Print

Digitalizace na cestě

-- 07.12.2018

Digitalizace sama o sobě nestačí k dosažení skutečného masového zákaznického přizpůsobení jednotlivých výrobků a dosažení výroby s velikostí série jednoho kusu. Rovněž jsou zapotřebí inovativní přístupy v mechanice a technologii pohonů. Právě tyto mechatronické inovace vytvářejí jádro nového inteligentního dopravního systému, jehož revoluční design umožňuje realizaci adaptivních výrobních systémů a slibuje novou éru v pružné a efektivní výrobě. 

Digitalizace na cestě

Průmyslové společnosti neustále hledají řešení, která urychlují výrobu nových výrobků a zvyšují jejich konkurenceschopnost na světových trzích. Základem této výzvy je nalezení způsobu, jak maximalizovat celkovou efektivitu zařízení (OEE) a produktivitu, a to i v případě, že hromadně vyrábějí velmi malé série i o velikosti jednoho kusu. „Velmi diskutované téma digitalizace založené zejména na komunikačních technologiích a softwaru má příliš úzké zaměření,“ uvádí Robert Kickinger, manažer mechatronických technologií společnosti B&R. Požadavky, které jsou nově generovány, vyzývají k radikálně jinému myšlení ve způsobu, jakým jsou produkty přepravovány uvnitř strojů a výrobních systémů, a společnost B&R tuto výzvu hrdě přijala. S uvedením inteligentního dopravního systému ACOPOStrak na trh přináší B&R v oblasti koncepce strojů nové revoluční řešení.

Výhybka maximalizuje OEE

Takže co dělá inteligentní dopravní systém tak jedinečně vhodným pro automatizaci adaptivních procesů? „Výhybka je doslova stěžejní součástí systému,“ vysvětluje Kickinger. „Je 100% elektromagnetická, a proto se jí zcela vyhýbá opotřebení.“ Jako připojovací pruh na dálnici umožňuje výhybka systému ACOPOStrak rozdělovat a slučovat toky výrobků. „Jak slučování, tak i rozdělování navíc funguje v plné rychlosti a bez kompromisů v produktivitě,“ zdůrazňuje. Sériově vyráběné předměty, jako jsou lahvové nápoje, lze individuálně seskupit do běžných balení po šesti kusech, kde každá lahev obsahuje jinou příchuť, a to bez jakýchkoli změn v hardwaru. Výhybky také umožňují, aby byl vadný výrobek vyřazen ihned, jakmile je identifikován, a nikoli aby pokračoval až na konec linky, jak je tomu u konvenčních systémů. To má samozřejmě pozitivní vliv na celkovou produktivitu.

Paralelní zpracování

ACOPOStrak se svými výhybkami také přidává novou dimenzi flexibility pro provádění paralelního zpracování. Tok produktů lze rozdělit, následně současně projít několika zpracujícími stanicemi a poté toky sloučit opět do jednoho proudu. Tímto způsobem již není rychlost výroby limitována stanicí s nejpomalejším časem zpracování. „Koncový zákazník tak může zvýšit produktivitu bez odpovídajícího nárůstu stopy stroje,“ vysvětluje Kickinger. Jinými slovy ACOPOStrak zvyšuje výkon na metr čtvereční. „V konečném důsledku to znamená vyšší návratnost investic,“ dodává. Pokud vytváříte stroj nebo linku pomocí tohoto inteligentního transportního systému, máte k dispozici modularitu a flexibilitu pro přidávání jednotlivých segmentů a procesních stanic přesně v závislosti na změnách v poptávce. Skutečné přizpůsobivé a škálovatelné stroje, uzpůsobené pro provoz v IoT, se tím stávají realitou.

ACOPOStrak je také velice odolný vůči selháním v procesu. Pokud dojde například k potížím s plnicím ventilem, lahve už nejsou jednoduše posílány pod tento vadný ventil. Vadný ventil tím pádem negeneruje odpad, což má velký vliv na faktor kvality OEE.

Nulové prostoje při výměně

Jezdce na dopravníku mohou být vyměněny bez nářadí a navíc bez celkového zastavení systému, což vede k bezprecedentní dostupnosti celého stroje. Jediné, co musí operátor při výměně produktu udělat, je nasazení koleček jezdce do vedení. Jezdce jsou na dopravníku drženy čistě permanentními magnety. Výměna a servis mohou být ještě efektivnější zařazením servisní větve do topologie. „Ta pak může fungovat jako střídací lavice v ledním hokeji,“ říká Kickinger. Nové jezdce jsou přidány v servisní větvi a pak přes výhybku vpuštěny do výrobního toku. Stejně tak mohou být nepotřebné jezdce jednoduše přesměrovány do servisní větve. „To vše probíhá při plné výrobní rychlosti,“ zdůrazňuje. Úplná flexibilita topologie systému ACOPOStrak umožňuje přecházet do všech typů otevřených i uzavřených uspořádání. Záleží jen na kombinaci zvolených segmentů. Jádrem traťového systému je lineární motor sestavený ze čtyř typů modulárních segmentů: přímý segment, segment 45° a dva segmenty 22,5° – jeden zakřivený vpravo a druhý vlevo. „ACOPOStrak se dokonale přizpůsobí všem výrobním závodům,“ vysvětluje Kickinger, „a současně otevírá úplně nové koncepce v konstrukci strojů, které nebyly dodnes možné.“

Vysoce dynamický a flexibilní

Inteligentní dopravní systém nabízí více než jen flexibilitu, je to také bezkonkurenční výkon. Systém dosahuje zrychlení 5 g a nejvyšší rychlosti přesahující 4 metry za sekundu s minimálním rozestupem výrobků pouze 50 milimetrů. „Když zkombinujeme tato čísla s výhodami výhybek a extrémní flexibilitou, je to celkově balíček, který trh ještě neviděl,“ říká expert na mechatroniku, jenž je přesvědčen, že průmysl je na hranici generačního skoku v produktivitě a zrychlené návratnosti investic.

Rychlé uvedení vašich výrobků na trh

Společnost B&R nabízí rozsáhlou škálu softwarových funkcí, díky nimž může být ACOPOStrak uveden do provozu s minimálním úsilím a časem. Stejný kód aplikace lze provádět v simulaci a zároveň na skutečném hardwaru, a to bez omezení. „Vývojáři mohou přepínat mezi simulací a reálným hardwarem tak často, jak je to nutné,“ vysvětluje Kickinger. Tím dochází k výraznému zkrácení doby vývoje a uvedení do provozu. „To je neuvěřitelná výhoda, pokud jde o čas uvedení výrobku na trh.“ Vývojáři také těží z procesně orientovaného programování. Jednoduše definují pravidla, která řídí tok produktu po trati, což je rychlejší než programování množství os a výhybek jednotlivě. Autonomní řízení pohybu všech jezdců s integrovaným systémem proti kolizím významně odlehčuje programátorům jejich práci.

Masová zákaznická přizpůsobení

S ACOPOStrakem přináší B&R řešení, které umožňuje provoz flexibilních, modulárních a vysoce efektivních výrobních systémů s vysokou mírou zisku. „Náš systém přináší vysokou efektivitu celého zařízení, rychlou návratnost investic a okamžité uvedení výrobků na trh,“ shrnuje Kickinger. Díky těmto vlastnostem se může průmysl vydat na cestu směrem k masovým zákaznickým přizpůsobením.

Výnosná výroba i při malých výrobních dávkách

Poptávka po zákaznicky přizpůsobených produktech se stále zvyšuje a spotřebitelé jsou za ně ochotni platit vyšší cenu. Masové zákaznické přizpůsobení nabízí lákavé ekonomické výnosy. Zavedení nového, nákladově efektivního přístupu však zůstává hlavní výzvou pro většinu průmyslových odvětví. Důvodem je, že jakékoli zvýšení flexibility systému je obvykle doprovázeno snížením celkové účinnosti zařízení (OEE). Cílem masového zákaznického přizpůsobování je proto zachovat tři faktory OEE, kterými jsou dostupnost, výkonnost a kvalita, na úrovni odpovídající sériové výrobě. K tomu se zároveň výrobci snaží maximalizovat návratnost investic (ROI) a minimalizovat dobu uvedení výrobků na trh (TTM) pro stále nové a vylepšené produkty. Toto je cesta, jak z ekonomického hlediska zpřístupnit většímu počtu výrobců masově zákaznicky přizpůsobenou výrobu.

Autor: Tomáš Kohout, Christo Terziev B+R automatizace, spol. s r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha
Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI