Print

Armatura… není žádná trubka

-- 29.10.2011

Kdo by snad po přečtení nadpisu zaváhal a chtěl od článku rychle odvrátit zrak, nemusí se vlka bát. Zaměření časopisu nesklouzlo k bulváru, takže v tomto článku nehájíme zpěvačku z Dálného východu, která si nechává říkat Arma Tura, to se pouze další z průzkumů trhu zaměřil na tu část vašeho podniku, již bychom definovali jako konstrukční díl potrubí… tedy „armaturu“. Průmyslové podniky, tedy ty, jejichž hlas zastupují respondenti našeho průzkumu, si zcela jistě nedovedou představit své potrubní systémy bez dvou klíčových armatur, a to ventilů uzavíracích a kulových. Oba ventily pak v závodě plní většinou úlohu regulační. Ani ostatní komponenty na potrubí však nezůstávají bez využití a je jedno, zda jsou určeny pro instalaci v poloze vertikální nebo horizontální.

Rozmanitost požadavků i nabídek dokazuje také vyrovnané procento instalací pro venkovní a vnitřní (suché i vlhké provozy) užití. Ba co je ještě podstatnější, je mírně se vracející optimismus ze strany dodavatelů, kteří již věří v opětovný nárůst obratu při prodeji tohoto zboží, i když možná za cenu hledání nových podnikatelských výzev. „Neočekáváme nijak velký nárůst prodeje armatur stávající klientele, pro zvýšení objemu prodeje je třeba hledat nová odbytiště,“ uvádí Libor Černík, jednatel společnosti COREX Pardubice s.r.o.

A zase ta armatura

Český, potažmo slovenský trh armatur nabízí v dnešní době výrobky nacházející uplatnění v celé řadě průmyslových podniků. Mezi nejčastěji skloňovaná odvětví v souvislosti s instalací armatur se řadí oblast vodohospodářství, chemického či potravinářského průmyslu. Velké popularitě se díky stávajícím lokálním diskusím těší v posledních letech také armatury pro energetiku (ať už uhelnou, nebo věčně omílanou jadernou).

Širokou škálu možností, jak nasadit své výrobky, představuje také Šárka Slavíková zastupující společnost KSB-PUMPY+ARMATURY, s. r. o.: „Naše dodávky nejčastěji směřují do odvětví vodárenství, chemie, petrochemie a těžké energie. Ale uplatnění nacházejí také například v těžebním průmyslu nebo ve výstavbě rozsáhlejších komerčních staveb.“ V konkrétních číslech aktuálně provedené ankety bychom největší poptávku po armaturách nalezli v chemickém průmyslu (25 %), strojním průmyslu (18 % – zde se však možná prolíná také oblast užití pro TZB, což toto číslo mírně zkresluje; pozn. redakce) a v oblasti vodohospodářství (17 %).

Víme, co chceme… ale za dobrou cenu

Přesně takto by mohla znít odpověď na otázku, která měla odhalit klíčové faktory při rozhodování o nákupu vybraných armatur. Opodstatněně se mezi nimi nachází i kategorie požadavků zahrnutých do odpovědi „vhodnost pro danou aplikaci“. Zde rozhoduje v první řadě skutečnost, pro jaké médium je systém konstruován. Samozřejmě jde primárně o nejčastější aplikace přepravování kapalin, plynů a páry. Může to být však také pulpa (polotovar z ovoce k výrobě marmelády), což je médium s řadou specifických vlastností, kterým musí být uzpůsoben celý potrubní systém včetně armatur. Uživatelé hlásí, že v jejich instalacích pracují armatury v rozmezí teplot až do 545 °C a v povoleném maximálním pracovním tlaku 50 psi (500 barů) – a dodavatelé jsou stále schopni jejich potřeby reflektovat (i s mírnými rezervami).

Na škále od jedné do pěti však byla výše ohodnocena cena armatur (nemalou roli v tom samozřejmě hraje přehodnocení všech nákupů v závislosti na posledním ekonomicky nestabilním období). Ostatní faktory byly pouze s mírnými odchylkami považovány za středně důležité, když již další z otázek dokázala, že nemalou pozornost věnuje celá polovina respondentů otázce zajištění servisu ze strany dodavatelů. „Za nejčastěji požadovanou službu naši zákazníci pokládají zejména servis, a to i pozáruční,“ uvádí Slavíková a dodává: „navíc se však snažíme vyhovět jejich potřebám skladování náhradních dílů či proškolování obsluhy."

Čekání na Godota realizaci nových zakázek

Vzhledem ke své povaze jsou armatury samozřejmě hodně limitovány množstvím nově realizovaných zakázek v oborech, kde se jim dostává pozornosti ponejvíce. Z průzkumu jasně vyplývá, že poslední dva roky nebyly právě dodavatelům armatur příznivě nakloněny. „V hodnocení za poslední dva roky se opravdu jednalo o mírný propad počtu realizovaných zakázek z důvodu nedostatečných financí od investorů,“ potvrzuje Černík. S otevřenou myslí tak musí nyní čekat, zda pozvolný růst trhu nebude pouhým výkřikem do tmy. Mírným optimismem je mohou naplňovat také odpovědi firem zúčastněných v průzkumu, kdy nadpoloviční většina z nich plánuje v nejbližším období další nákupy. „S nadějí očekáváme ukončení krize a oživení ekonomiky,“ konstatuje Slavíková a záhy připouští, že „pokud by však měla ekonomika procházet tzv. W, bude stagnovat i prodej armatur v důsledku dalšího šetření investičních i provozních peněz“.

               

Aplikace v praxi

KSB oslavuje 140 let od svého vzniku a úspěšných 20 let dodávek na český trh

Kromě čerpadel vyrábí společnost KSB AG ve svých kmenových výrobních závodech v Německu, Francii a Lucembursku celou paletu armatur pro nejrůznější průmyslová odvětví a pochopitelně i pro energetiku. Na český trh jsou armatury distribuovány prostřednictvím firmy KSB-PUMPY+ARMATURY, s. r. o., koncern. Tradice, která letos sahá celých 140 let do minulosti, se osvědčila i na českém trhu především v oblastech těžebního, potravinářského, chemického a petrochemického průmyslu či vodohospodářství a těžké energie, kde mají armatury KSB dobrý zvuk díky své spolehlivosti a minimálním nárokům na údržbu. Dodávky společnost realizuje buď přímo konečnému odběrateli, nebo prostřednictvím velkých montážních firem, kde jsou armatury součástí určitého celku, případně systému, který je realizován na klíč. Kompletní nabídka (nejen armatur) dostupná na portále společnosti (www.ksbpumy.cz) jasně dokazuje, jak široké spektrum výrobků a služeb je společnost díky dvacetiletým zkušenostem s požadavky českého trhu schopna nabídnout. Níže vybíráme pro ilustraci dvě z dostupných aplikací.

Spolehlivost a flexibilita v té nejlepší podobě: BOAX-B od firmy KSB

Uzavírací klapka BOAX-B splňuje nejrůznější požadavky na zařízení tohoto typu a může být z tohoto důvodu bez komplikací použita v nejrůznějších aplikacích. Tvar a vzhled elastomerové manžety podle konceptu AMRING© zaručuje absolutní těsnost a permanentní disponibilitu zařízení. Klapka BOAX-B se vyznačuje jak  jednoduchou montáží, tak rychlou a pohodlnou obsluhou. Standardní provedení klapek BOAX-B jsou vhodná pro celou řadu médií, jako jsou např. voda, topný olej, oleje a plyn. Svou vysokou výkonnost prokazuje BOAX-B u vodovodních potrubních soustav při zásobování vodou, zavlažování i dopravě odpadních vod.

Také při nejrůznějších aplikacích pro průmysl a pro technická zařízení budov je ve svém živlu. Jednoduchou montáží, provozem bez nutnosti údržby a největší možnou flexibilitou při výběru druhu ovládání (ruční s pákou, ruční s převodovkou a ovládacím kolem, pneumatický nebo elektrický pohon) je BOAX-B pro uživatele optimálním řešením. Elastomerová manžeta podle konceptu AMRING© z výroby KSB navíc zaručuje absolutní těsnost. Vyrobeno bez azbestu, FCKW, PCB a substancí narušujících smáčení laku. Svým širokým rozsahem použití, jednoduchou obsluhou a technikou na nejvyšší úrovni odráží BOAX-B rozsáhlé know-how KSB.

BOACHEM ZXA/ZYA – uzavírací ventil s ucpávkou z ušlechtilé oceli

Uzavírací ventil BOACHEM ZXY/ ZYA nachází využití především v případě agresivních médií a sterilních páru u průmyslových zařízení a provozní technologie, v technickém zařízení budov nebo v potravinářském průmyslu. Ventil se vyznačuje:

• dlouhou životností a vysokou funkční bezpečností – ucpávky prostřednictvím vřetene s dříkem předem leštěným válečkem;

• bezpečné utěsnění – žádné protékání těsnicího kruhu díky oboustranně zapouzdřenému těsnění víka;

• dostatečná bezpečnost a ochrana proti samovolnému vystřelení – pomocí sériového zpětného těsnění.

Standardní varianty ventilu se vyznačují vlastnostmi, jako je použití do -60 °C, obsahují hřebenové těsnění víka, ukazatel polohy a neobsahují olej a tuk.

Článek byl zpracován z podkladů společnosti KSB PUMPY+ARMATURY s. r. o., koncern. Více informací a kompletní nabídku produktů a služeb naleznete na www.ksbpumpy.cz

 

KSB na WTT-Expo 2011

 

V Karlsruhe představila společnost KSB Aktiengesellschaft Franken ¬thal poprvé své čerpadlo pro teplonosná média Etanorm SYT s novým odvzdušňovacím zařízením nazvaným „VenJet“. To slouží k tomu, aby se těkavá látka nebo vodní pára nedostaly během provozu do blízkosti kluzného ložiska a mechanické ucpávky. Konstrukční řada je dalším vývojovým stupněm v praxi již prověřeného čerpadla Etanorm SYA. Konstrukční zlepšení zvyšují robustnost nových agregátů. Čtyři žebra vyztužila tlakové víko v prostoru teplotní spáry a redukovala tímto způsobem ohřívání ložiskového kozlíku. Tento prostor tak zůstane navzdory horkým médiím zřetelně pod kritickými teplotami. Nové SYT je vybaveno také dvojitou mechanickou ucpávkou v tandemovém uspořádání a quenchem.

K tomu je ložiskový kozlík vybaven mezistěnou, která v prostoru mechanické ucpávky vytvoří přídavný prostor pro quench. Za tímto účelem je použita normální mechanická ucpávka krátké konstrukce. S touto variantou mohou být bezpečně čerpána i kritická média, jejichž tlak par při provozní teplotě překračuje hodnotu 1 baru. Jako reprezentant programu armatur pro teplonosná média byla v Karlsruhe k vidění konstrukční řada z lité oceli NORI 40. Ta se postarají svým prouděním příznivým vnitřním tvarem o velmi nízké tlakové ztráty a tím o nižší energetické náklady při provozu zařízení s teplonosnými médii. Vedle těchto armatur ukázal výrobce také ještě vlnovcové ventily, zpětné armatury a filtry ze sférické litiny. Zpracováno na základě podkladů na www.ksbpumpy.cz

 

 

Autor: Lukáš Smelík, Šéfredaktor


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI