Print

Elektrodokumentace 21. Století

-- 16.07.2012

V posledních letech se u důležitých technologických nebo energet ických zař ízení zavádí databázová správa dokumentace. Zatímco ve stavební nebo strojní dokumentaci se prosazují systémy s 3D modely, u dokumentace elektro a MaR se zůstává u 2D zobrazení. U tohoto zobrazení jsou však nově aplikovány vyhledávající a navigační funkce, známé z prostředí internetu. Tyto tzv. navigační funkce usnadňují a urychlují vyhledávání obvodových souvislostí, a to jak mezi jednotlivými schématy zapojení, tak  i mezi dispozičními sestavami a případně i mezi technologickými a hydraulickými schématy.

Servisní technik se tak pomocí několika kliknutí z jednopólového nebo z P&I schématu  dostane do detailního schématu zapojení a získá požadovanou informaci – co hledaný přístroj ovládá, kde se fyzicky nachází, jakého je typu a jakých je technických parametrů. Vzhledem k tomu, že schémata jsou vytvářena přednostně ve formátu A3, může si technik potřebné podklady pro práci na zařízení vytisknout ve formátu A4 v poměrně čitelné stavu.

Aby byla všechna data snadno dostupná, je zapotřebí mít k dispozici tzv. databázové zpracování projektu. K tomu může uživatel dojít dvojí cestou. Tou první je zpracování nového projektu. Druhá cesta se nabízí při celkové digitalizaci dokumentace skutečného provedení. Tato digitalizace ve své podstatě obnáší databázové překreslení celkové elektro-dokumentace. Obě t y to cesty mají své výhody i nevýhody. Zatímco projektant kreslí obvodovou dokumentaci tzv. technologickým pohledem, digitalizační technik může obvody kreslit, z hlediska koncového uživatele, přehlednějším – funkčním pohledem. Podívejme se nyní, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma způsoby vytváření elektro-dokumentace.

Technologický pohled

Technologický pohled je zaměřen na montážní sestavování jednotlivých (technologických) částí projektu. Tzn. v určité části projektu je například nakresleno vnitřní osazení a zapojení rozvaděče a jeho svorkovnice. V druhé části projektu např. ovládací panel se svou svorkovnicí. Propojovací kabelové obvody jsou pak zakresleny ve zjednodušené formě současně na výkresech zařízení nebo na dalších výkresech. Vyhledávání v takovéto dokumentaci vzhledem k potřebě mít k dispozici všechny související dokumenty k hledaným obvodům je poměrně zdlouhavé a časově náročné.

Funkční pohled

Funkční pohled je vytvářen tak, aby bylo na prvý pohled zřejmé, které prvky se podílejí na ovládání konkrétních přístrojů. V horní a dolní části výkresu jsou vedeny napájecí obvody a jednotlivé svislé větve ovládacích obvodů pak prochází i přes několik rozvaděčů, svorkovnic, propojovacích kabelů až k ovládanému přístroji a napájecímu obvodu. Kreslí se tzv. rozloženým způsobem a v každé větvi jsou zakresleny jen ty kontakty spínačů, které daný prvek ovládají. Každý takto rozložený prvek má v projektu svoji sestavu, ze které je patrné obsazení jednotlivých svorek přístroje. Je prioritní snahou tohoto kreslení, aby se na jednom výkrese nacházely jak silová část obvodů, tak i související ovládací obvody.

Na první pohled je tedy vidět, že funkční kreslení elektrických obvodů je pro servisní techniky čitelnější, zatímco technologické kreslení obvodů lépe vyhovuje montážním účelům. Společnost Technodat Elektro, s.r.o. se digitalizačními pracemi pomocí databázových elektro CAE systémů úspěšně zabývá již několik let. Jejími zákazníky jsou jak významní provozovatelé energetických, tak i technologických zařízení. Podle přání zákazníka, druhu zařízení a stavu výchozí dokumentace se provádí analýza vhodného elektro CAE nástroje k nejsnazší cesté k dosažení kvalitativně vyšší elektronické dokumentace.

Vedle klasických systémů řady ELCAD, RUPLAN a AUCOPLAN se v poslední době prosazuje i nová SQL platforma Engineering Base. Ta umožňuje i lehčí formu digitalizace, která obsahuje načtení graf ických výkresů ve formátu DWG a jejich následné databázové propojení s projektovou strukturu a dodatečné vytvoření související přístrojové databáze. Na závěr je nutné podotknout, že vedle elektronické dokumentace musí být u provozovaného zařízení k dispozici alespoň jeden výtisk korektní papírové dokumentace. Nicméně pokud je na serveru k dispozici kvalitní databázová dokumentace její vytisknutí a případná aktualizace by neměla představovat organizační problém.

Více informací o problematice databázové digitalizaci elektro a MaR dokumentace je možné získat na webových stránkách www.technodat.cz/technodat-elektro nebo přímo na adrese: elektro@technodat.cz

 

 

Autor: Ing. Zdeněk Potměšil, Technodat Elektro, s.r.o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI