Print

CIJ, nepostradatelná technologie v potravinářství

-- 30.06.2020

Značení produktů pomocí CIJ (Continous Ink‑Jet, v češtině Kontinuální Ink‑Jet) se v potravinářství využívá již dlouhou dobu, například pro značení obalů i samotných potravin. Obecně je lze využít pro značení primárních i sekundárních obalů, mezi které se řadí karton, etikety, různé plasty a folie (PE, PA), sklo, polystyren a mnoho dalších.

Ačkoliv je CIJ konstantně pod tlakem jiných značicích technologií, stále se jedná o velmi populární a v některých ohledech nenahraditelnou značicí technologii. Mezi hlavní výhody patří především nízká pořizovací cena samotného stroje a rychlost značení, která je jedna z nejvyšších u programovatelných značicích technologií.

CIJ bývá často nahrazováno lasery nebo termálním inkoustovým značením (TIJ). Proč tomu tak je? Tato technologie totiž skrývá několik základních nevýhod, které
nezkušenému uživateli nemusí být na první pohled zřejmé. Pro jejich pochopení se nejdříve podíváme na princip fungování kontinuálního Ink‑Jetu.

Základ stroje tvoří dvě provozní kapaliny – inkoust a ředidlo. Obě jsou drženy v samostatných nádržích. Pomocí pumpy nebo pump se v útrobách stroje mísí a pod tlakem putují do tiskové hlavy. Těsně před výstupem z hlavy jsou rozděleny na malé kapičky a je jim dán elektrický náboj. Tyto kapičky jsou poté pomocí dvou elektrod vychylovány ve vertikálním směru (horizontální vychýlení zajišťuje pohyb produktu samotného). Nakonec dopadají na značený objekt. Při kontaktu s povrchem (okamžitě nebo do několika vteřin) se ředidlo odpaří a zůstane pouze inkoust.

Inkousty a ředidla rozlišujeme například podle chemické báze. Na savé materiály jsou určeny kapaliny na bázi vody či oleje, na nesavé povrchy se používají substráty MEK (methylethylketon). Další možné rozlišení je podle barvy, a to na nepigmentové a pigmentové. Pigmentové barvy, například bílá, obsahují mikroskopické pevné částice pro docílení požadovaného kontrastu. Tyto částice jsou abrazivní a vyžadují speciální interní komponenty.

Bez ohledu na typ a skupinu, ředidlo funguje jako nositel barviva a umožňuje mu průtok strojem a jeho adhezi na značený produkt. Hlavou CIJ stroje neustále proudí směs ředidla a inkoustu (odtud název kontinuální). Pokud je mezi značkami mezera nebo není potřeba značit (jednotlivé znaky je třeba si představit jako matrici bodů), nejsou kapičky vychýleny a vrací se speciálním kanálkem zpět do systému.

Hlavním problémem je, že odpařování ředila probíhá neustále – kdykoliv je stroj připraven značit. Inkoustu se spotřebuje pouze tolik, kolik jej ulpí na finálním výrobku, ale ředidla se spotřebuje 3× – 10× více. Z tohoto faktu pramení elementární nevýhoda CIJ technologie – vysoké provozní náklady.

Vedle spotřebního materiálu je třeba mít na paměti další nezbytné investice, zejména do údržby. Po určitém počtu hodin je nutné vyměnit některé komponenty – filtry (jak kapalinové, tak vzduchové), interní hnací pumpu, výstupní trysku a další. CIJ je navíc relativně náročný na běžnou údržbu. I při krátké odstávce na několik dní
často dochází k zaschnutí inkoustu uvnitř stroje. Navzdory sebelepšímu samočisticímu systému se jedná o obvyklou závadu, jež je v lepším případě řešitelná pouhým vyčištěním trysky, v horším případě je pak nutná kompletní výměna tiskové hlavy.

I když má CIJ celou řadu nevýhod a možných úskalí, stále patří mezi nepostradatelné technologie. V současné době je hlavní prioritou nejen snížení provozních nákladů, ale také celkové zvýšení rentability této technologie při zachování nebo zlepšení kvality.

Daniel Kavan
MARK industries, s. r. o.
www.markindustries.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI