Print

Ať je teplo, nebo zima…

-- 16.07.2011

Klimatizace je užitečný nástroj pro zlepšení podmínek lidského života, ve chvílích kdy teploty vzrostou na téměř neúnosnou mez. Její výhody však oceníme také při optimalizaci prostředí při průmyslové výrobě. Nicméně systémy klimatizace dnes jsou mnohem více než pouhý nástroj chlazení, jak by se jeden mohl mylně domnívat. Jaké jsou aktuální trendy nejen v oblasti klimatizací, ale i v systémech vytápění a vzduchotechniky na českém/slovenském trhu, odhaluje anketa provedená mezi našimi čtenáři… Abychom mohli plně porozumět tomu, v čem tkvělo hlavní téma nejnovějšího průzkumu trhu, bude vhodné zorientovat se v základní terminologii s ním spojené.

Z mnohých odpovědí vyplývá, že na trhu bývá v terminologii trochu zmatek a v podstatě neexistuje přesný ekvivalent anglického pojmu HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), který představuje moderní pojetí společného systému vytápění, vzduchotechniky a klimatizace. Dnešní technik by tak neměl chápat jednotlivé elementy jako samostatné jednotky, ale nahlížet na systém v jeho integrované podobě, což ostatně také odpovídá světovému trendu instalací. V některých případech se pak můžeme setkat ještě s podobou HVAC & R (případně HVAC/R), přičemž zde jde o systém, který je navíc doplněn o systém chlazení (z angličtiny refrigeration).

HVAC nepřináší jen pohodlí, ale také úspory

Klimatizaci chápeme jako jeden z nejdůležitějších požadavků při zřizování budov či jejich rekonstrukcích, a to s cílem zajistit vysoký komfort pro jejich uživatele. Dobře navržená instalace HVAC však může být také neocenitelný zdroj úspor v provozních nákladech budovy. V produkčním prostředí mohou být na klimatizaci kladeny také požadavky způsobenétechnologickými požadavky na výrobu a s nimi souvisejícími právními předpisy. V našich klimatických podmínkách, které většinou nesahají do extrémů, stále ještě nejsou všichni přesvědčeni o potřebě klimatizace pro optimalizaci pracovního prostředí. Z velké části to vyplývá z nedostatečné informovanosti managementu o tom, jak významný vliv hrají pracovní podmínky v oblasti produktivity zaměstnanců.

Odborníci odhadují, že optimální parametry vnitřního vzduchu v případě lehké práce (např. kancelářské práce) jsou následující: teplota v rozmezí 23–26 °C v létě, v zimě 20–24 °C a relativní vlhkost 40–60 % při rychlosti proudění vzduchu v okupovaném pásmu 0,2 až 0,5 m/s. Dobře navržený systém by tak měl v budovách poskytnout tyto optimální podmínky bez ohledu na povětrnostní podmínky panující venku. Není jistě překvapivým faktem, že správné navržení a instalace HVAC systémů, či jejich jednotlivých elementů, vyžaduje adekvátní znalosti a dovednosti. Z toho jasně vyplývá, že nejdůležitějším krokem při instalaci systému HVAC je samotný první krok. Výběr dodavatele by měl být zvážen ze všech hledisek – náklady na údržbu a provoz systému se výrazně liší v závislosti na kvalitě návrhu a následné realizace. V případě, že sami zvažujete novou instalaci nebo modernizaci svého systému, jistě oceníte aktivity největšího seskupení, které funguje na našem trhu – Svaz chladicí a klimatizační techniky.

Díky aktivitám tohoto svazu tak můžete sledovat nejaktuálnější události, úpravy norem nebo jen vyhledat vhodného dodavatele v rozsáhlém katalogu vydávaném právě tímto svazem. Dobré by bylo také zmínit, že z citovaných důvodů současné ho ekonomického vývoje i technického rozvoje v oboru chladicí a klimatizační techniky vyvolává rostoucí potřebu  komunikace jak se zákazníky výrobců a poskytovatelů služeb, tak získávání přehledu o vývojových tendencích u výrobků oboru, tak i zejména v nových aplikacích, což vedení svazu vedlo k přijetí nabídky na zařazení chladicí a klimatizační techniky v rámci veletrhu FRIGOTHERM, nad nímž má odbornou garanci, do projektu společně se zavedeným Mezinárodním veletrhem AQUA-THERM Praha (tentokráte konaném v termínu 22.–26. Listopad 2011). V celosvětovém měřítku je pak přední organizací spojenou se systémy HVAC americká organizace ASHRAE spojující inženýry z celého
světa.

Různorodost požadavků na systémy HVAC

Společně s vývojem stále nových technologií se zvyšují také nároky na dodržení příslušných parametrů ovzduší – jeho teploty, vlhkosti a čistoty – ve výrobních i skladovacích prostorech. Kromě pracovního prostředí jsou kladeny vysoké požadavky na ovzduší zejména v místech, kde jsou umístěna různá datová centra (serverové místnosti, telefonní a PC centrály). Charakteristickým rysem těchto provozních místností jsou velké tepelné výdeje. Odhaduje se, že hustota tepelného toku uvolňovaného elektronickými součástkami a zařízeními v telefonních ústřednách je několik set wattů na metr čtvereční, serverové místnosti dosáhnou hodnoty více než tisíc wattů na metr čtvereční. Tyto prostory pak mají pochopitelně ty nejpřísnější parametry pro udržení stálé adekvátní kvality vzduchu v průběhu celého roku po čtyřiadvacet hodin denně. Moderní integrované systémy klimatizace dovolují chladit, ohřívat, zvlhčovat nebo vysušovat vnitřní vzduch dle libosti uživatele.V širším smyslu lze klimatizaci (nejen) v průmyslu vnímat jako zdroj „čistého/nezávadného“ ovzduší pro farmaceutické, biologické či genetické provozy.

Při navrhování tohoto typu systému je pak potřeba v návrhu vzít v potaz systém stěn, stropů, podlah a osvětlení. V případě projektování systémů pro potravinářství nebo pivovary je potřeba zajistit, aby nedocházelo ke znečištění produktů v průběhu celého výrobního procesu. Pokud bychom tvořili instalaci pro dřevařský průmysl, je nedílnou součástí návrhu aplikace pro odstranění prašnosti. V mnohých případech hrají u respondentů důležitou roli faktory, jako je přizpůsobení se požadavkům HACCP (zkratka anglického názvu Hazard Analysis and Critical Control Points; analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) a BRC (požadavky ohledně alergenů) – například udržování teploty a vlhkosti vzduchu v úzkém rozmezí, a odpovídající přetlak a směr proudění vzduchu, při současném zajištění odpovídající třídy čistoty v místnosti. Fungování systémů HVAC je nyní samozřejmě spojeno s povinností dodržovat právní předpisy týkající se instalace, včetně povinností vyplývajících pro vlastníky a uživatele, a stejně tak i certifikované pracovníky a zástupce servisních  firem.

Analýza systému a jeho údržba

Pokud používáte systém klimatizace, je důležité sledovat kvalitu ovzduší a účinnosti systému. Proto je důležité soustředit se také na měření výkonnosti klimatizačních a ventilačních systémů a jejich regulace. Nicméně dvě třetiny respondentů dokázalo, že analýza kvality ovzduší nebývá v jejich provozech prováděna. O nízké nabídce nebo kvalitě (i když možná pouze o neochotě Doprovodných výdajů ze strany objednavatele), co se doprovodných služeb týče, může svědčit také fakt, že většina dotázaných nevyužívá žádných podpůrných služeb (úklid, dezinfekce atd.) ze strany dodavatele HVAC řešení.

Při plánované implementaci by tak u volby dodavatele měly být předem zjištěny také možnosti těchto služeb, případně jejich cenová hladina. Zde stojí za připomenutí zejména fakt, že i malé klimatizační zařízení (u velkých by to mělo být více než zřejmé) je potřeba čistit.Některé klimatizační jednotky mají signalizační systémy, které oznamují nutnost čištění filtru. V jednotkách bez těchto systémů je nutné držet se uživatelského manuálu. Při provozu klimatizace v náročných (silně znečištěných) podmínkách je samozřejmě nutné filtr měnit častěji.

Úspory energie

V současné době věnujeme velkou pozornost úsporám energie. Moderní ventilační a klimatizační systémy mohou snížit náklady na energii při zachování odpovídajících parametrů pro produkční prostředí a pohodlí zaměstnanců. Ze současných požadavků trhu je patrné, že spolu se zajištěním řádného „životního prostředí“ v oblasti výroby a skladování je právě úspora energie rozhodujícím faktorem každé implementace systému. Není tedy divu, že zájem trhu je často směřován na velké jednotky vzduchotechniky s možností rekuperace tepla. Tyto jsou určené pro řízené výměny vzduchu při čištění a zahřívání vnějšího vzduchu rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Úspory energie je možné získat také pomocí zabudování řízených ventilátorů v systémech HVAC – které tohoto využívají v 70 až 80 % případů.

V porovnání s běžnými zařízeními, jako jsou spouštěče motorů a řízení průtoku ventilu, frekvenční měniče umožňují dosáhnout úspory energie až 50 %. Při 80 % jmenovitého průtoku v systému tradiční energetické spotřeby je 95 % jmenovitého výkonu, při použití frekvenčních měničů jen 50 %. Optimalizací řízení motoru v závislosti na zatížení (hustota vzduchu) bude dosaženo další úspory. Integrované systémy HVAC dnes budí také na našich trzích rostoucí zájem (a to i z ekonomických důvodů). Jak se navíc ukázalo i v našem průzkumu, systémy HVAC či jeho jednotlivé elementy již nejsou výsadou pouze kancelářských prostor, ale jsou také často instalovány v halách a dalších zařízeních přímo souvisejících s výrobou. A není se čemu divit, i já si (a jistě i mnozí z vás čtenářů) při pohledu na vzrůstající hladinu rtuti v teploměru raději opět život onou klimatizací trochu zpříjemním…

Autor: Lukáš Smelík, šéfredaktor


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI