Print

Jděte pod povrch, abyste monitorovali teplotu motoru

-- 16.07.2012

Dali jsme převinout motor a nyní, když je zpět v provozu, se stále hodně zahřívá. Konst rukce motoru je natolik teplá, že na ní neudržíme ruku. Je možné, že by servisní středisko převinulo motor nesprávně? Přihodilo se vám už něco podobného? Po instalaci nedávno převinutého motoru vám vaše údržbářská četa oznamuje, že se motor přehřívá. Ačkoli nebyla provedena žádná konstrukční změna a výsledky zkoušky vypadají dobře, už se chystáte volat servisnímu středisku s požadavkem na opakované převinutí motoru. Dříve než budete někam volat, měli byste sami pro sebe prozkoumat, zda se skutečně jedná o problém. Je totiž docela možné, že se motor vždy zahříval, dokonce i když byl v dobrém provozuschopném stavu. Je rovněž velmi málo pravděpodobné, že by to někdo někdy předtím kontroloval tak, že se dotýkal konstrukce motoru.

Nemůžete správně určovat podle teploty konstrukce motoru

Nelze totiž správně určit teplotu vinutí motoru pouze podle svých pocitů, když položíte ruku na konstrukci. Osvědčené metody a bezpečnostní předpisy nařizují, že teplota jakékoli části motoru by měla být kontrolována pomocí zařízení na měření teploty. Maximální teplotní klasifikace, stanovená dle třídy izolace, platí pro teplotu vinutí v nejteplejším místě uvnitř motoru. Všeobecně může být teplota konstrukce o 20 °C až 40 °C nižší (méně nebo více), a to v závislosti na konstrukci rámu a pláště.

Třída izolace

Třída izolace vinutí je určena maximální teplotou, které může vinutí odolat, dříve než dojde k jeho naprostému selhání. V současné době používá mnoho výrobců motorů systém třídy F. Většina servisních středisek aplikuje u všech převinutí systém třídy H. Předpokládáme-li teplotu okolí 40 °C, pak standardy NEMA (National Electrical Manufacturers Association – Národní asociace výrobců elektrických zařízení) MG 1 uvádějí, že při činiteli zatížení 1.0 je pro systém třídy F maximální přípustné zahřátí vinutí nad teplotu okolí o 105 °C. Je velmi důležité si uvědomit, že ačkoli systém izolace může být schopen odolat velmi vysokým teplotám, každých 10 °C celkového zvýšení teploty vinutí snižuje životnost izolace na polovinu.

Příklad

Ačkoli nám naše intuice říká pravý opak, konstrukce motoru může být poměrně teplá i v případě, že motor je v perfektním stavu. Pro náš příklad předpokládejme, že máme motor s vysokou účinností a s třídou izolace F a teplotou okolí 40 °C, který je provozován s navýšením teploty dle třídy B – tj. navýšení teploty vinutí o 80 °C. Při plném zatížení motoru to znamená, že celková teplota vinutí se pohybuje někde kolem 120 °C (80 °C + 40 °C), což je o dost nižší, než je stanovený limit pro izolaci třídy F. Pokud odhadujeme, že teplota konstrukce motoru je o 40 °C nižší než teplota vinutí (a to jsme hodně liberální), pak se teplota povrchu konstrukce bude pohybovat kolem 80 °C. Víme, že není mnoho lidí, kteří by dokázali po jakoukoli dobu udržet ruku na tak teplém povrchu konstrukce.

Kontrolujte ampéry

Nejlepší způsob, jak můžeme stanovit, zda motor běží, jak má, je ten, že kontrolujeme odběr proudu pomocí ampérmetru. Pokud je proud nižší nebo roven jmenovitému proudu uvedenému na štítku motoru, pak se motor pravděpodobně nepřehřívá, ledaže by systém větrání neposkytoval dostatečné množství chladicího vzduchu. Pokud je proud vyšší, než je uve-deno na štítku, pak není vyloučeno, že se motor příliš zahřívá. Přetížení, vysoké či nízké napětí, omezené větrání nebo vysoká teplota okolí patří mezi nejběžnější příčiny přehřívání motoru.

Starší motory

Obecně řečeno, staré motory dle NEMA s modelem konstrukce typu U se tolik nezahřívaly jako dnešní modely konstrukce typu T, dokonce i ty, které jsou klasifikovány jako vysoce účinné, a to zejména proto, že systémy izolace starších modelů spadaly do nižší teplotní klasifikace, např. do třídy A. Pokud je motor s modelem konstrukce typu U nahrazen motorem s modelem konstrukce typu T, může být pro nás velmi alarmující zjištění, jak vysoká je teplota během chodu motoru, třebaže ve skutečnosti má vyšší účinnost než staré motory s modelem konstrukce typu U.

Motory v nevýbušném provedení

V některých případech je velmi důležité udržovat poněkud nižší teplotu povrchu konstrukce motoru. U motorů v nevýbušném provedení musí být teplota povrchu konstrukce nižší, než je zápalná teplota nebezpečných látek v okolním prostředí. Některé z těchto motorů jsou vybaveny snímači teploty, které odstaví motory v případě, že teplota vinutí překročí určitou mez. V USA jsou v dokumentu UL stanoveny teploty založené na množství plynů, výparů či prachu přítomných v daném prostředí. Nicméně pro ostatní motory určené pro všeobecné použití není k dispozici žádná norma.

Závěr

Nejlepší způsob, jak stanovit, zda motor běží v rámci bezpečné provozní teploty, je monitorovat teplotu jeho vinutí pomocí snímačů teploty, jako jsou termostaty anebo odporové snímače teplot. Jak již bylo dříve zmíněno, můžete rovněž monitorovat proud, abyste si udělali základní představu, jak motor běží. Spoléhat se výhradně na teplotu povrchu konstrukce motoru nepředstavuje přesný a bezpečný způsob pro stanovení „bezpečné“ provozní teploty vinutí motoru.

Thomas H. Bishop je technický poradce v rámci asociace EASA (Electrical Apparatus Service Association - Asociace servisů elektrických zařízení), St. Louis, Mo.; 314- 993-2220 (tel.); 314-993-1269 (fax); www.easa.com; easainfo@easa.com. EASA je mezinárodní obchodní asociace sdružující více než 1 900 společností v 58 zemích světa, které prodávají a zabezpečují servis pro elektrická, elektronická a mechanická zařízení.

Autor: Thomas H. Bishop, PE, Electrical Apparatus Service Assn.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI