Print

Environmentální aspekty v problematice mazání

-- 30.11.2015

Kapaliny a těsnicí systémy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, nabízejí novou perspektivu.

Vývoj biologicky odbouratelných motorových olejů, hydraulických olejů a jiných maziv poskytuje bezpečnější alternativu tradičních kapalin, a to zejména v ekologicky citlivých oblastech.

Aby se například zmírnily náklady související s odstraňováním ropných skvrn, mnoho společností podnikajících na pobřeží či na volném moři užívá anebo uvažuje o použití aplikace ekologicky bezpečnějších výrobků. Tyto druhy hydraulických kapalin mohou ochránit uživatele před náklady na vyčištění, před prostoji i před možnými pokutami.

Ačkoli výměna všech tradičních hydraulických kapalin za bio kapaliny není pravděpodobná, můžeme v současné době sledovat nárůst jejich používání. Výběru správného produktu pro konkrétní aplikaci musí být věnována náležitá péče a rovněž je nutno zajistit, aby tyto výrobky splňovaly stejnou normu výkonu jako tradiční kapaliny.

Provozovatelé zařízení mohou dávat přednost biologicky odbouratelným hydraulickým kapalinám a výrobci kapalin splňují tyto požadavky tím, že vyvíjejí nové kapaliny a preparáty založené na nízké toxicitě. I když je to důležité, za klíčové je nutno považovat též schopnost výrobců hydraulických komponent a systémů zajistit, aby výrobky, které poskytují, byly použitelné a kompatibilní s danými kapalinami a odpovídaly požadavkům koncového uživatele.

Neméně důležitý je výcvik těch, kteří projektují hydraulické systémy, a spolupráce mezi výrobci těsnění a kapalin, tak aby bylo dosaženo maximální možné účinnosti celého systému.

Složitá chemická struktura

Hydraulické kapaliny a materiály používané k výrobě těsnění si jsou podobné v tom, že jsou velmi komplexní a variabilní v souvislosti s jejich chemickým složením. Už nikdy od výrobců neuslyšíte, že chemické složení jejich produktu je totožné s chemickým složením jiného dodavatele, a tato informace by již dodavatelem zařízení nikdy neměla být brána jako samozřejmost.

V rámci velmi známé skupiny materiálů nazývaných NBR (nitril-butadienový kaučuk) existují tisíce různých chemických složení, která byla odlišně smíchána z celé řady důvodů. Tyto důvody se mohou vztahovat k požadovaným materiálovým schopnostem, jako je např. teplotní nebo chemická odolnost, mohou se týkat výrobních postupů, např. technologie vstřikování či doby vytvrzení, a zcela jistě jsou ovlivněny náklady na výrobu.

Vezmeme-li libovolný nitril-butadienový kaučuk o tvrdosti od jedné společnosti a budeme předpokládat, že bude mít stejné vlastnosti jako nitril-butadienový kaučuk o tvrdosti 70 od jiné společnosti, dopustíme se chyby, která může vést k vážným následkům v rámci naší aplikace. To samé platí i pro hydraulické kapaliny.

Hydraulické kapaliny šetrné k životnímu prostředí, stejně jako všechny ostatní hydraulické kapaliny, vykazují značné rozdíly v chemickém složení, a to nejen při výběru a míchání základní suroviny, ale také v souvislosti s různými přísadami, jež mohou být zvoleny, aby zajišťovaly dosažení požadovaných vlastností.

Přibližně kolem tuctu přídavných látek je považováno za patentovaný výrobek a z větší části budou tyto receptury udržovány v tajnosti tak dlouho, dokud není ukončeno povinné testování a nejsou splněny požadavky na výkonnost daného produktu.

Spolupráce je klíčem k dosažení maximální účinnosti

Zákazníci, kteří se obracejí na své dodavatele s prosbou o doručení aplikace, v rámci které vyžadují biologicky odbouratelnou kapalinu, zjišťují, že k tomu dochází proto, že koncový zákazník specifikoval konkrétní kapalinu. Z tohoto scénáře je patrné, že dodavatelé by měli spolupracovat se svými zákazníky ve snaze určit příslušný materiál těsnění v závislosti na typu použité kapaliny.

Kromě práce se zákazníkem by dodavatelé měli rovněž spolupracovat s výrobci kapalin, aby obě strany pochopily, jak těsnění reaguje na jejich kapaliny a obráceně. Tento proaktivní přístup řeší výzvy na obou koncích dodavatelského řetězce.

Je velmi důležité, aby hydraulické kapaliny přenášely pracovní výkon efektivně a ekonomicky. Tekutiny se špatnými mazacími vlastnostmi je obvykle možné použít v případě, že je proveden správný výběr materiálu, z něhož je vyrobeno těsnění. Nadměrné hromadění tepla v důsledku špatného mazání bude mít za následek opotřebení těsnění a poškození daného technického zařízení.

Mazací systémy v mořském prostředí

Ačkoli nároky na mazací systémy stále stoupají, přesto může dojít k náhodnému úniku kapalin. Zvýšené provozní teploty, tlaky a pracovní cykly zkracují životnost komponent v daném tlakovém okruhu.

Nejlepším přístupem k ochraně životního prostředí, zařízení a provozu je aplikace těch nejlepších těsnicích materiálů specificky upravených pro danou aplikaci, čímž je možné předejít únikům a rozlití.

Pravidelná údržba má rovněž zásadní význam. Kvalitní preventivní program údržby přispívá ke zvýšení produktivity, protože zařízení je využíváno větší měrou. Dochází ke snižování nákladů, jelikož je dán větší prostor údržbě prováděné v dílně, a proto ubývá havarijních stavů přímo v provoze. Díky tomu dochází ke snížení četnosti prostojů zařízení, včetně příslušných bezpečnostních rizik, zvýší se životnost zařízení a minimalizují se náklady na pokuty a vyčištění.

Průzkum a těžba ropy a zemního plynu

Jedna z největších aplikací pro biologicky odbouratelné kapaliny se nachází v odvětví průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Dodavatelé průmyslových kapalin reagovali zavedením nových, ekologicky nezávadných a biologicky odbouratelných netoxických kapalin s různým chemickým složením. To, co je zapotřebí, není pouze vhodný způsob těsnění, které odolává dané kapalině, ale je nutné čelit i všem ostatním náročným požadavkům a podmínkám, k nimž jistě patří slaná voda, bouře, přílivy, silný mráz atd.

V kritických operacích musejí být tyto systémy v nepřetržitém provozu. Jakýkoli výpadek je velmi nákladný. Výrobci těsnicí techniky reagovali na tento trend a zajistili, aby jejich těsnění byla schopna přiměřeným způsobem interagovat s těmito novými, ekologičtějšími kapalinami, které mnohdy nemají nejlepší mazací vlastnosti.

V těžbě ropy a zemního plynu je i nadále složitá situace vzhledem k ekonomickým okolnostem, které toto odvětví nutí k vyšším provozním tlakům, teplotám a pracovním cyklům, což samozřejmě vede k účinnějšímu provozování, jenže těsnění a maziva jsou tím vystavena většímu namáhání.

Navíc všichni ti, kteří projektují, sestavují nebo používají hydraulické systémy, musejí brát v potaz vládní předpisy zaměřené na ochranu životního prostředí. Shrneme-li si to, je nám jasné, že se musíme řídit vládními předpisy, porozumět problematice celého těsnicího systému, shromáždit všechny požadavky zákazníků a správně vyhodnotit danou aplikaci. Chceme-li dosáhnout maximální přidané hodnoty produktů, je zapotřebí, aby byla navázána úzká spolupráce mezi dodavatelem těsnění a aplikačními inženýry daného zákazníka.

Ochrana životního prostředí díky použití lepších systémů těsnění

Používání biologicky odbouratelných hydraulických kapalin přináší celou řadu výhod, ale nejdůležitějším faktorem je, že takto lze zabránit kontaminaci půdy a podzemní vody znečišťujícími látkami.

Dodavatelé těsnicích materiálů a výrobci hydraulického zařízení musejí perfektně znát požadavky kladené na chemickou kompatibilitu a zkušební metody. Spolupráce s dodavateli materiálů, kteří chápou tyto výzvy a kteří jsou schopni provést řádné testování, aby zajistili kompatibilitu, je nezbytně nutná pro hladký přechod k novým systémům těsnění. Kromě kompatibility by dodavatelé měli rovněž vědět, jak rozšířit výhody standardních kapalin na bázi uhlovodíku, jako je například delší provozní životnost těsnění, nižší tření, snížení spotřeby energie, zdokonalení těsnicí techniky a poskytování celkové hodnoty vlastnictví. Ř&Ú

Joe Savina je aplikační inženýr těsnicích systémů ve společnosti Trelleborg Sealing Solutions. (www.tss.trelleborg.com)

Autor: Joe Savina, Trelleborg Sealing Solutions


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Konference DOCURIDE 2019 „Nejlepší mix pro Váš úspěch"
2019-10-03 - 2019-10-03
Místo: Hotel Park Holiday, Praha
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI