Print

Asset management – údržba, byť zvaná jinak, bude prováděna stejně

-- 01.09.2015

Odhalte skutečný stav údržby v průmyslových provozech ČR…

Údržba je součástí každého výrobního podniku, který má ambici udržet krok v nikdy nekončícím konkurenčním boji. Přestože je v řadě firem negativně vnímána jako postradatelná nákladová položka, samotná praxe často ukazuje, že právě dobře zvládnutá údržba může přinášet úsporu nejen při eliminaci nežádoucích prostojů, ale také při identifikaci zdrojů plýtvání. 

Důležitým faktorem pro zlepšení pozice českých údržbářů v podnikové hierarchii je odstranění dogmatické představy řady vedoucích pracovníků, že „údržbář je ten chlápek v umaštěných montérkách a s klíčem v ruce, kterého voláme, když něco nefunguje“. Disciplína průmyslové údržby se stává každým dnem sofistikovanější a díky vyšší digitalizaci ve výrobě konečně také dostává do rukou účinnou zbraň v podobě důkladného sběru dat z výroby, která mohou sloužit také jako indikátor nežádoucích stavů. 

Asset management – nové jméno pro dlouholetou nejlepší praxi?

Ruku v ruce s nástupem trendů spojených zejména s Průmyslem 4.0 či se snahou dostat všechna zařízení do sítě v koncepci internetu věcí je mírně patrná také snaha o komplexní pojmenování práce údržby. V evropském měřítku přichází nová normalizace označená řadou začínající 55000 a pojící se s označením asset management. Skoro by se zdálo, že s asset managementem vstupuje na trh zase jedna další revoluce. Při detailnějším zkoumání však lze zjistit, že asset management je až podezřele shodný s konceptem integrované péče o hmotný majetek, tolik omílané napříč našimi mediálními aktivitami. 

„Název integrovaná péče o majetek nebo management majetku a jeho údržby dobře vystihuje filozofii nových evropských norem. Líbivé marketingové pojmenování ve vztahu k údržbě dělají z termínu asset management pouze lidé, kteří si dosud uvedené normy neprostudovali a neosvojili,“ vyjádřili se o nové normalizaci přední zástupci ČSPÚ Zdeněk Votava a Václav Legát, kteří také k situaci na českém trhu dodali, „celkově lze říci, že asset management je v ČR na samém počátku implementace.“ 

Na neutěšený stav v samotné výrobní praxi pak upozornilo i šetření naší redakce, které si kladlo za cíl částečně zmapovat nejen názory samotných údržbářů, ale celkově odhalit náladu, ve které oddělení údržby nese svůj často nelehký každodenní úděl.  

Nepleťte si údržbu s firemními hasiči

Z vývoje v údržbě je povětšinou i těm hůř informovaným patrné, že v době moderních technologických řešení je metoda údržby, kdy je zásah prováděn až po poruše, již opravdovým archaismem. A přesto je patrné, že v české praxi se stále jedná o zcela běžnou firemní strategii. Tuto metodu sice nelze jednoznačně vyloučit, protože je řada zařízení, u nichž se jedná o jedinou ekonomicky přijatelnou možnost, ale v koncepčním pojetí je to stejné, jako byste si v petrochemickém provozu hráli se sirkami – prostě čekáte, až se něco po…kazí.

I z tohoto důvodu pak mají možná samotní údržbáři pocit, že jejich práce není příliš doceněna. Pouze necelých sedm procent (6,9 %) oslovených totiž na tento dotaz sdílelo souhlasnou odpověď. Zato skoro devadesát procent vnímá svou pozici negativně nebo alespoň částečně negativně. 

Stále se však vracíme k poslání údržby v podniku. U respondentů totiž převládal podíl těch, kteří fungují v organizaci, kde prakticky neexistuje systémový pohled na jejich práci – těch byla až polovina. Nicméně pozitivní je, že se objevují i indikace toho, že někde se pracuje již na úrovni asset managementu či minimálně existují snahy o směřování k němu. 

Možnost zakončit pasáž o vlastním šetření v pozitivním duchu naštěstí dovoluje alespoň série závěrečných otázek a odpovědí, které ukazují, že již celých 87 % firem vlastní informační systém pro řízení a hodnocení údržby, a to jako součást většího informačního celku, či dokonce jako specializované řešení pro oddělení údržby. Slibná data také vycházejí z informací o nárůstu počtu pracovníků v odděleních údržby i o rozšiřování jejího dosahu při zaškolování dalších pracovníků ve výrobě, například samotných operátorů.

Maskovaní strážci pořádku ve výrobě – superúdržbáři

Ilustrace k našemu ústřednímu tématu čísla nebyla úplně nahodilá. Někteří z vás možná poznali na obálce letmý odkaz k mým oblíbeným filmům o muži z oceli, který se snaží příliš nevyčnívat ve svém každodenním životě, ale v případě nebezpečí pokaždé ukazuje svou pravou tvář a s velkým S na hrudi letí zjednat nápravu. 

Pracovníci údržby jsou také povětšinou neviditelní, odtud pak plyne podezření, že je vlastně ani nepotřebujeme. Pokud dělají svou práci správně, ideálně bychom o nich opravdu vědět neměli. Ale zkuste jen nějaký čas nechat je svou práci nedělat a nebudete se stačit divit. Pak budete jen rádi, pokud se zjeví vytoužený zachránce – superúdržbář, který bude v potu tváře hasit problémy, jež mohou v některých provozech znamenat i milionové ztráty.

Současný stav údržby v České republice není ideální, o tom si ani na chvíli nebudeme nic nalhávat. Na druhou stranu je patrné, že společnost, která se vydala cestou, jež chová pracovníky údržby v úctě a dává jim prostor, který si zaslouží, dostává nazpět efektivní, bezpečnou a ideálně bezporuchovou výrobu. Příkladem mohou být zejména provozy v oblasti automotivu, které u nás tradičně udávají směr dalšího vývoje v průmyslu. Ale nejen zde najdete skutečné hrdiny, možná se skrývají také ve vašich provozech. Zamyslete se nad tím, zda se jim dostává uznání, které si zaslouží…

Názor údržbáře: Jaroslav Jakub, projektový manažer divize výroby, ČEZ a. s. 

Pozice údržby je ve společnosti ČEZ vnímána jako velice důležitá a prioritní oblast s vazbou na disponibilitu zdrojů a finanční náklady, které jsou v jednotkách miliard korun. Největší přínos práce údržby tkví v optimálním vynakládání finančních prostředků – nejde v žádném případě o minimalizaci – s vazbou na disponibilitu zdrojů, včetně spolehlivosti bezpečnostních zařízení, a to zejména v oblasti jaderné energetiky.

Ve společnosti ČEZ je dlouhodobě prováděna údržba dodavatelským systémem. Kvalita práce je na vysoké úrovni, finanční náklady jsou předmětem potenciálu do budoucna. Řešíme problematiku monopolu dodavatele ve vazbě na spolupráci s dceřinou firmou. Jsou dost podstatné rozdíly přístupu v jaderných elektrárnách a klasických elektrárnách, a to z pohledu celého procesu, dokumentace, ale i využití SW produktů, zejména pak pro oblast zajišťování zařízení do jeho opravy a časového plánování.

Vybrané anonymní odpovědi získané šetřením v odděleních údržby v českých podnicích:

„Zabývám se výhradně údržbou elektrických zařízení a systém, který byl zaveden před 8 lety, neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme. Přecházíme u vhodných objektů (vodárenská společnost asi s 600 objekty různé velikosti) na prediktivní údržbu po zakoupení termokamer, vibrometrů a analyzátorů sítě. Domnívám se, že údržba není celostátně podceňována, ale vždy budou mít přednost výnosy před preventivní údržbou. Manažeři dlouhodobé výhledy podceňují a raději investují do nových zařízení.“

„V naší společnosti se snažíme o ekonomicky efektivní údržbu, tzn. neudržovat vše za každou cenu, ale rozhodnout, kdy se údržba vyplatí a kdy nikoli. Domnívám se, že v ČR se z údržbářů často dělají ,hasiči‘ – jejich úkolem je hasit maléry. Málo se dbá o zjišťování příčin poruch, řeší se pouze následky. Kromě toho má údržba často oddělený rozpočet od provozu, přitom obě oblasti spolu úzce souvisejí.“

„Stále je co zlepšovat, ale za velký pokrok považuji to, že se nám za 4 roky podařilo formulovat a implementovat předpisy pro údržbu na všechna zařízení, aplikovat fluid management, CMMS, systematické vzdělávání interního týmu a rozjet prediktivní údržbu. Jsem si jist, že jsme se z úrovně základní dostali na vyšší průměr, a náš cíl je world class.“

„V naší společnosti jsme na velmi dobré úrovni, máme nepřetržitou chemickou výrobu, čas neplánovaných odstávek je cca 0,5 %, plánovaných odstávek (údržba) cca 3 %, náklady na údržbu činí cca 1,5 % PRV.“

Čtěte další články k ústřednímu zářijovému tématu:

 

 

Autor: Lukáš Smelík, Řízení & údržba průmyslového podniku


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Cyklus školení prediktivní a proaktivní údržby
2018-04-23 - 2018-04-25
Místo: Praha
Praktické TPM
2018-04-25 - 2018-04-27
Místo: Penzión PARS, Žilina
EX prostředí
2018-05-15 - 2018-05-15
Místo: Brno
Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
EPLAN Efficiency days
2018-05-22 - 2018-05-22
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava – jih

Katalog

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI