Print

Hledání univerzálního řešení je utopií

-- 16.06.2010

Při výběru čerpadel se nabízí řada důležitých otázek, jako například složitost montáže, náročnost instalace a údržby nebo dosahovaná výkonnost. Mnoho uživatelů však hledí také na specifické otázky, jestli například vybrané čerpadlo dodržuje směrnici ATEX nebo zda jsou vhodná pro užití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Vždyť jak již vyplývá z námi shromážděných dat, velká část zařízení užívaných v současnosti jsou přístroje určené přímo pro průmyslové aplikace, nejde tedy o univerzální čerpadla.

Uživatelé čerpadel v průmyslových podnicích berou v potaz při výběru čerpadel zejména jednoduchost, design produktu, jeho snadnou údržbu a servis. V případě některých odvětví jsou pak stále důležitějšími faktory již zmíněná osvědčení typu ATEX ExII (pro provoz s nebezpečím výbuchu), splnění přísných hygienických standardů a míra znečištění, dojde-li v důsledku poruchy k selhání čerpaného média, což platí právě pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Kromě toho rozšiřuje potravinářský průmysl své požadavky kladené na čerpadla o odolnost vůči čisticím prostředkům. Samozřejmě lze leckdy očekávat také další řadu specifických vlastností, jako je možnost zařazení do nepřetržitého provozu, odolnost vůči znečištění ropou, schopnost odolávat vysokým teplotám nebo používaným látkám (například všem druhům lihovin). V případě dávkovacích (membránových) čerpadel poukazují uživatelé na nezávislost tlaku a viskozity kapaliny. Častokrát bylo také zmíněno kritérium odolnosti vůči oděru, kritérium snadného a bezporuchového náběhu čerpadla a možnosti regulace a řízení výkonnosti.

Energetická účinnost

I když celkově panuje trend, že energetické účinnosti nebývá při výběru čerpadla věnována patřičná důležitost, průzkum názorně ukázal, že v době, která hledí zejména směrem k úsporám, není ani na našem trhu tento faktor naprosto ignorován (mezi respondenty jde dokonce o faktor klíčový). Spotřeba energie nezávisí jenom na druhu použitého čerpadla, ale také na konfiguraci celého čerpacího systému a jeho užívání. Stojí za zmínku, že v současné době spotřebují užívané čerpací systémy asi 20 % veškeré elektrické energie – z toho navíc 25–50 % energie je spotřebováno právě v průmyslových čerpacích systémech. A možná nejpodstatnější statistika: můžete ušetřit 30–50 % elektrické energie díky změnám stávajících čerpacích systémů. Při projektování systémů je důležité hledět právě na možné úspory díky správnému výběru nejvhodnějšího zařízení. V době omezené produkce je navíc mnohdy zajímavou variantou instalace zařízení zvládajícího menší výkon produkce (ovšem za odpovídající úspory na vstupech), kdy v případě zvyšujících se požadavků je levnější variantou dodatečná instalace dalšího zařízení.

Můžete zvolit čerpadlo s nejvyšší účinností, ale to může znamenat pouze úsporu nákladů za pořízení, ale exponenciálně vzroste položka za náklady po dobu, kdy jej vlastníme. Analýza nákladů po dobu celého životního cyklu je v tomto případě nejlepším způsobem pro volbu adekvátního řešení. Právě zde možná odhalíte,že je lepší aplikovat na určený provoz dvě nebo i více malých čerpadel než jedno velké. Díky možnosti souběžného provozu pak můžete využívat pouze kapacitu, která je potřeba.

Na ekonomický provoz čerpadel má vliv také jejich řádné užívání v souladu se zásadami provozu, jež stanovuje výrobce. Některé údaje vyplývající z ohlasů z průmyslové praxe naznačují, že až 80 % selhání je způsobeno poškozeným těsněním. Jistou výhodu má v tomto případě užití magnetických čerpadel, přičemž tato se užívají také v aplikacích, které vyžadují ochranu čerpaného média před kontaktem se vzduchem.

Projektování a provozování čerpadel

Projektování a konstrukce průmyslových zařízení s užitím různých druhů čerpadel je poměrně zajímavou výzvou. V této fázi je potřeba vzít v úvahu mnoho parametrů – od těch, které souvisejí s přenosovým médiem, přes předpokládanou teplotu (včetně okolí) až po zvláštní požadavky, například hladké proudění v potrubích (hlavně v zařízeních určených pro farmaceutický průmysl). Při provozu je také značně důležité, aby čerpadlo mělo co nejmenší vliv na samotné čerpané médium. V potravinářském průmyslu pak jedním z kritérií bude snadnost čištění zařízení. V některých případech (čerpání vody) je důležité také užití samonasávacích (self-priming) čerpadel, která při své práci mohou být na nějakou dobu bez čerpaného média. V případě, že pro tyto aplikace použijeme nevhodné čerpadlo, může rychle dojít k jeho poškození.

Pro samotné užívání čerpadel je na trhu řada zajímavých pomocných systémů, jež usnadňují řádnou údržbu a provoz čerpadel. Příkladem může být systém vyvinutý výrobcem čerpadel, společností Grundfos – CR Monitor. Díky možnosti monitorování v režimu 24 / 7 a rovněž díky dohledu nad kritickými parametry v procesu je tento inteligentní monitor schopen předpovědět selhání čerpadla dlouho před tím, než k němu dojde. Systém včasného varování umožňuje opravit všechny neefektivní komponenty, než nastane nějaký problém, a snižuje tak neočekávané a hlavně nákladné prostoje na minimum. Na druhé straně to má také za následek zvýšení produkce a v neposlední řadě umožňuje Monitor CR také průběžnou optimalizaci provozu čerpadel, pokud jde o spotřebu energie.

Nákup čerpadla

V rámci naší ankety jsme se zeptali, zda jsou na trhu čerpadla, která by respondenti chtěli mít ve své provozovně, ale z nějakého důvodu je stále nemají. Tento problém se již od počátku jevil jako velice nepravděpodobný, jelikož pokud si uživatel najde odpovídající výrobek, neváhá jej zakoupit. Je zřejmé, že čerpadla pracují v podnicích v rámci velmi citlivých aplikací. Čas na nějaké úspory nebo čekání na „lepší časy“ proto postrádá hospodářské odůvodnění. V jednom z projevů dokonce zaznělo, že respondent neustále hledá lepší řešení, nebo se alespoň snaží stávající zlepšit na základě měnícího se procesu (nové výrobky, nové projekty atd.). Společnost, dle jeho slov, nyní zavedla bezkonkurenčně nejlepší řešení, které je na trhu k dispozici. Pokud by tomu tak bylo, je to vynikající zpráva pro všechny ostatní uživatele. Existujeli varianta čerpadel, která splňují všechny požadavky na kvalitu, bezpečnost a další důležitá kritéria, jde o naprosto skvělou investici, ale… Jak již bylo zmíněno, univerzální řešení pro oblast průmyslového užití čerpadel bychom hledali jen těžko. Ač může být dané řešení pro našeho respondenta opravdu nejlepším řešením, které je momentálně schopen za daných podmínek realizovat, podmínky pro dalšího uživatele již zřejmě nikdy nebudou stejné.

Bez ohledu na odvětví zastoupené dotazovaným se potvrdilo vysoké hodnocení možnosti volby při výběru potřebného řešení. Nicméně v některých případech se objevila zmínka, že prakticky všechny výrobce postihuje problém příliš dlouhé prodlevy od objednávky k její výsledné realizaci. Když pak není potřebné čerpadlo k dispozici v okamžiku požadavku, řada uživatelů sahá k náhradnímu řešení.

Prodejem to u vyspělých dodavatelů nekončí

Někdy však můžeme slyšet i negativní reakce dodavatelů, kteří si stěžují, že mnoho uživatelů dělá zásadní chyby při instalaci a neřídí se doporučením pro bezproblémový provoz. Dodavatelé tak zdůrazňují, že nejsou pouze prodejci, ale vždy také ochotně poradí či poskytnou možnost rozšíření vzdělání pro oblast užívání čerpadel. Zároveň upozorňují, že také jejich doprovodné služby jsou zárukou spolehlivosti, eventuálně mohou být nápomocni v případě nějakého selhání v rámci jednoduchých procesů regenerace nebo při dodání náhradních dílů.

Průzkumem trhu čerpadel pro průmyslové aplikace byly odhaleny rostoucí požadavky ze strany uži-vatelů. V praxi je k dispozici téměř každý výrobek nabízený na světě. Rostoucímu zájmu se těší čerpadla, která se dají přímo výrobcem opatřit elektronickými řídicími systémy. Trh čerpadel všech typů a druhů je veliký a výrobci/dodavatelé se tak musejí přizpůsobit náročnosti požadavků, a tak mnohdy přispívají vysokým standardem doprovodných služeb. Pokud sami nemáte dostatečné zkušenosti s projektováním čerpadlových stanic, konkurenčním kritériem je zejména cena. Z tohoto důvodu se bohužel na trhu našlo místo i pro takové společnosti, které nabízejí produkty nižší kvality, ale ne vždy za nižší cenu. V průmyslových aplikacích jsou však nyní kladeny vysoké nároky na provozní parametry čerpadel, což s sebou navíc nese vysoké provozní náklady. V praxi se pak stávají tyto „levnější“ produkty pro konečné uživatele příliš drahé – ne vždy totiž musí totiž splnit deklarované provozní výkonnosti, čímž dochází k nepatřičným ztrátám.

Rozšířenost užívání různých druhů čerpadel


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha
Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI