Print

Čistý olej je produktivní olej

-- 25.09.2019

Základem je náležitá péče o vaše maziva a o vše, co s tím souvisí.

V rámci hledání příležitostí, jak zvýšit produktivitu, se mnoho průmyslových podniků obrací k větším a honosnějším tématům, jako je pořízení nových strojů a zařízení nebo zavádění nových metod řízení atd. I když je třeba tyto příležitosti zvážit, provozovatelé by se také měli zaměřit na zásadnější oblast – na to, v jakém stavu se nachází jejich olejové hospodářství. Znečištění maziv (olejů) představuje vážný problém, který může poškodit produktivitu podniku a ztěžovat dosahování plánovaných obchodních cílů. Naštěstí zamezit znehodnocování maziv nepředstavuje nadlidský výkon. K tomu, abyste dodržovali základní principy, musíte zaujmout správný přístup k dané problematice. Pro řešení těchto záležitostí uvádíme několik základních pokynů, podle nichž by se měli řídit pracovníci, kteří mají na starost olejové hospodářství napříč jakýmkoli průmyslovým odvětvím.

Pochopení problematiky čistoty oleje

Zaprvé co máme na mysli, když se řekne čistota oleje? Čistota oleje je úroveň znečišťujících částic v oleji způsobená vnějšími i vnitřními zdroji. Vnější zdroje zahrnují cizí částice, jako jsou nečistoty nebo prach, které se nacházejí ve velkém množství v rámci mnoha různých průmyslových operací, zatímco vnitřní zdroje kontaminují olej částicemi, jež jsou důsledkem mechanického opotřebení, jako je abraze, únava materiálu, přilnavost a eroze.

Pro stanovení třídy (úrovně) čistoty provozního oleje musíte změřit množství těchto částic v oleji. To lze provést různými metodami popsanými v normách, včetně ISO 4407, ISO 11500 nebo ASTM D7647-10. Tyto testy mohou provádět dodavatelé maziv nebo externí laboratoře.

Stanovení přijatelných tříd čistoty

Nejdůležitějším krokem k udržení čistoty oleje je správné zatřídění podle typu komponenty. Chcete-li takové zatřídění provést, musíte stanovit přijatelné limity čistoty podle normy ISO 4406, často označované jako kód čistoty ISO.

Tento kód čistoty kvantifikuje úrovně kontaminace částic na mililitr oleje a je vyjádřen ve dvou nebo třech číslech, a to v závislosti na použité metodě počítání částic.

Nejlepší způsob, jak v praxi určit požadovanou třídu čistoty oleje pro konkrétní zařízení, je ten, že se budete řídit dle tabulky doporučených kódů čistoty ISO, včetně výběru médií pro systémy používající kapaliny na bázi ropy podle ISO 4406 (viz níže). Tato tabulka pomáhá určit třídu čistoty požadované pro každou aplikaci a také třídu filtrace, která je potřebná pro její udržení.

Při použití této referenční tabulky by provozovatelé měli dodržovat některé základní pokyny, aby zajistili, že zvolili správné zatřídění:

 • Kritéria výběru třídy čistoty by měla být založena na nejcitlivější součásti mazacího systému, zejména při použití centrální nádrže k zásobování několika systémů.
 • Používáte-li kapalinu neobsahující ropu nebo maziva na vodní bázi, jako jsou vodní glykoly, použijte požadovanou třídu ISO kódu čistoty o jednu hodnotu nižší, než je uvedeno v tabulce.
 • Pokud v rámci provozování daného zařízení dochází k častým studeným startům, nadměrným otřesům či vibracím nebo pokud má komponenta klíčový význam pro spolehlivost celého systému, použijte požadovanou třídu ISO kódu čistoty o dvě hodnoty nižší, než je uvedeno v tabulce.

Výše uvedené pokyny vám pomohou zajistit, že si vyberete olej, který je schopen udržet potřebnou úroveň čistoty vaší aplikace.

Ale i u oleje nejvyšších kvalit může dojít ke kontaminaci, není-li náležitým způsobem skladován.

Udržování správné úrovně čistoty oleje

Udržování správné úrovně čistoty oleje vyžaduje během celého životního cyklu maziva řadu kroků, včetně správného skladování a manipulace, dodržování doporučených postupů při dávkování a filtraci maziva a pravidelného provádění analýzy použitého oleje.

Skladování a manipulace: Maziva jsou během skladování, zejména při manipulaci nebo přemísťování, náchylná ke kontaminaci. Dokonce i utěsněná nádoba je náchylná ke kontaminaci částicemi a vodou, protože teplota vzduchu kolem nádoby stoupá a klesá.

Kvůli snížení míry kontaminace během skladování dodržujte následující pokyny:

 • Maziva skladujte v uzavřených nádobách, které se nacházejí v kryté místnosti nebo budově.
 • Nádoby vybavte zařízením pro filtraci vzduchu a vody.
 • Sudy skladujte vodorovně.
 • Spojnice mezi zátkami sudů by měla být během skladování v horizontální rovině (poloha 3 a 9 hodin) a po použití zátky ji ihned uzavřete.

Dávkování maziva: Jedním z nejdůležitějších kroků při dosahování a udržování čistoty oleje je správné dávkování maziva. Provozovatelé by se při dávkování a údržbě příslušných náčiní měli řídit těmito osvědčenými postupy:

 • Pro dávkování maziva vždy používejte čerpadla, vozíky a hadice vyhrazené pro tyto účely.
 • Dávkovací čerpadlo nebo vozík by měly být při doplňování olejových náplní vybaveny filtry s příslušnou velikostí a účinností filtračního média.
 • Před naplněním zásobníku vždy vyčistěte plnicí uzávěr.
 • Ujistěte se, že olejová nádrž je uzavřená (bez otevřené krycí desky) a že víko plnicího hrdla je vždy na svém místě.
 • Kontrolujte zařízení, zda někde neuniká olej, protože čím častěji provádíte doplňování oleje, tím většímu riziku vniknutí nečistot je aplikace vystavena.

Filtrace: Správně prováděná filtrace představuje rovněž důležitý faktor při udržování náležité úrovně čistoty oleje. Filtrace zahrnuje použití filtrů, které udržují čistotu systému tím, že odstraňují z oleje znečišťující látky (např. vodu, částice pocházející z opotřebovaných dílů, kal atd.), které by mohly negativně ovlivnit výkon zařízení. Provozovatelé by měli spolupracovat s dodavateli výrobních zařízení, dodavateli maziv a dalšími partnery, aby měli jistotu, že používají správné filtry.

Pravidelné provádění analýzy oleje a filtrů: Asi nejdůležitějším prostředkem pro zajištění dlouhodobé čistoty oleje je pravidelné provádění laboratorního rozboru používaných maziv a filtrů.

Díky analýze používaných maziv (oleje) mohou operátoři sledovat stav zařízení i maziv. Pravidelný program analýzy používaných maziv umožňuje operátorům efektivněji sledovat úroveň čistoty a rychle identifikovat případné varovné signály před konečným selháním zařízení. Z výsledků laboratorního rozboru použitého oleje jsme schopni identifikovat trendy neobvyklého množství pevných částic v oleji, na jejichž základě mohou provozovatelé přistoupit k přijetí vhodných opatření.

Důležité je rovněž provádět analýzu filtračního systému, abychom měli k dispozici informace o potenciálních znečišťujících látkách ve filtračním médiu. Pokud jsou tato data porovnána s výsledky laboratorního rozboru použitého oleje, mohou operátoři získat mnohem jasnější představu o potenciálních znečišťujících látkách v systému.

Provozovatelé by měli při provádění tohoto pravidelného testování spolupracovat s dodavatelem maziv nebo externí laboratoří, neboť tito partneři mohou pomoci analyzovat výsledky a identifikovat kroky a opatření, které je třeba podniknout.

Základem pro skutečně produktivní výrobu je systém mazání, který je udržován na potřebné úrovni čistoty. Začleněním výše uvedených kroků do programu údržby můžete pomoci prodloužit životnost zařízení a snížit výskyt neplánovaných prostojů – v konečném důsledku navýšíte produktivitu, bezpečnost a ziskovost vašeho podnikání.

Stručně řečeno, nezapomeňte na základní principy v oblasti mazání, abyste jednodušeji dosahovali vašich obchodních cílů.

Brad Pickett je hlavní mazací technik ve společnosti Mobil Industrial Lubricants.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI