převody) opět vyplývají z konstrukčního řešení převodovky založeného na hnacím a hnaném rotačním elementu (variátor, viz obr. 1), jež jsou propojeny speciálním článkovým řetězem pohybujícím se příčně vůči zmíněným elementům v klínovém profilu [1]. Pro přenos krouticího momentu je využíván obvykle hydrodynamický násobič. Na kapaliny ATF pro CVT převodovky jsou tak kladeny mimořádné požadavky týkající se zesílených protioděrových, antikorozivních a protipěnivostních vlastností. Nezbytný je rovněž vysoký viskozitní index a výborné nízkoteplotní vlastnosti zajišťující bezvadnou funkci a tekutost kapaliny i v extrémně chladných podmínkách. Typické parametry jsou uvedeny v tab. 2. Formulace kapaliny splňuje náročné testovací procedury, pro názornost jsou uvedeny některé výkonové nároky a specifikace, jež splňuje zmíněná kapalina, v tab. 2:  

 • AUDI/VW TL 52180, G 052 180 (CVT), G 052 516 (CVT)
 • TOYOTA hybrid CVT, MB 236.2, BMW CVT
 • NISSAN CVT NS-1, NS-2, MITSUBISHI CVTF-J1
 • SUBARU (Lineartronic CVTF), HONDA Genuine CVT
 • HYUNDAI/KIA SP – CVT1, FORD hybrid CVT

4. ATF kapaliny pro robotické převodovky DSG/DCT s dvojitými spojkami

Na rozdíl od dříve uvedených AP se v tomto případě DSG/DCT (Double Clutch Transmission) převodovek (obr. 2) s dvojitými spojkami jedná zejména o mazání převodového ústrojí na bázi klasických ozubených kol s přímým ozubením a třecími synchrony, které jsou součástí zubových spojek kol [1]. Jelikož se v tomto případě jedná o vysokou četnost spínání a rozepínání spojek DSG, je nutno aplikovat ATF kapaliny s vysokým stupněm odolnosti vůči opotřebení, jež zajišťují dlouhodobě spolehlivé mazání a ochranu kompletního převodového ústrojí. V případě konstrukce s mokrými spojkami pak ještě kromě převodového mechanismu přibývají nároky i na zesílené hydraulické funkce ATF kapaliny. Tomu logicky odpovídá formulace ATF kapaliny na syntetickém základě, jenž je doplněn řadou moderních účinných aditiv. Technické parametry kapaliny ATF pro DCT převodovky jsou uvedeny v tab. 3, přidány jsou i typické výkonové specifikace, jež tato kapalina splňuje:  

 • AUDI, SEAT, VW, ŠKODA – VW TL 052 182, VW TL 052 529
 • BMW (83 22 2 148 578 / 579…)
 • FORD (M2C936A), MB 236.21
 • PSA (Peugeot/Citroen 9734.S2)
 • PORSCHE (ZF/PORSCHE oil)
 • VOLVO (1161838, 1161839)

5. Závěr 

Jak již bylo uvedeno v [1], většina závad AP vzniká v důsledku opotřebení převodovky při dlouhodobém exponovaném provozu přesahujícím 200 000 km. Je proto účelné pečlivě respektovat doporučení výrobce automobilu, která se týkají jak doporučeného typu ATF, tak servisních instrukcí ohledně doporučených servisních intervalů. V praxi se jeví dále velmi užitečné v rámci údržby a zajištění spolehlivého chodu AP obměnit kapalinu ATF, a to vždy kompletní náplň kapaliny (i v případě doporučení tzv. celoživotní náplně). Jedná se o to, že vlastní technické parametry fyzikálně chemické povahy se ani tak silně nemění, nicméně kapalina bývá kontaminována vlhkostí, nečistotami či kovovým otěrem, jež pak urychlují a zesilují další nadměrné opotřebení převodovky. 

Literatura

[1] Gamba, Josef. Samočinné převodovky osobních vozů v Evropě, komfort nebo úspora? TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2018, Kniha přednášek mezinárodní konference 2018. 

Recenzent: Švec Ondřej, DiS., Trifoservis Vladislav Marek, Čelákovice; osoba certifikovaná na funkci Technik diagnostik tribodiagnostik – Kategorie II

Autor: Pavel RŮŽIČKA, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha
Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI