Print

Jak dosáhnout trvalých úspor tlakového vzduchu?

-- 28.06.2017

Tlakový vzduch je pro své bezkonkurenční vlastnosti široce používaný v průmyslu. Lze říci, že bez něj není myslitelná současná úroveň produktivity a pro některé výroby je tlakový vzduch zcela nenahraditelný. Možná právě pro jeho nenahraditelnost se přehlíží fakt, že tlakový vzduch je nejdražší energií v průmyslu.

Nedostatečnou pozornost, která se této oblasti věnuje, podporuje fakt, že správa tlakového vzduchu od výroby po spotřebu leží v kompetenci a zodpovědnosti ne jednoho, ale hned několika oddělení (energetika, údržba, správa budov). Pohled na tlakový vzduch pak často bývá zúžen pouze na fázi jeho výroby – tedy na kompresory. Přitom se zcela opomíjí stav distribuční soustavy a spotřebičů tlakového vzduchu. Distribuce a spotřeba se však v průběhu mnoha let používání živelně a radikálně mění – přidávají a odebírají se stroje a linky, prodlužují se potrubní trasy atd.  Zcela se zapomíná, že tlakový vzduch je systémové médium, kde vylepšení jedné části neznamená automatické vylepšení celku. Jen komplexní pohled je tím pravým klíčem k optimalizaci celého systému. Prvním krokem by mělo být zjištění skutečného stavu všech částí systému.

Monitorovací systém tlakového vzduchu

Platí pravidlo: „Pokud je třeba proces řídit, pak je nutné jej nejprve měřit.“ Proto by se optimalizace systému tlakového vzduchu měla opírat o reálná data z provozu. Základem je monitorovací systém, který zaznamenává parametry soustavy: elektrickou spotřebu kompresorů, průtok a tlak vzduchu na výstupu z kompresorovny a na hlavních větvích do hal.  Při periodickém záznamu po delší časový úsek lze snadno posoudit, jaký vliv mají jednotlivé změny v systému, porovnat, kolik stojí 1 m3 vzduchu nyní a kolik stál před rokem, reagovat okamžitě na nárůst ztrát netěsnostmi a zhodnotit, jakou úsporu přinesly preventivní kampaně. Příkladem monitorovacího systému tlakového vzduchu může být jednotka SONOAIR TIM ve spojení s průtokoměry SONOAIR a elektroměry SONOMEG.

Detekce netěsností tlakového vzduchu

Nezávislá měření potvrzují, že ve většině instalací uniká netěsnostmi 20–40 % tlakového vzduchu. Pravidelnou údržbou lze držet ztráty na úrovni 5–10 %. V současnosti se nejčastěji používají ultrazvukové detektory netěsností. Tento typ detektorů je velmi jednoduchý k ovládání, nevyžaduje žádné dodatečné provozní náplně (výdaje) a je velmi účinný. Netěsnost lze nalézt a přesně označit během okamžiku, a to při plném provozním hluku. Při výběru vhodného přístroje je důležité klást důraz na celkovou kvalitu přístroje, robustnost provedení a kvalitní ergonomii. Příkladem může být přístroj SONAPHONE se sondou L50.

Závěr

Data získaná monitorovacím systémem z reálného provozu poskytují komplexní obrázek o stavu celého systému a umožňují provést kvalifikované rozhodnutí vedoucí k optimalizaci systému a ke správnému nasměrování údržby na místa největších úniků (ztrát). Výsledkem je maximální úspora energie a snížení výrobních nákladů společnosti.

www.sonotec.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

PROMOTIC Semináře
2018-10-23 - 2018-10-23
Místo: Trnava
ÚDRŽBA 2018
2018-10-24 - 2018-10-25
Místo: Liblice
PROMOTIC Semináře
2018-10-24 - 2018-10-24
Místo: Praha
Školení pro uživatele kalibrátorů a kalibračního software Beamex
2018-10-30 - 2018-10-31
Místo: Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI