Print

Jak diagnostikovat poruchy ložisek

-- 09.03.2017

Ohledejte místo činu, jen tak naleznete základní příčiny poruch ložisek.

Běžné heslo, které se používá v průmyslové hantýrce, kdy stroj musí být neplánovaně odstaven, zní „Ložisko prostě selhalo“. I když rotující součást selže v tom smyslu, že už neumožňuje otáčivý pohyb, ve většině případů by bylo přesnější říct, že v provozování daného ložiska selhal lidský faktor. Slyšel jsem od různých odborníků, kteří se věnují problematice spolehlivosti zařízení, takové tvrzení, že ložiska neselhávají, nýbrž jsou svými provozovateli přímo „vražděna“. Během své více než čtyřicetileté praxe v prodeji, navrhování, instalování, pozorování a analyzování porouchaných ložisek jsem zjistil, že jim musím dát za pravdu. Lidé každý den nalézají nové a stále kreativnější způsoby, jak zlikvidovat ložiska, která provozují.

 Vzhledem k výše uvedeným faktům a v zájmu diskuse si nyní pojďme položit otázku: „Proč se ložiska vlastně opotřebovávají, blokují a zadírají?“ Aby bylo možné odpovědět, musíme pochopit, že i když zlepšení v oblasti nauky o materiálech a geometrie konstrukce ložisek nabízejí potenciální projektovanou nekonečnou životnost, rotující komponenty předčasně selhávají z různých příčin. Nalezení základní příčiny selhání lze přirovnat ke kriminalistické praxi ohledání místa činu (Crime Scene Investigation – CSI).

Předmět výzkumu selhávání ložisek zahrnuje poznatky z metalurgie, tribologie a provozního prostředí, stejně jako úvahy o aplikovaných zatíženích. V některých případech i jediná událost může vyvolat poruchu. Jindy musí nastat souhra několika složitých událostí a okolností, navíc podpořená chybným lidským rozhodnutím, drsným okolním prostředím, náročnými provozními podmínkami a nesprávně prováděnou údržbou, aby k takové příhodě vůbec došlo. Toto vše přispívá k předčasnému selhání. V konečném důsledku to vede ke katastrofální poruše rotující součásti nebo součásti pohybující se vratným pohybem a k dalšímu poškození souvisejících mechanismů. Vzhledem k vysokým nákladům na výrobní ztráty a kvůli časovým omezením, kterými jsou servisní oddělení determinována, realita přikazuje, aby byl proces řešení problémů maximálně zjednodušen a zúčelněn. Neověřený citát, který je přičítán Albertu Einsteinovi, nám říká: „Všechno by mělo být co nejjednodušší, ale ne jednodušší.“ Lze tedy tvrdit, že při stanovení základní příčiny selhání ložiska bude užitečný způsob myšlení.

Aby bylo možné správně určit důvod, proč ložisko selhalo, je zapotřebí, aby se tým lidí, který má na starost spolehlivost provozovaných zařízení, věnoval systematickému způsobu řešení problému. Analýza kořenových příčin poruch (Root Cause Failure Analysis – RCFA) je metoda řešení problémů sloužící k určení příčiny události a odseparování od účinků, jakož i k odfiltrování neslyšitelného šumu, který může zabránit týmu vyřešit daný problém a provádět nezbytná nápravná opatření. Vyhnout se hypotézám a předsudkům v průběhu procesu je někdy obtížné, ale naprosto nezbytné pro správné definování povahy problému. Tým musí jít do hloubky, klást otázky sobě i ostatním a přistupovat k výzvě s mentalitou kriminalistů a samozřejmě určovat, realizovat a dodržovat nápravná opatření a protiopatření.

Nezaměřujte se jen na to, co je očividné, ale pátrejte dál

Na první pohled se může zdát, že selhání ložiska může být způsobeno nedostatkem maziva. Ale taková odpověď je příliš zjednodušující a slouží jako pohodlná výmluva. Skutečné příčiny selhání ložiska mohou spočívat v tom, že mazivo nemělo správnou viskozitu, nebylo vhodným způsobem doplňováno anebo nebyly stanoveny správné intervaly doplňování.

Zřejmými účinky může být teplo, kouř, slyšitelný hluk a neplánované odstávky. Analytický šum v procesu řešení problémů je nadbytečný a bude bránit při určování základní příčiny a při provedení nápravných opatření. Neslyšitelný šum je vlastně vedlejší efekt. Jako příklady lze uvést stěžování si, nedostatečnou znalost interních předpisů a roztržitý způsob přemýšlení. V případě, že tým určený k řešení problémů se skutečně nenechá odradit a dál půjde až k podstatě, pak zjistí, že příčinou může být ve skutečnosti nedostatečné zaškolení pro oblast mazání a nastavení velmi liberální kultury v oblasti tribologie.

Pro zjednodušení si rozdělme příčiny selhání ložisek do šesti hlavních kategorií: únava materiálu, manipulace/instalace, provozní záležitosti, vlivy okolního prostředí, problematika mazání a vady. I když existuje celá plejáda častokrát matoucích pojmů používaných k popisu selhání ložisek a vizuálních efektů pozorovatelných na ložisku, bude diagnostikováno právě těchto šest typů poruch, které kategorizují typické závady, jež nastávají v průmyslových prostředích. Kategorizace není absolutní, je použita pouze v zájmu řešení problémů.

Autor: Richard R. Knotek, Motion Industries


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Technical Computing Camp 2018
2018-09-06 - 2018-09-07
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-18 - 2018-09-18
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-19 - 2018-09-19
Místo: Olomouc
PROMOTIC SCADA + eWON flexy workshop
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Hotel Absolutum Boutique Hotel, Praha
MSV Tour 2018
2018-10-01 - 2018-10-04
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI