Print

Asset integrity pro tlaková zařízení

-- 02.10.2017

Úvod a popis AIM

Pojem AIM lze přeložit jako správu integrity výrobního majetku; ta je klíčovým nástrojem ke snižování nákladů při zachování výrobních cílů a bezpečnosti používaných postupů. Úspora primárních nákladů v rámci AIM spočívá ve snížení rizika havárií a v redukci neplánované údržby / neplánovaného odstavení, jakož i v přechodu od přístupu založeného na časovém plánování k přístupu, jenž je založen na inspekci rizik. Prostřednictvím implementace strategie optimalizace inspekcí (IOS) může být rozsah inspekcí snížen a efektivněji mohou být kontrolovány techniky při aplikaci vyhledávání možných mechanismů poškození (obrázek 1).

Správa integrity výrobního majetku je vyhledávání možných nebezpečí, která vznikají vlivem lidského faktoru, provozováním tlakového zařízení a výrobních procesů. Současně jde o plánování opatření, jež by zajistila snížení vlivu selhání obsluhy, dále o navrhování odpovídajících oprav (včetně zajištění revizí), inspekcí nebo zkoušek a o snížení nebezpečnosti výrobních procesů (obrázek 2).

Jaká ponaučení můžeme získat z těchto událostí?

  • Špatný design a nevalné podmínky provozu
  • Nedostatek kompetencí lidí a jejich vyškolení
  • Nestanovení zádržných „bariér“
  • Nedostatky v řízení bezpečnosti procesu
  • Absence strategie řízení AIM
  • Slabé řízení procesů změn
  • Provozování mimo přijatelné limity                      
  • Špatná bezpečnostní kultura firem            

Přejděme od havárií v historii k příkladu současné údržby záložních dieselových generátorů ve společnosti Major power company ve Velké Británii. Požadavkem vedení firmy bylo: Zjednodušit a zaznamenat křížově se překrývající funkce pro zvýšení pohotovosti dieselových generátorů v jaderné elektrárně.

Přínos:

a) Bylo odstraněno více než 80 rutinních úkonů údržby v celkové délce přes 400 hodin od plánovaného výpadku přívodu nafty, zvýšila se disponibilita nafty, a to vše bez vlivu na omezení spolehlivosti.

b) Vzrostlo povědomí zaměstnanců o tom, že práce prováděné v rámci plánované odstávky tam, kde nejsou nutné, mohou mít nepříznivý dopad na pohotovost hlavních zařízení. 

Cíle AIM

Cílem je zvýšit bezpečnost personálu i pracovního prostředí, posílit bezpečnost tlakového zařízení a kvalitu jeho stavu, zlepšit organizační úroveň managementu a snížit vliv výroby na životní prostředí. Níže je uvedena cesta k provoznímu ideálu (viz obr. 3).

Kritické příčiny vedou ke kritickým výsledkům. Pokud tedy dojde k několika negativním událostem (příčinám), jsme nuceni přijmout pozitivní a preventivní kroky k dosažení pozitivních změn (výsledků). 

Počáteční provádění kontrol v rámci toho, co se dříve nazývalo programem ověřování jakosti (PQV), bylo finančně natolik náročné, že v konečném důsledku to znamenalo realizaci minimálního počtu kontrol. Dobře zamýšlené programy se tak staly neúčinnými a stěží dosahovaly požadovaných bezpečnostních výsledků. 

Na základě těchto zkušeností dnes upouštíme od uskutečňování finančně náročných a zdlouhavých inspekcí a místo toho se zaměřujeme na systematické hledání bezpečnostních rizik a provádění krátkých a rychlých auditů se zavedením následných opatření. 

Závěr

Je samozřejmé, že pokud pracujete v podniku, kterého se netýká nic ze směrnic 82/501/EEC (Seveso I) z roku 1982, 96/82/EC (Seveso II) z roku 1996, upravené v roce 2003 na směrnici 2003/105/EC, a  ze směrnice 2012/18/EU (Seveso III) z roku 2012, pak nejste vystaveni nebezpečí při zpracování nebo dopravě potrubím chemických látek v tlakových zařízeních.

Pokud máte ve vaší organizaci zaveden proces safety management a myslíte si, že jde pouze o bezpečnostní program, pak děláte chybu.

Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že dnes nestačí jen samotná procesní bezpečnost, ale je nutno systematicky vyhledávat veškerá možná bezpečnostní rizika týkající se výrobního zařízení, lidských zdrojů a technologie a neustále snižovat pravděpodobnost mimořádných událostí, tedy zvyšovat bezpečnost a šetřit náklady.

TÜV Rheinland Group se aktivně zabývá řešením záležitostí spojených s touto problematikou.

Použitá literatura:          

[1]     Putintcev Sergey, TÜV Rheinland Group, ASSET INTEGRITY MANAGEMENT - INTRODUCTION, 9/2017

[2]     Putintcev Sergey, TÜV Rheinland Group, Mechanical INSPECTION AND MAINTENANCE OPTIMIZATION, 9/2017

[3]     Směrnice EU, European Chemical Industry Council, Procesní bezpečnost a SEVESO, http://www.cefic.org/Policy-Centre/Environment--health/Seveso/

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Tomas, Manager Industrial Services CZ
TÜV Rheinland Česká republika s. r. o.
jiri.tomas@cz.tuv.com, Mob.: +420 778 52 515   

Autor: Ing. Jiří Tomas, TÜV Rheinland Česká republika s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24 - 2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti
Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI