Print

COMES Maintenance – štíhlá údržba s výhledem do Průmyslu 4.0

-- 09.03.2017

Efektivní plánování, řízení a provádění údržby jsou důležité součásti procesů prosperujícího podniku. Na těchto procesech se musí pozitivně podílet technický i výrobní management. V dnešní době probíhají podnikové aktivity velmi rychle. S navyšující se technologickou složitostí získáváme ze strojů a zařízení mnohem více provozních dat než dříve. S využitím široké palety snímačů můžeme včas predikovat případný servisní zásah. Cílem současné moderní údržby je co nejdelší bezporuchový provoz technických zařízení za pomoci preventivních činností v údržbě i efektivní odstraňování poruch v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady. Systém pro řízení údržby CMMS podporuje ve svém konceptu filozofii nového průmyslového standardu Průmysl 4.0, spolupráci s inteligentními zařízeními i řídicími systémy strojů a sleduje rozvoj v této oblasti. Při hledání vhodného softwaru pro řízení údržby je nutné pracovat se dvěma protichůdnými přístupy. Lidé nechtějí a nemohou trávit čas „výkaznictvím“, ale doba si žádá získávat co nejvíce dat v reálném čase a také je v reálném čase zpracovávat i adekvátně na ně reagovat. Cílem moderního CMMS by mělo být nejen intuitivní ovládání při servisních úkolech a jejich administraci údržbáři, ale i poskytování informací vedoucím pracovníkům pro optimalizaci procesů.

CMMS systém COMES Maintenance je modulem výrobního informačního systému COMES, který mohou využít jak stávající uživatelé systému COMES, tak i zákazníci noví, kteří moderní aplikaci pro řízení údržby teprve hledají. Modul podporuje orientaci údržbáře při plnění denních úkolů v terénu i jeho mobilitu a minimalizuje čas strávený u PC v kanceláři různým výkaznictvím. Dále podporuje využívání tabletů, chytrých telefonů a budoucích mobilních prostředků, jako jsou např. chytré brýle či helmy. Aplikace neslouží jen jako nástroj pro správu výrobního zařízení, ale je volným konceptem pro správu podnikových prostředků, a proto je možné ji použít i na správu vozového parku, budov, měřicích nástrojů, IT infrastruktury, částečně i pro řízení lidských zdrojů, jako jsou například školení.

Předností COMES Maintenance je možnost provázání s dalšími podnikovými systémy, např. s docházkou, se sklady či ERP. Společnost Compas automatizace již řadu let dodává produkt COMES®, který je určen pro MES úroveň řízení a sledování výroby. V posledních letech si řada podniků pořídila jeden nebo více jeho modulů. Například oblíbený modul COMES OEE je vhodný pro monitoring výroby, analýzu výkonu linek a zařízení, prostojů DTM, jakosti, neshod apod. COMES Historian zase slouží pro sběr, archivaci a analýzu technologických dat pro optimalizaci výrobních procesů. Takto získaná historická výrobní data lze následně využít pro periodicko-preventivní činnosti. Modul COMES Maintenance je plně integrován a propojen s ostatními moduly. Tímto je dosaženo například automatického zápisu motohodin či výrobních cyklů do karty zařízení nebo využití těchto hodnot při plánování preventivní údržby; dále je možno automaticky generovat požadavky na údržbu a zajistit jejich eskalaci na základě dosažení limitních hodnot vybraných veličin či příslušných typů prostojů klasifikovaných v modulu OEE. Kromě automatických odečtů je samozřejmá možnost i ručního odečtu hodnot pomocí funkce „Provozní deník“ (odečtová aplikace na mobilním prostředku), což odbourává další papírovou agendu. V případě nutnosti je možné z dat vygenerovat specifické dokumenty a vytisknout je, např. v případě, že jsou vyžadovány auditem, který tyto dokumenty akceptuje, jelikož je u hodnot prováděn datový audit trail a je tak možné dohledat všechny změny.

Výhodou COMES Maintenance je možnost úprav a rozšíření funkcí, protože sám systém COMES obsahuje vývojové prostředí pro tvorbu zákaznických aplikací. Systém není uzavřen a není vnímán jako tzv. black box. Webová aplikace využívá nejmodernější přístupy, tedy responzivní design, možnosti práce s daty a jejich analýzou s ovládáním podobným aplikaci MS Excel, jehož ovládání uživatelé znají. Jedno z témat, které v dnešní době neustále nabývá na důležitosti, je jazyková podpora. Aplikace je kromě angličtiny přeložitelná i do jiných jazyků a tyto překlady je možné uživatelsky přizpůsobit a tím přiblížit CMMS zaběhlé terminologii i ve vaší firmě.

Modul COMES Maintenance nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přívětivé řešení řízení údržby, obsahuje rozhraní pro práci na kancelářských PC, ale především na mobilních zařízeních všeho druhu a napříč operačními systémy. Toto rozhraní umožňuje uživatelům např. využívat fotoaparát pro dokládání fotografií a videozáznamů z prováděných činností či zobrazovat historická data ke strojům na základě načtení čárového kódu (QR). Vedoucí údržby i jeho tým dostávají jednoduchý i mocný nástroj na podporu své každodenní činnosti. Díky použití mobilních platforem získává údržbář efektivního pomocníka pro práci v provozech, při odbourávání dosud běžného papírování a výkaznictví. Zůstává mu tak více času na vlastní údržbu svěřených zařízení. 

Velmi důležitou součástí COMES Maintenance je správa dokumentace (DMS). Každý dokument, jako jsou fotografie či skeny dokumentů (dodací listy, faktury), je kategorizován s možností zadání dodatečných informací. Díky těmto rozšiřujícím informacím má uživatel možnost lépe se orientovat v dokumentech a tvořit reporty. Soubory nejsou na disku jen shromažďovány, ale dostávají nový rozměr pro své použití v budoucnu. Samozřejmostí je nastavení práv pro čtení na jednotlivé role v organizační struktuře. 

Desktopová (kancelářská) PC část je určena pro základní konfiguraci aplikace, administraci aplikace, pořízení prvotních dat a především pro analýzu a reportování. Základem této části aplikace je konfigurace struktury zařízení v závodě, organizační struktury osob provádějících údržbu (včetně externích pracovníků a dodavatelů), směnových vzorů, struktury dokumentů apod. Uživatel může při zadávání dat efektivně kopírovat prvky, přiřazovat více prvkům stejné vlastnosti, které lze stanovit pro podřízené prvky jako dědičné, a zadávat je tak pouze jednou a na jednom místě (např. jedna definice preventivní údržby pro více strojů). Efektivně lze používat i různé funkční ikony v záhlaví formulářů. Ve všech formulářích (statistikách, protokolech či reportech) lze používat různé filtrovací prvky ve shodě se zavedenými standardy, např. s MS Excel. 

Modul COMES Maintenance představuje inovativní řešení řízení údržby s těmito vlastnostmi:

– Kompletní webová funkčnost přístupná odkudkoli.

– Orientace na mobilní prostředky údržbáře (notebook, tablet, smartphone) s on-line evidencí činností údržbáře.

– Minimalizace činností pracovníků v kancelářích, zpřístupnění potřebných informací (instrukce, pracovní postupy a jiné dokumenty k zařízením) v terénu s využitím informačních terminálů ve výrobě i mobilních prostředků.

– Vysoká míra automatizace vykazování úkonů údržbáře, a to již během jeho vlastní práce, odbourání či minimalizace následné činnosti u PC za účelem zpětného pořizování dat a jiného „výkaznictví“.

– Jednoduché zákaznické úpravy konfiguračním způsobem bez spolupráce s dodavatelem CMMS (např. možnost tvorby karty zařízení dle specifik daného stroje).

– Jednoduchá konfigurace zdrojů a předmětu údržby s možností hierarchického členění.

– Hierarchické zobrazení řešené stromovou strukturou, kde každý uzel může mít vlastní typ struktury a může přebírat (dědit) vlastnosti svých „rodičů“, což výrazně zkracuje proces nastavování jednotlivých zařízení a jejich částí. Tvorba a nastavení hierarchie zařízení je zcela volná, ale díky nastavení struktury je pevně daná. Tím je omezen proces volného zadávání dat uživateli, aby byla dodržena jednotná kultura.

– Vizuální plánování údržby v různých režimech při využití Ganttova diagramu.

– Vytváření báze znalostí o provedených údržbách a opravách, její následné využívání.

– Vedení lokálního skladu náhradních dílů a jejich plánované a aktuální spotřeby.

– Komunikace s externími systémy, a to jak s řídicími systémy technologií, tak i s podnikovým IT systémem (ERP).

– Přehledy, statistiky a protokoly, které lze uživatelsky i zákaznicky modifikovat a kterými lze získat vlastní náhled nad nabytými daty.

– Automatické informování údržby s upozorněním (SMS, e-mail, zvukové) s možností eskalace.

– Součástí konceptu je i minimalizace finančních a ekonomických agend, které mají být řešeny v ERP podniku. COMES Maintenance poskytuje ERP veškerá potřebná data, jako jsou doba odpracovaná na úkolech údržbáře, náklady externích služeb, spotřebované díly apod.

– Užitečné funkce pro údržbáře při práci v provozu:

■ Seznam úseků s uvedenými požadavky na činnosti v těchto výrobních provozech

■ Zásobník úkolů s termíny a prioritami provedení

■ Detailní informace o každém servisním úkolu

■ Přístup k dokumentům všeho druhu (návody, postupy, výkresy apod.)

■ Automatické vykazování času stráveného při zpracování každého úkolu

■ Načítání potřebných informací pomocí integrované kamery (BC, QR kódy atd.)

■ Pořizování fotek a videozáznamů, které můžeme připojit k objektům údržby

■ Ruční odečty různých veličin a jejich přenos do COMES Maintenance s možností následného reportingu

www.compas.cz

Autor: Ing. Josef Dušek, vedoucí projektů, Ondřej Bárta, Dis., programátor


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI