Print

Hlídejte si ztráty páry v odlučovačích kondenzátu

-- 06.06.2009

l,Dnes, v dobách ekonomického neklidu, je mnoho pozornosti věnováno procesu řízení aktiv („asset management“). Finanční plánovači se otřesou hrůzou vždy, když zazvoní telefon, protože vědí, že další zákazník právě přezkoumal finanční výsledovku a přemýšlí o tom, jak „zastavit krvácení“. Totéž platí pro manažery, kteří se angažují v oblasti energie a údržby, když se začnou přezkoumávat provozní náklady závodu s cílem přesně lokalizovat ztráty energie a ztráty na efektivitě. Nehledě na nedávný pád cen energie z historických výšin (který mnozí považují za dočasný), nemohou si manažeři dovolit nevěnovat pozornost efektivitě hospodaření s energií.

Suroviny a energie tvoří až 70 % zpracovatelských nákladů v takových oborech, jakým je výroba chemikálií ve velkém, a jedním z největších spotřebitelů energie vůbec je výroba páry. Výzkumy ukazují, že zapracování („odfouknutí“) jednoho odlučovače kondenzátu může stát více než 700 USD za měsíc. Vynásobte tuto ztrátu stovkami, nebo dokonce tisícovkami odlučovačů kondenzátu v typickém podniku a ceny se mohou ještě stupňovat. Navíc je fakt, že otevřené odlučovače kondenzátu mohou mít ke všemu negativní vliv na kvalitu konečného produktu.

Řízení aktiv zaměřit na páru, aby se zabránilo plýtvání

Manažeři zaměření na energii a údržbu si začínají všímat metody řízení zvané Steam asset management (SAM), protože tito pracovníci vyhodnocují parní systémy a snaží se zastavit ztráty, k nimž dochází v důsledku závad odlučovačů kondenzátu. Metodika SAM je založena na principu zvaném „trap active“. Být „trap active“ znamená soustavně sledovat, opravovat a vyměňovat vadná zařízení, což rovněž vyžaduje rutinní údržbu všeho zařízení, které souvisí s párou (steam assets).

Greg White, specialista DuPont na odlučovače kondenzátu, zná hodnotu, jakou dodržování principu „trap active“ přináší. „Obhospodařujeme celkem 1 000 odlučovačů, které jsou zařazeny do šesti tras. Každou z nich pečlivě ověřujeme dvakrát za rok. Přínos této snahy je zřejmý, protože efektivní parní systém pomáhá vyrábět kvalitní produkt a minimalizuje neplánované odstávky,“ řekl. Požadavek realizace metody „trap active“ je hozenou rukavicí, protože údržbářský personál má i tak dost úkolů a není vyloučeno, že nebude mít dostatečné technické znalosti nebo zdroje potřebné ke zjišťování poruch zařízení a k včasné reakci na zjištěná fakta. Naštěstí je k dispozici technologie, která pomáhá při diagnostice poruch odlučovačů i při sběru a šíření dat v reálném čase.

Nástroje sběru dat

Nyní jsou k dispozici bezdrátové přístroje, pracující na vysokofrekvenční bázi, které nejenže umožňují odhadnout situaci na základě monitoringu provozního chování odlučovačů, ale rovněž umožňují manažerům závodu, manažerům společnosti i supervizorům údržby zastavit plýtvání v nákladech na energii a lépe rozdělit pracovní síly. Vysílač se obvykle montuje externě, aby monitoroval provoz odlučovače, zjišťoval kolísání průtoku a odchylky v teplotě. Tyto indikátory se používají ke zjištění toho, zda odlučovač neselhal v otevřeném či zavřeném stavu. Vysílač pak přenese signál do přijímače, který data přeloží a uloží v čitelném formátu.

Uživatelé mají přístup k datům z kteréhokoli počítače v síti nebo z kteréhokoli místa mimo areál závodu pomocí internetu. Vstupní přijímač může být naprogramován, aby signalizoval alarm na základě poruchy odlučovače umístěného na důležitém zařízení, a tento alarm může být přímo integrován do automatizovaného systému budovy nebo do digitálního řídicího systému. Manuální kontroly odlučovačů umožňují vyhodnocení jen v určitém okamžiku. Bezdrátový monitoring umožňuje plynulý monitoring odlučovače v každém okamžiku a zaručuje 100% účinnost parního systému, což se považuje za „nejlepší praxi“.

Druhý nejlepší přístup je založen na použití ručních zařízení, která mohou zjistit stav odlučovače a zjištěná data pak uložit tak, aby bylo snadné je stáhnout a vyhledat. Tento „skoro okamžitý“ přístup umožní dosáhnout účinnosti parního systému na úrovní 95 %. Tradiční sledování teploty a „naslouchání“ takovým zařízením, jako je ultrazvukový stetoskop, je levnější alternativou, ale není tak spolehlivé. Použití těchto metod stále vyžaduje zásahy vycvičeného personálu, který může poslouchat zvuk a určit, zda odlučovač propouští páru (profukuje), prosakuje, anebo funguje správně. Nehledě na použitou diagnostiku, rozhodujícím krokem při realizaci SAM je přístup ke shromážděným datům a jednání podle nich.

Přenos dat do praxe

„Správa dat“ je nejdůležitějším krokem v řízení metodou SAM. Přesun dat získaných průzkumem odlučovače z papíru do praxe je problém, který James Kirkland, specialista na mechanickou integritu od firmy Rohm and Haas, ochotně akceptoval. „Náš podnik provádí každoroční průzkum odlučovačů pomocí důvěryhodné lokální firmy, ale po provedení oprav a výměn odlučovačů kondenzátu už toho nebylo moc, co bychom mohli s daty dělat,“ upozornill Kirkland.

Pomocí internetového softwaru mohl Kirkland stáhnout data získaná při průzkumu odlučovačů do databáze a sestavit zprávy, které ukázaly, jak velké byly ztráty na páře, palivu a financích od posledního průzkumu. Tento software mu umožnil porovnat účinnost využívání energie s integrací informací v reálném čase, což mu dovolilo vydávat zprávy pro rutinní údržbu a pro rozhodování o prioritě pracovních příkazů. Nyní může Kirkland zjišťovat trendy provozního chování od loňského k letošnímu roku, a to podle budov, bloků, pracovišť a regionů.

Jiným cenným aspektem softwaru je to, že obsahuje zabudované vzorce pro výpočet emisí skleníkových plynů (při použití metodiky schválené Spojenými národy) a pro výpočet bilance oxidu uhličitého, což jsou hodnoty potřebné pro celosvětové obchodování s povolenkami na CO2. „Mým cílem je pokračovat ve snižování ztrát energie, což pomůže udržet konkurenceschopnost naší společnosti a umožní hladký chod našeho výrobního procesu. Management zaměřený na páru není pouze pojem, nýbrž nejlepší praktická metoda v dané třídě, kterou jsme zavedli,“ řekl Kirkland.

Informace o autorovi

Kerry Philips pracuje jako manažer u Armstrong International Smart Services Group v Three Rivers.

Autor: Kerry Philips, Armstrong International Smart Services Group


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24 - 2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti
Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI